Ocena uczelni

Komentarze (686)
Kliknij w obrazek by go odświeżyć…

 • Mateusz 2020

  Czy dużo jest chętnych na matematykę II- stopień i czy ciężko jest się dostać.
  7/6/20
 • Nena

  Dzień dobry, czy ktoś z Was studiował na kierunku "Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" i mógłby podzielić się swoimi wrażeniami dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć oraz ogólnej organizacji studiów? Czy byliście zadowoleni z efektów kształcenia po tych studiach podyplomowych?
  7/6/20
 • Zuza

  Dzień Dobry Czy w tamtym roku na prawo pod uwagę były brane także tylko wyniki z języka polskiego?
  7/6/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Nicki from date 7/4/20
  Kandydat musi posiadać uprawnienia do pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III Studia przewidziane dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; kierunku pedagogika, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna lub absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata mających kwalifikacje do pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III
  7/6/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Próg punktowy na filologię włoską stacjonarną, I stopnia w ubiegłym roku wynosił 202,5. Odpowiedź na: Paula Jaki był próg punktowy na filologię włoską?
  7/6/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Próg punktowy na Pedagogikę stacjonarną, I stopnia w ubiegłym roku wynosił 80. Odpowiedź na: pannaanna Czy wie ktoś jaki był w ubiegłym roku próg punktowy na pedagogikę na UP?
  7/6/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ola from date 7/2/20
  warunki rekrutacji : filologia romańska - wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). filologia rosyjska - wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Filologia hiszpańska - wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego -poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna
  7/6/20
 • Kandydat

  Dzień dobry. Dołączam się do pytania o zeszłoroczny próg na nauczanie chemii. Chciałem również spytać, czy w najbliższych latach jest może w planach utworzenie studiów drugiego stopnia na tym kierunku, a jeśli nie, to czy na UP jest możliwość kontynuacji studiów na innym kierunku pokrewnym, oczywiście po chemii I stopnia. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  7/5/20
 • Nicki

  Dobry wieczór, ukończyłam studia I stopnia w zakresie pedagogiki, animacji społeczno-kulturowej, zdobyłam również uprawnienia pedagogiczne, czy mam szanse w przyjęciu na studia stacjonarne II stopnia pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna?
  7/4/20
 • pannaanna

  Czy wie ktoś jaki był w ubiegłym roku próg punktowy na pedagogikę na UP?
  7/3/20
 • Ola

  Na filologię włoską i hiszpańską do rekrutacji brane są wyniki egzaminu z języka obcego i polskiego, natomiast na filologię romańską już tylko z języka obcego?
  7/2/20
 • Paula

  Jaki był próg punktowy na filologię włoską?
  7/2/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of 123 from date 6/28/20
  Na studia II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie absolwenci studiów I stopnia kierunków: - logopedia - innych kierunków ze specjalnością logopedyczną posiadających uprawnienia nauczycielskie.
  6/30/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Nicko from date 6/29/20
  Polityka Społeczna - 44 ( I stacjonarne)
  6/30/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Anonim from date 6/22/20
  Ekonomia Społeczna 188 (I stacjonarne)
  6/30/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Paweł from date 6/23/20
  Kulturoznawstwo i wiedza o mediach 147,5 (I stacjonarne)
  6/30/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ola from date 6/23/20
  Wymogi na studia I stopnia , stacjonarne: Grafika - Konkursowy egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac kandydata (teczki) II etap – egzamin praktyczny I etap – kandydaci prezentują przed komisją egzaminacyjną zestaw prac (teczkę). Celem tego etapu jest poznanie umiejętności warsztatowych oraz przede wszystkim możliwości kreacyjnych kandydata. W skład teczki może wejść ok. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacja prac intermedialnych, przestrzennych, video, filmy animowane, itd. Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.) Prezentacji prac towarzyszy rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, potwierdzająca jego zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej. Digital Design I etap: Egzamin praktyczny II etap: Rozmowa kwalifikacyjna Etap I – Egzamin praktyczny: Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design. Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu. Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna: Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych. W czasie rozmowy kandydat przedstawia prezentację, która należy przygotować w formie plansz (maksymalnie 10 wydruków formatu A4). Materiałem prezentowanym powinny być przykłady dotychczasowych, twórczych działań kandydata. Można przedstawić dowolne formy własnej aktywności twórczej: prace cyfrowe (2d i 3d), fotograficzne, rysunkowe, interaktywne (strony www i inne aplikacje itp.), działania w przestrzeni (obiekty, aranżacje itp.), działania w czasie (utwory dźwiękowe, video, animacja itp.), teksty, a także działalność organizacyjna (tworzenie wydarzeń, wystaw itp.). Formy multimedialne nie mogą być dłuższe niż 2 minuty i należy zaprezentować je na własnym sprzęcie (laptop, tablet itp.).Zakres prezentowanego materiału zależy od kandydata.
  6/30/20
 • Ala

