International and political studies

International and Political Studies to kierunek realizowany w języku angielskim.

Łączy wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, ekonomicznych oraz studiów kulturowych. Porusza zagadnienia wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych oraz międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi aspektami polityki.

Proponowane specjalności:

 • American Studies
 • Asian Studies
 • Intercultural Communication
 • Politics& Policy in Europe
 • Security Studies.

Dla kogo studia na kierunku International and political studies

Kandydaci na studia muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym.

To propozycja dla osób otwartych na innych, inne kultury, zainteresowanych współpracą z innymi krajami na płaszczyźnie polityki, kultury, kontaktów społecznych.

Kandydatów powinna cechować łatwość nawiązywania kontaktów, ciekawość świata, wysoka kultura osobista.

Program kształcenia studentów na kierunku International and political studies

Na kierunku obwiązują m.in. takie przedmioty:

 • Conflict Cooperation & Security in Politics
 • International Orders in Historical Perspective
 • Introduction to Cultural Studies
 • Introduction to International Studies
 • Introduction to Political Studies
 • International Organizations
 • Political Economy in International Affairs.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek International and political studies

Podczas rekrutacji punktowane będą:

 • jeden przedmiot wybrany spośród: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki
 • jeden przedmiot wybrany spośród: WOS, historia, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki.
Perspektywy pracy po kierunku International and political studies

Przykładowe miejsca pracy absolwentów:

 • krajowe i międzynarodowe instytucje polityczne, społeczno-gospodarcze, kulturalne
 • ambasady
 • ministerstwa
 • organizacje międzynarodowe
 • organy administracji publicznej
 • media
 • zespoły eksperckie
 • think tanki.
Opinie o kierunku International and political studies

Realizacja studiów w języku angielskim oraz wprowadzenie do programu dodatkowego języka obcego (konferencyjnego) na poziomie B2 pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych organizacjach (takich jak: NATO, UE, ONZ i innych) i ich oddziałach/sekcjach krajowych.

Kierunki pokrewne do kierunku International and political studies
Jakie uczelnie oferują kierunek International and political studies
Total 1 item.
W których miastach można studiować International and political studies

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found