Zarządzanie kulturą i mediami

Kierunek studiów zarządzanie kulturą i mediami łączy klasyczne nauki o zarządzaniu ze specyfiką nauk humanistycznych (ze szczególnym naciskiem na organizację kultury i mediów).

Przybliża zagadnienia związane z literaturą, filmem, teatrem, muzyką.Jednocześnie przygotowując specjalistów potrafiących skutecznie zarządzać instytucjami kultury, sprawnie wykorzystywać odpowiednie narzędzia w promocji, finansowaniu i organizacji kultury.

Kierunek realizowany jest na dwóch specjalnościach:

 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie mediami.
Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Studia przyciągną osoby interesujące się kulturą, mediami, sztuką, o wysokim poziomie estetyki, wrażliwości.

Istotne w przyszłej pracy będą predyspozycje menedżerskie, umiejętność planowania działań, podejmowania racjonalnych decyzji, duża komunikatywność, odporność na stres.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, filozofii oraz wiedzy o kulturze, fakultatywne, wybierane przez studentów oraz przedmioty specjalizacyjne, związane z zarządzaniem kulturą lub zarządzaniem mediami.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • stylistyka polska
 • zarządzanie w naukach humanistycznych – metodologia badań
 • projekt kulturalny
 • finansowanie kultury
 • finansowanie mediów
 • systemy medialne – modele zarządzania
 • komunikacja międzykulturowa
 • rozmowy o kulturze
 • rozmowy o mediach
 • wstęp do zarządzania mediami
 • wstęp do zarządzania kulturą
 • obserwatoria kultury
 • wstęp do nauki o mediach
 • nowe formy przedsiębiorczości w kulturze
 • projektowanie portali internetowych
 • kultura w internecie
 • nowe projekty w sferze kultury
 • socjologia kultury
 • socjologia mediów
 • podstawy prawne organizacji kultury
 • podstawy prawne organizacji mediów
 • animacja kultury
 • gatunki dziennikarskie
 • sztuka ponowoczesna
 • społeczeństwo sieci.

Studenci odbywają spotkania z praktykami kultury i mediów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie kulturą i mediami

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wos.

Pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej, zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Posiadane kompetencje menedżerskie oraz wiedza z dziedziny kultury pozwalają na podjęcie pracy w takich instytucjach jak:

 • organizacje kultury i mediów
 • teatry
 • muzea
 • domy kultury
 • stacje radiowe i telewizyjne
 • agencje reklamy
 • media cyfrowe
 • branża kreatywna.
Opinie o kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami to unikatowy kierunek.

Stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie organizowania, finansowania, promowania kultury i zarządzania instytucjami kultury.

Realizuje go jedna tyko uczelnia.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na kierunkach pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie kulturą i mediami
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie kulturą i mediami
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Zarządzanie kulturą i mediami

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514
Komentarze (1)
 • Lidka

  Fajna propozycja dla osób zainteresowanych organizowaniem kultury.
  10/29/19