  Dzień dobry. Jaki był próg punktowy na studia niestacjonarne z historii, w tamtym roku i czy łatwo sie dostac na takie studia zaoczne?
  6/30/20
 • Nicko

  Jaki był próg na politykę społeczną?
  6/29/20
 • Nika

  Witam czy można się dostać na 2 kierunki naraz ? czy tylko na jeden się dostanę jeżeli przykładowo zgłoszę się na 3 kierunki
  6/29/20
 • studentka

  Witam jaki był próg w ubiegłym roku na chemię - studia I stopnia, stacjonarne. Dziękuję
  6/28/20
 • 123

  Dzień dobry, czy po licencjacie z filologii polskiej, spec. nauczycielskiej można startować na studia magisterskie z logopedii?
  6/28/20
 • Oli

  Witam, czy mogę prosić o harmonogram rekrutacji, tj. datę ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego oraz dostarczenia dokumentów?
  6/26/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Zu from date 6/25/20
  Mówiąc o studiach stacjonarnych, I stopnia, to w ubiegłym roku wyglądało to następująco: - Filologia romańska - 117 - Filologia hiszpańska - 165
  6/26/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of student from date 6/25/20
  Próg wynosił 58.
  6/26/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Doris from date 6/25/20
  W ubiegły roku na studia stacjonarne I stopnia próg wynosił 59,25.
  6/26/20
 • Zu

  Witam jaki był próg w Zeszłym roku na filologię hiszpańską i romańską?
  6/25/20
 • student

  Witam jaki był próg w ubiegłym roku na fizykę - studia I stopnia, stacjonarne. Dziękuję
  6/25/20
 • Doris

  Jakie progi na ochronę środowiska stacjonarnie ?
  6/25/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz: Paweł z 23.06.2020: W ubieglym roku próg na Kulturoznawstwo i wiedzę o mediach wynosił: 147,5. Mowa oczywiście o studiach stacjonarnych, I stopnia. 23.06.2020
  6/25/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Marcelina z 23.06.2020: W ubiegłym roku próg punktowy na biologię wynosił 66,2. Kierunek ten nie należy do bardzo obleganych.
  6/25/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Ola z 23.06.2020: W ubiegłym roku progi wynosiły następująco: Grafika - 3,58, Digital Design - 3,4. Mowa oczywiście o studiach stacjonarnych , I stopnia. warunki rekrutacji: Digital Design I etap: Egzamin praktyczny II etap: Rozmowa kwalifikacyjna Etap I – Egzamin praktyczny: Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design. grafika: Konkursowy egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac kandydata (teczki) II etap – egzamin praktyczny I etap – kandydaci prezentują przed komisją egzaminacyjną zestaw prac (teczkę). Celem tego etapu jest poznanie umiejętności warsztatowych oraz przede wszystkim możliwości kreacyjnych kandydata. W skład teczki może wejść ok. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacja prac intermedialnych, przestrzennych, video, filmy animowane, itd. Prace multimedialne kandydat prezentuje przy użyciu własnego sprzętu elektronicznego (tablet, laptop, itp.) Prezentacji prac towarzyszy rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, potwierdzająca jego zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej. II etap – egzamin praktyczny, składa się z 3 części: - część 1 – rysunek, podczas tej części egzaminu kandydaci wykonują studium rysunkowe postaci, (dowolna technika rysunkowa czarno-biała) - część 2 – ilustracja do fragmentu tekstu, kandydaci wykonują wizualną interpretację podanego tekstu (technika dowolna, także z użyciem koloru) - część 3 – zadanie projektowe, sprawdzające predyspozycje projektowe kandydata. Oba etapy egzaminu oraz ich części są punktowane, zaś o przyjęciu decyduje ilość wszystkich zdobytych w ich trakcie punktów. O zakwalifikowaniu się do II etapu egzaminu decyduje uzyskanie minimalnej wymaganej ilości punktów w I etapie.
  6/25/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of oliwia from date 6/24/20
  W ubiegłym rok próg na Prawo stacjonarne wynosił 141.
  6/25/20
 • oliwia

  Dzień dobry, jakie były progi na prawo stacjonarnie??
  6/24/20
 • Ola

  Witam, jaki był próg na Grafikę lub Digital Desing w ubiegłym roku? Na te kierunki potrzebuję wyłącznie swojego portfolio?
  6/23/20
 • Marcelina

  Dzień dobry, jaki był próg punktowy na biologię? I czy jest to kierunek bardzo oblegany?
  6/23/20
 • Paweł

  Witam Jaki był próg na kulturoznawstwo i miedzę o mediach?
  6/23/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Gaja z dnia 23.06.2020 Ubiegłoroczny próg na Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, na studia stacjonane , I stopnia wynosił 76.
  6/23/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Gaja z dnia 23.06.2020 Ubiegłoroczny próg na Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, na studia stacjonane , I stopnia wynosił 76.
  6/23/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Anonim z dnia 22.06.2020 Ubiegłoroczny próg na Ekonomię społeczną, studia stacjonarne I stopnia wynosił 188.
  6/23/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Julia from date 6/22/20
  Ubiegłoroczny próg na kierunek Etyka - mediacje i negocjacje, studia stacjonarne, I stopnia wynosił 78.
  6/23/20
 • Gaja

  Dzień dobry, jaki był prób punktowy na zarządzanie informacja i publikowanie cyfrowe
  6/23/20
 • Julia

  Jakie progi punktowe na etykę-mediacje i negocjacje?
  6/22/20
 • Anonim

  Hej. Jaki próg punktowy na ekonomie społeczna ?
  6/22/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Dla wszystkich, którzy pytali o ubiegłoroczny próg na Ekonomię społeczną. Próg na studia stacjonarne I stopnia wynosił 188.
  6/22/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz Karola@7 z dnia 19.06.2020 W ubiegłym roku próg nas studia stacjonarne I stopnia na tym kierunku wynosił 54 . Biorąc pod uwagę kierunki na które progi wynoszą ponad 150, to można stwierdzić, że raczej nie jest na kierunek na który bardzo trudno się dostać.
  6/22/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Patrycja from date 6/18/20
  Ubiegłoroczne progi na kierunki o które pytasz (mowa oczywiście o studiach stacjonarnych): bezpieczeństwo państwa – 140 ekonomie społeczną – nie posiadam danych filologie polską - 82,5 pedagogikę - 80
  6/22/20
 • Karola@7

  Witam, na kierunku Turystyka Historyczna i dziedzictwo kulturowe limit przyjęć max 45 osób, czy ktoś orientuje się, czy ciężko się dostać?
  6/19/20
 • Marek

  Jaki był prog na zarzadzanie w słuzbach społecznych ?
  6/19/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Odpowiedź na komentarz: Patrycja z dnia 18.06.2020 Mówiąc o studiach stacjonarnych sytaucja wyglądała następująco: - bezpieczeństwo państwa: 140 - filologia polską : 141 - pedagogika: 80 - ekonomia społczena: brak danych
  6/19/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Rafał from date 6/18/20
  Niestety nie posiadam takiej informacji, aby nakreślić cokolwiek, mogę powiedzieć, że było 300 chętnych, a przyjęto 78.
  6/19/20
 • Patrycja

  Witam, jakie były progi punktowe w 2019r. na bezpieczeństwo państwa, ekonomie społeczną, filologie polską i pedagogikę?
  6/18/20
 • Rafał

  Jaki był prog na ekonomie społeczna ???
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  odpowiedź do Karolina19 - 14.06.2020 : W ubiegłym roku próg punktowy na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne) wynosił 173,5.
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  odpowiedź do Paweł - 15.06.2020: W ubiegłym roku próg punktowy na Administracje (studia stacjonarne , I stopnia) wynosił: 172.
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  odpowiedź do Alicja - 09.06.2020 : Nie posiadam pełnych danych, ale w ubiegłym roku ilość miejsc na studia stacjonarne. I stopnia na kierunku Informatyka wynosiła 140. O ilości rekrutacji uzupełniających decyduje się na podstawie ilości przyjętych osób w rekrutacji głównej. Nie ma możliwości stwierdzenia tego w chwili obecnej.
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  odpowiedź do anonim - 16.06.2020 : W ubiegłym roku na studia I stopnia, stacjonarne z Bioinformatyki próg wynosił: 69,7
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  odpowiedź do Oliwia - 17.06.2020 : W ubiegłym roku na studia I stopnia, stacjonarne z Filologii germańskiej próg wynosił: 120.
  6/18/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of kamil from date 6/15/20
  W ubiegłym roku progi na studia stacjonarne I stopnia na tych kierunkach wynosiły następująco: Administracja -172, Socjologia - 96.
  6/18/20
 • Kamil

  Jaki był próg na ekonomię społeczną??
  6/18/20
 • Hipotetyczne pytanie

  Czy jest taka możliwość ze jeśli się dostanę na np filologie angielska, a np na niemiecką nie. I zacznę studiować ta angielska i jak mi nie przypadnie za bardzo, to mogłabym na początku I semestru zmienić na tą niemiecką?
  6/17/20
 • Oliwia

  Jaki jest próg punktowy na filologię germańską?
  6/17/20
 • anonim

  Jaki jest próg punktowy na bioinformatykę?
  6/16/20
 • Paweł

  Jaki jest próg punktowy na administracje ?
  6/15/20
 • kamil

  Jakie sa progi punktowe na socjologie i administracje ?
  6/15/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Sara from date 6/9/20
  W ubiegłym roku Filologia angielska była jedynym z najbardziej obleganych kierunków na UP, na 90 miejsc było 1099 chętnych (I stopień, stacjonarne).
  6/15/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Dorota from date 6/10/20
  W ubiegłym roku próg na kierunek Geografia, studia stacjonarne, I stopnia wynosił: 39,5.
  6/15/20
 • Karolina19

  Jaki był próg na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w tamtym roku? Jaki jest limit miejsc w tym roku?
  6/14/20
 • Dorota

  Jakie progi na geografie stacjonarnie ?
  6/10/20
 • Sara

  Hej, Czy w roku 2019 anglistyka na Up Kraków była bardzo obleganym kierunkiem?Czy jest się trudno dostać na stacjonarne?
  6/9/20
 • Alicja

  Ile bylo miejsc na informatykę stacjonarnie w przeciągu ostatnich trzech lat? Jest taka sama ilość miejsc czy się zmieniała? Po pierwszym terminie jest tylko jedna rekrutacja uzupełniająca czy kilka gdy zacznie się już semest a część studentów jednak się nie pojawi?
  6/9/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Sebastian from date 6/5/20
  cześć, ubiegłoroczne progi punktowe na kierunek: stosunki międzynarodowe: studia stacjonarne, I stopnia: 150 studia niestacjonarne, I stopnia: 122
  6/8/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of NINA from date 6/6/20
  Niestety nie znam odpowiedzi na to pytania, mogę jednak powiedzić, że jeśli mowa o studia I stopnia (dziennych), to próg punktowy wynosił w ubiegłym roku 120.
  6/8/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of kasia from date 6/6/20
  Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne: w tym roku limit miejsc wynosi 60, a w ubiegłym wynosił 40.
  6/8/20
 • Patrycja

  Cześć:) jakie były progi na kierunek etyka - mediacje i negocjacje , stacjonarne i niestacjonarne w zeszłym roku?
  6/7/20
 • kasia

  ile w tym roku jest miejsc na germanistyce, a ile było w zeszłym roku?
  6/6/20
 • NINA

  Ile wszystkich osob chetnych bylo na filolgiie germanska? i ile na jedno miejsce?
  6/6/20
 • Sebastian

  Cześć, jakie były progi na stosunki międzynarodowe i czy można jakąś opinie o studiowaniu tego kierunku na tej uczelni
  6/5/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Noname from date 6/2/20
  W ubiegłorocznej rekrutacji próg wynosił 78, mowa oczywiście o studiach I stopnia, stacjonarnych. W ubiegłym roku kierunek nie należał do bardzo obleganych jak np, pedagogiki i czy filologie.
  6/5/20
 • Klaudia

  Jakie progi były na filologię hiszpańską w 2019 roku?
  6/5/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Matematyka from date 6/3/20
  Matematyka - próg w ubiegłym roku wynosił 36 pkt. Kierunek to nie należy do bradzo obleganych, stosunkowo prosto jest się dostać.
  6/5/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ela from date 6/4/20
  W ubiegłym roku próg na Administrację wynosił 172. Mimo, że często pojawiają się pytania o ubiegłoroczne progi, to jednak pamiętać trzeba, że w każdym roku sytuacja jest inna i ubiegłoroczne wyniki nie są w tym roku miarodajne. Myślę, że trzeba próbować,
  6/5/20
 • Ela

