Cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo oferują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych.

Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych.

Dzięki umiejętnościom zdobytym na kierunku Cyberbezpieczeństwo absolwenci mogą brać udział w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych.

Specjalności kierunku Cyberbezpieczeństwo:

  • Bezpieczeństwo danych
  • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
  • Bezpieczeństwo w energetyce

Jakie umiejętności ma absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo?

  • potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa
  • stosować właściwe techniki i metody bezpieczeństwa w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie rzeczy
  • projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
  • skutecznie wykrywać i zapobiegać zagrożeniom przy użyciu właściwych technik
  • oceniać stopień zagrożeń środowiskowych (pól elektromagnetycznych) naturalnych i celowych w systemach teleinformatycznych oraz stosować odpowiednie metodyki zabezpieczeń.
Jakie uczelnie oferują kierunek Cyberbezpieczeństwo
Total 3 items.
W których miastach można studiować Cyberbezpieczeństwo

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found