Cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo oferują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych.

Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych.

Dzięki umiejętnościom zdobytym na kierunku Cyberbezpieczeństwo absolwenci mogą brać udział w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych.

Specjalności kierunku Cyberbezpieczeństwo:

  • Bezpieczeństwo danych
  • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
  • Bezpieczeństwo w energetyce

Jakie umiejętności ma absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo?

  • potrafi ocenić poziom bezpieczeństwa systemu lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych w świetle obowiązującego prawa
  • stosować właściwe techniki i metody bezpieczeństwa w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie rzeczy
  • projektować, konfigurować i diagnozować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
  • skutecznie wykrywać i zapobiegać zagrożeniom przy użyciu właściwych technik
  • oceniać stopień zagrożeń środowiskowych (pól elektromagnetycznych) naturalnych i celowych w systemach teleinformatycznych oraz stosować odpowiednie metodyki zabezpieczeń.

Jakie uczelnie oferują kierunek Cyberbezpieczeństwo

Total 1 item.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

W których miastach można studiować Cyberbezpieczeństwo

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found