  Dzień dobry,czy jest szansa,że dostanę się na administrację albo ekonomię społeczną(oba stacjonarnie) z 155 punktami?
  6/4/20
 • Matematyka

  Jaki był próg punktowy na matematykę - studia stacjonarne I stopnia w 2019 roku? Czy było dużo chętnych i czy wszyscy zostali przyjęci? Pozdrawiam
  6/3/20
 • Julia

  Jaki był w ubiegłym roku próg na geografię stacjonarnie?
  6/3/20
 • Morrigan

  Szanowni Państwo, Proszę o podanie informacji jaki był w ubiegłym roku próg na kierunek zarządzanie w oświacie i organizacjach pozarządowych. Z wyrazami szacunku Morrigan
  6/3/20
 • Noname

  Witam czy jest tu może ktoś kto studiuje/studiował etykę: mediacje i negocjacje? Czy ciężko się dostać? Jaki jest próg punktowy i czy warto studiować ten kierunek?
  6/2/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Weronika from date 6/1/20
  W ubiegłym roku: Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne, I stopnia - 68.
  6/2/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ala from date 5/30/20
  Trudno ocenić szanse na tej podstawie. To wszystko zależy od wyników pozostałych osób, które będą ubiegały się o przyjęcie, W ubiegłym roku próg wynosił 34,8 (studia I stopnia, stacjonarne)
  6/2/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Kasia from date 5/31/20
  W ubiegłym roku na Bezpieczeństwo zdrowotne (I , stacjonarne) wynosił 33.
  6/2/20
 • Weronika

  Witam, jaki był próg punktowy na kierunek Turystka i Rekreacja w 2019 roku?
  6/1/20
 • Kasia

  Jaki był próg punktowy na bezpieczeństwo zdrowotne w 2019 roku?
  5/31/20
 • Ala

  Dzień dobry, czy mając po 50% z podstawowych przedmiotów jest szansa na dostanie się na gospodarkę przestrzenną? Pozdrawiam.
  5/30/20
 • Przeniesienie

  Jak wygląda przeniesienie się na tą uczelnie na 2 roku (administracja niestacjonarna)? Jak to wygląda z zaliczeniem przedmiotów które miałam na poprzedniej uczelni (nazwy są trochę inne ale dotyczą tego samego)? Oceny z tych przedmiotów zostaną też przeniesione? I jak to wszystko wygląda finansowo?
  5/30/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Sylwialalala from date 5/29/20
  Tutaj, też odpowiada UP :) Bardzo zachęcam do dołaczenia do wspomnianej grupy.
  5/29/20
 • Sylwialalala

  Jeśli chcecie wiedzieć jakie były progi w ubiegłym roku, to wejdźcie na fb na grupę UP: rekrutacja. Tam UP odpowiada, lub inni uczniowie jakie były progi. Pozdrawiam.
  5/29/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Kasia from date 5/28/20
  Kognitywistyka - I stopień, stacjonarne - 100
  5/29/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Natalia 1111 from date 5/28/20
  Psychologia I niestacjonarne - próg 230,5
  5/29/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of dawid_wol from date 5/28/20
  Próg w ubiegłym roku na Informatykę I stopnia, studia stacjonarne wynosił 80.
  5/29/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Julia from date 5/28/20
  W ubiegły roku progi były następujące: Gospodarka przestrzenna - I stopień stacjonarne - 34,8 Gospodarka przestrzenna - I stopień niestacjonarne 60
  5/29/20
 • Amelia

  Jaki był zeszłoroczny próg na filologię rosyjską?
  5/29/20
 • dawid_wol

  Dzień dobry, Czy można uzyskać informacje jaki był próg w zeszłym roku na Informatykę I stopnia? Dziękuję
  5/28/20
 • Natalia 1111

  Jaki był Próg na psychologię niestacjonarna w 2019 roku?
  5/28/20
 • Kasia

  Jaki w zeszłym roku był próg na kognitywistykę?
  5/28/20
 • Julia

  Jakie są progi punktowe na gospodarkę przestrzenną stacjonarne i niestacjonarne?
  5/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Próg w ubiegłym roku, studia stacjonarne na kierunku Prawo - 141.
  5/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Na studia stacjonarne z Filologii romańskiej w ubiegłym roku próg wynosił 117. Warunki rekrutacji: Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Ten zapis wskazuje na to, że jest to wynik z jednego języka, Zapewne jednak z tego z którego wynik po przeliczeniu będzie najlepszy.
  5/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Progi z poprzedniego roku: Pedagogika: stacjonarne - 80, niestacjonarne – 59 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: stacjonarne - 173,5 , niestacjonarne – 30 Pedagogika specjalna: stacjonarne - 67,5 , niestacjonarne - 30
  5/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Agnieszka from date 5/27/20
  Osobiście nie słyszałam o sytuacji, w której nie można by notować w laptopie. Na studiach sama też często korzystałam z tej opcji, ale ponieważ było to już dobrych parę lat temu, to zachęcam innych do udzielenia odpowiedzi.
  5/28/20
 • Agnieszka

