Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. Jest jedną z największych uczelni w Polsce. UMK tworzy obecnie 17 wydziałów (w tym 3 medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy):

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuk Pięknych
 • Wydział Teologiczny

Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą: m.in. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Optyki Kwantowej oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i dydaktyczną: m.in. Collegium Humanisticum i najnowsze Uniwersyteckie Centrum Sportowe. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy 32-metrowy radioteleskop.

Na Spitsbergenie (na Morzu Arktycznym) funkcjonuje Stacja Polarna UMK. Uczelnia jest także organizatorem Polskiej Misji Historycznej na uniwersytecie w Würzburgu. Naukowcy z UMK odnoszą wiele spektakularnych sukcesów: zbudowali m.in. tomograf optyczny - supernowoczesne urządzenie do badania oka.

Imponujące są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, która oferuje około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Na UMK działa Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - jeden z najstarszych polskich klubów studenckich.

To wszystko powoduje, że UMK jest jednym z 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).

Oferta Kształcenia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • chemia medyczna (wspólnie z Wydziałem Chemii)
 • ochrona środowiska
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych)

Wydział Chemii

 • chemia
 • chemia kosmetyczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia medyczna (wspólnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska)
 • chemia w języku angielskim
 • chemia i technologia żywności
 • materiały współczesnych technologii
 • technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi)

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)

 • analityka medyczna
 • farmacja
 • kosmetologia

Wydział Filologiczny

 • filologia angielska
 • filologia angielska – studia w języku angielskim
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia rosyjska
 • filologia romańska
 • filologia włoska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia – japonistyka
 • filologia – lingwistyka stosowana (języka francuski z językiem arabskim)
 • filologia – lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim)
 • filologia – lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim)
 • filologia – lingwistyka stosowana (język rosyjski z językiem czeskim)
 • filologia polska
 • język obcy w biznesie
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • kulturoznawstwo
 • kulturoznawstwo – specjalność Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)
 • kulturoznawstwo – specjalność Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)
 • lingwistyka praktyczna i copywriting

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana

Wydział Humanistyczny

 • filozofia
 • kognitywistyka
 • medioznawstwo
 • organizacja opieki nad osobą starszą (wspólnie z Wydziałem Teologicznym i Wydziałem Nauk o Zdrowiu)
 • psychologia
 • socjologia
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)

 • kierunek lekarski
 • biotechnologia
 • inżynieria biomedyczna
 • optyka okularowa z elementami optometrii

Wydział Matematyki i Informatyki

 • matematyka
 • matematyka stosowana
 • informatyka
 • informatyka – studia inżynierskie
 • matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
 • zarządzanie

Wydział Nauk Historycznych

 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • architektura informacji
 • etnologia – antropologia kulturowa
 • historia
 • historia sztuki
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • zarządzanie informacją i bibliologia
 • wojskoznawstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)

 • audiofonologia
 • elektroradiologia
 • dietetyka
 • fizjoterapia
 • organizacja opieki nad osobą starszą (wspólnie z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Teologicznym)
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne

Wydział Nauk o Ziemi

 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • studia miejskie
 • turystyka i rekreacja
 • technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (wspólnie z Chemii)
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych)

Wydział Nauk Pedagogicznych

 • pedagogika
 • pedagogika medialna – studia „on-line”
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk o Ziemi)

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe

Wydział Prawa i Administracji

 • administracja
 • prawo

Wydział Sztuk Pięknych

 • architektura wnętrz
 • malarstwo
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • krytyka artystyczna
 • rzeźba
 • sztuka mediów i edukacja wizualna
 • ochrona dóbr kultury

Wydział Teologiczny

 • teologia (możliwość studiowania w języku włoskim lub hiszpańskim)
 • nauki o rodzinie
 • organizacja opieki nad osobą starszą (wspólnie z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Nauk o Zdrowiu)
Co warto wiedzieć

Uniwersytet Mikołaja Kopernika nietylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program "Absolwent UMK" koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich (http://portal.umk.pl/web/studenci/kola_i_organizacje/organizacje/), takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl

Wyjazdy zagraniczne

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Celowi temu służy specjalny system - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK):

http://www.umk.pl/rekrutacja/

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można nie tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia, ustalać i zmieniać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.

Filmy o UMK


Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (056) 611 40 10, fax (056) 654 29 44

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich - tel. (56) 611 45 15, e-mail: kandydat@umk.pl
Centrum Promocji i Informacji - tel. (56) 611 46 57, e-mail: promocja@umk.pl
e-mail: kontakt@umk.pl
www.umk.pl


Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. (052) 585 33 00, fax (052) 585 33 08

Dział Dydaktyki CM - tel. (52) 585 33 88, 585 37 75, e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl
Dział Promocji i Informacji CM - tel. (52) 585 38 13, e-mail: promocja@cm.umk.pl
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 17 rekordów.

​Uniwersytet Mikołaja Kopernika wysoko w rankingach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika pnie się w rankingach. Awansował o jedną pozycję w Rankingu Szkół Wyż

...

​Rekrutacja 2017 NA UMK w Toruniu

Trwa rejestracja kandydatów na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/20

...

Fizyka techniczna UMK w czołówce

Fizyka techniczna z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, znala

...

Otwarte Seminarium Badawcze - VIII Dzień Badacza na UMK

DZIEŃ BADACZA PO RAZ ÓSMY - Zespół Realizacji Badań „Pryzmat” Instytutu Socjologii Uniwersytetu Miko

...

Juwenalia 2017 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

CYRKOWE JUWENALIA - Organizowane przez Samorząd Studencki UMK w Toruniu doroczne święto studentów za

...

START DLA ZDOLNYCH z UMK w Toruniu

Pięcioro naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazło się wśród 100 laureatów 25. edycji sty

...

Naukowcy z UMK w Toruniu zbadają szczepionki w ramach grantu WHO

Chemicy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zbadają wpływ zamrażania na jakość i właściwości

...

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK ma prestiżową akredytację biznesową AACSB

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uzyskał prestiżową akredytację biznesową AACSB. Uniwer...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. Celem

UMK w Toruniu - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kształci około 30 tysięcy osób na 84 kierunkach studiów. Uczelnia zap...

Nauka i Sztuka na Festiwalu w Toruniu

XIV edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozpocznie się 25 kwietnia i potrwa do 29 kwietnia.

Noc pełna wrażeń na UMK w Toruniu

28 września odbędzie się trzecia edycja Toruńskiej Nocy Naukowców organizowana przez Uniwersytet Mik...

Lokalizacja