żywienie człowieka i ocena żywności

Program studiów na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności uwzględnia takie zagadnienia, jak: wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologia żywieniowa, dietoprofilaktyka i dietoterapia schorzeń powstałych na tle nieprawidłowego żywienia, jakość i ocena zdrowotna żywności z uwzględnieniem surowców konwencjonalnych i ekologicznych, projektowanie i charakterystyka żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej.

Ważny obszar kształcenia obejmuje istotę zachowań konsumentów na rynku żywności i wieloaspektowe uwarunkowania tych zachowań, zarówno w zakresie metod badawczych, jak i programów edukacyjnych oraz ochrony prawnej interesów konsumentów.

Po ukończeniu studiów kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności absolwent posiada wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku. Ma umiejętności dotyczące metod, technik, narzędzi wykorzystywanych do rozwiązywania zadań w odniesieniu do żywienia zbiorowego i indywidualnego. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą środowiska przyrodniczego, możliwych zagrożeń związanych z produkcją żywności.

Słuchacz ma ogólną wiedzę na temat stanu rynku żywności, usług żywieniowych oraz czynników determinujących ich funkcjonowanie. Zna krajowe i międzynarodowe organizacje działające na rynku żywności i usług żywienia. Wykazuje podstawową wiedzę w zakresie prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz ochrony własności intelektualnej.

Jaka praca po Żywieniu Człowieka i Ocena Żywności?

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka oraz instytucjach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności i żywienia człowieka. Mogą pracować w inspekcji urzędowej kontroli żywności, przedsiębiorstwach usług gastronomicznych i cateringowych, organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów, jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności czy np. placówkach zajmujących się edukacją żywieniową.

Jakie uczelnie oferują kierunek żywienie człowieka i ocena żywności

W których miastach można studiować żywienie człowieka i ocena żywności

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found