  Chcialam uprzejmie spytac czy na zajecia mozna wnosic laptopa aby notowac na nim notatki? Z gory uprzejmie dziekuje za odpowiedz, Z powazaniem
  5/27/20
 • Aneta

  Witam ! Ile wynosił próg punktowy w 2019 roku na pedagogikę wczesnoszkolną, specjalną oraz pedagogikę ? Biorę pod uwagę studia dzienne i zaoczne :) ;*
  5/26/20
 • Julia

  Witam. Mam 2 pytania. Ile wynosił zeszłoroczny próg na filologię francuską? Jeżeli na maturze zdawało się 2 języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym to czy obydwa brane są pod uwagę przy rekrutacji?
  5/26/20
 • Sandraa

  Witam, ile wynosił próg punktowy na prawo dzienne w zeszłym roku? Bardzo proszę o odpowiedź
  5/23/20
 • Nikmik

  Witam ! Bardzo proszę o odpowiedź, ile wynosił próg punktowy w 2019 roku na pedagogikę wczesnoszkolną, specjalną oraz na zwykła pedagogikę :) Pozdrawiam, Maturzysta 2020 :) PS. Progi na studia dzienne, jak i zaoczne ;)
  5/23/20
 • miknik

  Witam ! Bardzo proszę o odpowiedź, ile wynosił próg punktowy w 2019 roku na pedagogikę wczesnoszkolną, specjalną oraz na zwykła pedagogikę :) Pozdrawiam, Maturzysta 2020 :)
  5/23/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Anna from date 5/22/20
  Próg w minonym roku wynosił 120 punktów na studia stacjonarne I stopnia. Nie wiem o jakie studia padło pytanie na UP Rekrutacja, proszę pamiętać, że rekrutujemy również na II stopień.
  5/22/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of . from date 5/22/20
  Próg w minonym roku wynosił 120 punktów na studia stacjonarne I stopnia. Nie wiem o jakie studia padło pytanie na UP Rekrutacja, proszę pamiętać, że rekrutujemy również na II stopień.
  5/22/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Sztuka I media from date 5/21/20
  Studia te są prowadzone w systemie stacjonarnym, w ubiegłym roku próg wynosił 3,75. Proszę jednak pamiętać o dodatkowych kryteriach przyjęć: . Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań artystycznych kandydata oraz wybranych zagadnień z zakresu współczesnej kultury i sztuki w oparciu o sugerowaną bibliografię. B. Przegląd oryginałów prac, wykonanych przez kandydata w skład, których mogą wchodzić realizacje z zakresu sztuk wizualnych takich jak: malarstwo, rysunek, fotografia itp., realizacje multimedialne oraz działania przestrzenne prezentowane w formie dokumentacji fotograficznej. II. Egzamin praktyczny. Zadania kompozycyjne na jeden z zaproponowanych tematów. Celem zadania jest sprawdzenie kreatywności i wyobraźni kandydata. Technika: rysunek lub łączenie technik.
  5/22/20
 • ania

  witam, chciałabym się dowiedzieć jaki był próg na filologię włoską w 2019r oraz jak oceniacie dany kierunek.
  5/22/20
 • Anna

  Na grupie na fb rekrutacje up, uniwersytet zamieścił informację „ Jeśli chodzi o Filologię Germańską zostali przyjęci wszyscy chętni kandydaci, ponieważ ich liczba mieściła się w limicie miejsc.„ wiec jak rozumieć próg 120?
  5/22/20
 • .

