Dla kogo studia pedagogiczne?

Studia na pedagogice wybierają osoby wrażliwe na problemy innych, gotowe służyć wsparciem, pomocą, radą. Kandydaci powinni być z jednej strony empatyczni, z drugiej jednak dystansowani do problemów, z jakimi się stykają, odporni na stres, silni psychicznie, stanowczy i pewni siebie, potrafiący reagować w sytuacjach niestandardowych. W związku z pracą często z osobami z pewnymi deficytami, przyda się spora cierpliwość i wyrozumiałość. Ważna będzie także pokora – na efekty pracy z trudnymi przypadkami przyjdzie czasem długo poczekać.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Licencjackie studia trwają 3 lata. Po nich można kontynuować kształcenie na tym samym lub pokrewnym kierunku na poziomie magisterskim.

Istotnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, których celem jest zdobycie doświadczenia, przybliżenie faktycznych problemów, z jakimi w pracy zmierzy się przyszły pedagog. Wybrane przedmioty w programie studiów, które muszą zaliczyć studenci: biomedyczne podstawy rozwoju, antropologia kultury, psychologia rozwoju i wychowania, komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje, pedagogika rodziny, pedagogika czasu wolnego, psychopatologia, teorie socjalizacji, metodyka pracy resocjalizacyjnej, diagnoza pedagogiczna, praca z dzieckiem, pedagogika wczesnoszkolna.

Jakie są perspektywy pracy po pedagogice w Rzeszowie?

Poszczególne specjalności przygotowują do pracy zawodowej w wyspecjalizowanych obszarach.

Przykładowo absolwenci pedagogiki medialnej zatrudniani są w instytucjach oświatowych, środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, portalach społecznościowych, na stanowiskach rzeczników prasowych i specjalistów ds. kontaktów z mediami, agencjach reklamowych, ośrodkach kultury czy świetlicach środowiskowych.

Osoby, które ukończą pedagogikę resocjalizacyjną mogą swoje kwalifikacje wykorzystać w pracy w policji, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką dzieci, młodzieży i dorosłych, pomocą osobom pokrzywdzonym, resocjalizacją i przeciwdziałaniem patologii społecznej.

Specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pracują w szkołach, przedszkolach, żłobkach, w instytucjach pomocy społecznej, są zatrudniani na stanowisku asystenta rodziny.

Gdzie w Rzeszowie można studiować pedagogikę?

Jedyną uczelnią, która oferuje ten kierunek jest Uniwersytet Rzeszowski. Studia realizowane są na Wydziale Pedagogicznym.

Studenci po pierwszym semestrze mogą wybrać jedną spośród specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika medialna
  • pedagogika resocjalizacyjna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego. Pod uwagę brany jest egzamin ustny i pisemny. Jeśli liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc, dodatkowo uwzględniony zostanie wynik z języka polskiego.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3800 zł.

Przyjrzyjmy się niektórym mitom, powstałym wokół pracy pedagoga. Obalmy niektóre z nich!

Poznajcie 6 powodów, dla których na pewno warto studiować pedagogikę: