Odnawialne źródła energii

Inżynierski kierunek Odnawialne Źródła Energii ma na celu wyposażyć absolwenta w wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Program opiera się o podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej oraz praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zakres kształcenia na studiach przewiduje przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz praktyki zawodowe.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak: matematyka, chemia, ekologia, biologia, biogeologia, biofizyka, biochemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, ekohydrologia, ekobudownictwo ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych, energetyka słoneczna, planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju, podstawy mikrobiologii z elementami genetyki, ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych, projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku, ekologiczne pompy ciepła, energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii, biotechnologiczne przetwarzanie odpadów, biotechnologia i wykorzystanie biomasy, budownictwo pasywne, technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych, technologie informacyjne, przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)

Gdzie praca po kierunku Odnawialne Źródła Energii?

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym specjalistyczne urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 4 rekordy.
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,

Komentarze (0)

Brak komentarzy