  Czyli jeśli na germanistyce w zeszłym roku był próg 120, to nie dostał się nikt kto napisał rozszerzenie ponież 80 procent? Proszę o odpowiedz
  5/22/20
 • Sztuka I media

  Witam serdecznie, jaki próg wynosił kierunek sztuka i media stacjonarnie i niestacjonarnie. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  5/21/20
 • GosSoc

  Dziękuję za odpowiedź. Miałem zamiar najpierw skończyć jeden kierunek, następnie rozpocząć drugi. Zastanawia mnie jednak zestawienie tych dwóch kierunków - gospodarka przestrzenna i socjologia. Czy one są na tyle różne, że jakby mogę się zdecydować na przyszłość w jednym i mieć drugi jako dodatkową opcję, czy coś je łączy na tyle aby móc wykorzystywać obydwa? Czy są połączenie akurat tych dwóch kierunków ma sens?
  5/21/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Agnieszka from date 5/19/20
  Administracja - progi w ubiegłym roku: studia stacjonarne - 172 studia niestacjonarne - 67
  5/21/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of LOGISTYKA from date 5/19/20
  Nie prowadzimy takiego kierunku, Czy gdzieś widnieje taka informacja czy może wkradł się jakiś błąd i mowa jest o innym kierunku?
  5/21/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Adrian from date 5/19/20
  Nie wiemy jaki będzie próg w tym roku, mogę podać jedynie próg z roku poprzedniego. Na Filologii germańskiej wynosił on 120.
  5/21/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Magdalena from date 5/19/20
  Progi na Filologię Polską w ubiegłym roku: stacjonarne - 37, niestacjonarne - 4,5.
  5/21/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of GosSoc from date 5/20/20
  Studiowanie dwóch kierunków zawsze ma sens, w szczególności w czasach kiedy cenione jest wszechstronne wykształcenie. Im bardziej te dwa kierunki stoją na "dwóch biegunach" tym lepiej dla rozwoju zawodowego, zaś im bliżej, tym trochę lżej studiować. Pamiętać trzeba jednak, że studiowanie dwóch kierunków jest sporym wyzwaniem. Może wypowie się ktoś kto podjął taką decyzję? Może ktoś zasugeruje czy dobrze jest oba te kierunki zacząć w jednym roku czy może zrobić rok różnicy między nimi, żeby np. nie mieć dwóch obron jednym czasie?
  5/21/20
 • GosSoc

  Połączenie gospodarki przestrzennej z socjologią? Czy to wgl ma jakiś sens? Ktoś ma jakieś opinie?
  5/20/20
 • LOGISTYKA

  Witam. Jaki próg wynosiła logistyka stacjonarnie i zaocznie? Dziękuję i pozdrawiam.
  5/19/20
 • Adrian

  Witam, jaki próg na studia stacjonarne germanistyka 1 st?
  5/19/20
 • Magdalena

  Dzień dobry, czy mogłabym prosić o próg w ubiegłym roku na studia I stopnia Filologia polska niestacjonarnie i stacjonarnie?
  5/19/20
 • Agnieszka

  Witam serdecznie Czy moge prosic uprzejmie o informacje o progu punktowym na administracje I stopnia stacjonarna i niestacjonarna w zeszlym roku (2019/2020)? Z gory uprzejmie dziekuje!
  5/19/20
 • Paulina

  Na filologię angielską jakie przedmioty w końcu brane są pod uwagę w tym roku? Sam angielski rozszerzony czy polski też? Na stronie UP jest napisane, że sam angielski ale już się w końcu pogubiłam. I jaki bym próg punktowy z zeszłego lub zeszłych lat?
  5/18/20
 • Ola

  Jaki w tamtym roku był minimalny próg punktyowy dla kierunku logopedia?
  5/18/20
 • Kamila

  Jeżeli na maturze zdawało się zarówno angielski i francuski rozszerzony, to który z tych przedmiotów uwzględniany jest przy rekrutacji na kierunek filologia francuska?
  5/15/20
 • dn

  Witam, W związku z odwołaniem tegorocznych egzaminów maturalnych w formie ustnej, czy absolwent szkoły średniej z roku 2018/2019, który nie otrzymał oceny pozytywnej z języka polskiego w takiej właśnie formie, zdając wszystkie egzaminy w tym roku - otrzymuje pozytywną ocenę z całości i może ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet? Pozdrawiam.
  5/15/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of filologia germańska zaoczna from date 5/14/20
  Zajęcia od podstaw prowadzone są na studiach stacjonarnych - na niestacjonarnych jest wymagana znajomość języka niemieckiego.
  5/15/20
 • filologia germańska zaoczna

