Zarządzanie kulturą i mediami

Kierunek studiów Zarządzanie kulturą i mediami jest kierunkiem unikatowym, w pełni realizującym założenia nauczania w ramach zarządzania w obszarze nauk humanistycznych. Łączy klasyczne nauki o zarządzaniu ze specyfiką nauk humanistycznych (ze szczególnym naciskiem na specyfikę organizacji kultury i mediów), dając w ten sposób zupełnie nową, niespotykaną na innych kierunkach, jakość.

Proponowane studia o specjalności Kultura współczesna umożliwiają wielostronne rozpoznanie zjawisk z zakresu kultury współczesnej, pozwalają umieścić refleksję nad kulturą najnowszą we właściwej, interdyscyplinarnej perspektywie, wobec charakterystycznej dla naszych czasów, natrętnej ideologizacji nowych zjawisk.

W ramach studiów II stopnia z zakresu Zarządzania kulturą i mediami powstanie możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu kulturowych zjawisk współczesności przez przyszłych menadżerów, przygotowywanych do pracy w sektorach i przemysłach kultury oraz mediów.

Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami jest w pełni przygotowany do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów, a także w ich administracji.

Naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są takie miejsca jak np. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne (absolwenci są przygotowani do pracy w administracji tych jednostek na najróżniejszych stanowiskach, zwłaszcza w komórkach zarządzania strategicznego, promocji, PR, projektowych itp.).

Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz w sektorze przemysłów kreatywnych. Naturalnym miejscem pracy absolwentów specjalności Kultura współczesna są media cyfrowe, organizacje kultury stosujące technologie cyfrowe, wszelkie typy organizacji wiążące swą przyszłość z internetem i kulturą ery mediatyzacji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie kulturą i mediami

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Zarządzanie kulturą i mediami

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 468

Komentarze (0)

No comments found