Filologia chorwacka i filologia serbska

Studia nad literaturą i kulturą chorwacką oraz serbską pomagają zrozumieć wiele zjawisk, zarówno z historii najnowszej, jak i odległej. Wiedza ta pozwala oderwać się od stereotypów, jakimi często operujemy w stosunku do mieszkańców Bałkanów. Znajomość języka pozwala na zapoznanie się w oryginale ze znanymi dziełami literatury europejskiej słynnych pisarzy, czy dziełami światowej kinematografii.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii chorwackiej i serbskiej:

 • lektorat języka serbskiego i chorwackiego
 • wstęp do filologii słowiańskiej
 • literatura serbska i chorwacka XIX w.
 • literatura serbska i chorwacka do końca XVIII w.
 • gramatyka opisowa języka serbskiego i chorwackiego
 • rozwój jęz. serbskiego i chorwackiego
 • praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego
 • historia Serbii i Chorwacji
 • kultura serbska i chorwacka
 • historia literatury serbskiej i chorwackiej
 • wstęp do slawistyki
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka kontrastywna
 • historia jęz. serbskiego i chorwackiego
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • teoria literatury z poetyką
 • współczesna literatura serbska i chorwacka
 • język klasyczny
 • filozofia
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • technologia informacyjna Specjalności w ramach kierunku studiów:
 • przekład funkcjonalny,
 • turystka kulturowa,
 • komunikacja interkulturowa,
 • animacja kultury,
 • antropologia nowych mediów,
 • filmoznawczo-teatrologiczna,
 • komunikacja publiczna,
 • kultura i turystyka regionów,
 • językoznawcza,
 • literaturoznawcza,
 • translatoryka,
 • blok zajęć rosjoznawczych.

Absolwent kierunku filologia chorwacka i filologia serbska może znaleźć zatrudnienie w: placówkach oświatowe (nauczanie języka serbskiego lub chorwackiego na wszystkich poziomach zaawansowania), placówkach dyplomatycznych, placówkach kulturalnych, mediach. Może pracować w branży turystycznej i hotelarskiej, bądź przedsiębiorstwach komercyjnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia chorwacka i filologia serbska

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Filologia chorwacka i filologia serbska

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found