Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny to trwające 5 lat studia, obejmujące przez pierwsze lata kształcenie w kwestii nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych.

Od trzeciego roku studenci obywają wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności i nauk klinicznych ogólnolekarskich. Program nauczania składa się także z prawnych i organizacyjnych podstaw medycyny. Na piątym roku odbywa się liczne praktyki w klinikach, gabinetach stomatologicznych i zakładach uczelni, związane z organizacją ochrony zdrowia, a także praktyki lekarskie, asystowanie lekarzowi-dentyście i praktyki lekarsko-dentystyczne.

Specjalności oferowane na kierunku lekarsko-dentystycznym:

 • stomatologia zachowawcza i endodoncja
 • nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej
 • gerostomatologia
 • fizjologia narządu żucia
 • radiologia stomatologicznej
 • farmakologia kliniczna
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomii w stomatologii
 • materiałoznawstwo stomatologiczne
 • periodontologia i choroby błon śluzowych
 • protetyka
 • ortodoncja
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia szczękowo-twarzowa i onkologia
 • patologia jamy ustnej
 • mikrobiologia jamy ustnej
 • stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
 • endodoncja i periodontologia

Perspektywy pracy po kierunku lekarsko-dentystycznym

Absolwent może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Może również prowadzić praktykę lekarza dentysty, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 11 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,

Komentarze (0)

Brak komentarzy