  Czy filologia germańska I stopnia zaoczna prowaadzona jest od podstaw?
  5/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Kacper from date 5/12/20
  W ubiegłym roku: 80
  5/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Psychologia from date 5/13/20
  W ubiegłym roku: 230,5.
  5/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Julka from date 5/13/20
  W ubiegłym roku próg na kierunek Matematyka (I stacjonarne) wyniósł 36. Rekrutacja jest na kierunek.
  5/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of prawo zaocznie from date 5/13/20
  W ubiegłym roku było to: 34 .
  5/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Kulturoznawstwo i wiedza o mediach from date 5/13/20
  W rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).
  5/14/20
 • filologia polska niestacjonarne

  Czy wie ktoś jaki był próg na studia I stopnia niestacjonarne filologia polska w 2019 roku?
  5/14/20
 • filologia polska niestacjonarne

  Czy wie ktoś jaki był próg na studia I stopnia niestacjonarne filologia polska w 2019 roku?
  5/14/20
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

  Jak przebiega rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach? Liczy się kolejność zgłoszeń, czy wyniki matur?
  5/13/20
 • prawo zaocznie

  Jakie był próg na prawo zaoczne?
  5/13/20
 • Julka

  Jaki był próg na matematykę nauczycielska w 2019?
  5/13/20
 • Psychologia

  Hejka, orientuje się ktoś jaki był próg punktowy na psychologię zaoczna w tamtym roku? (Październik 2019)
  5/13/20
 • Kacper

  Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaki był próg na studia stacjonarne na informatykę w zeszłym roku?
  5/12/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Aleksandra from date 5/9/20
  Filologia Angielska – studia stacjonarne: próg w ubiegłym roku wynosił: 141 kryteria przyjęć „nowa matura”: wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).
  5/12/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Media from date 5/8/20
  Progi w poprzednich latach na studia stacjonarne I stopnia: • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - 147,5 • Sztuka i media - 3,75
  5/12/20
 • DL

  Czy jest ktoś, kto studiuje psychologie niestacjonarnie na UP? Chciałbym zadać kilka pytań odnośnie organizacji zajęć, egzaminów, zaliczeń itd. Proszę o kontakt mejlowy: voidevi@gmail.com
  5/12/20
 • Prawo zaocznie

  Jaki był próg na studia I stopnia prawo zaocznie?
  5/12/20
 • pedagogika specjalna

  jaki byl prog na pedagogic specjalna?
  5/11/20
 • Aleksandra

  Czy na filologię angielską można składać z podstawy bez rozszerzenia i jakie są progi
  5/9/20
 • Media

  Witam. Jaka był próg na kierunek sztuka i media oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach?
  5/8/20
 • germanistka

  Prosiłabym o odpowiedzenia na moje 2 pytania, ktore zostaly chyba niezauwazone :)
  5/8/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Pedagogika specjalna from date 5/6/20
  Uniwersytet prowadzi ponad 50 kierunków studiów, proszę sprecyzować o progi na jakich kierunkach jest pytanie.
  5/7/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Emilia from date 5/7/20
  W ubiegłym roku próg wynosił 297.
  5/7/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Ubiegłoroczny próg na studia niestacjonarne wynosił 30, zaś na stacjonarne 173,5.
  5/7/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ania from date 5/5/20
  W ubiegłym roku próg wynosił 82,5.
  5/7/20
 • Emilia

  Czy mogę prosić o informację na temat progów punktowych na psychologię stacjonarną?
  5/7/20
 • Pedagogika specjalna

  Jakie progi były w zeszłym roku? Czy jest dużo chętnych i ile jest miejsc?
  5/6/20
 • FILOLOGIA ANG

  Witam, studiuje ktoś filologię angielską dziennie? JAk to wygląda? jest sporo negatynwych komenatrzy.
  5/6/20
 • germanistka

  i ile było chętnych w tamtym roku w pierwszej rekrutacji?
  5/6/20
 • germanistka

  Czy na filologię germańską trudno było się w tamtym roku dostać? Jakie progi? ile miała oststnia osoba?
  5/6/20
 • Turystyka

  Jaki był próg na turystykę w zeszłym roku?
  5/6/20
 • Ania

  Jakie są progi punktowe na filologię polską? Czy trudno o miejsce?
  5/5/20
 • Pedagogika wczesnoszkolna zaocznie

  Jaki był próg w 2019 roku na pedagogikę przedszkolna i wczesnoszkolna zaocznie?
  5/5/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of KK from date 5/4/20
  Jest to z całą pewnością jeden z najbardziej obleganych kierunków na UP. Próg w ubiegłym roku wynosił 173,5. Trzeba próbować:)
  5/5/20
 • KK

  Czy na pedagogikę wczesnoszkolną ciężko się dostać?
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Karolina from date 5/4/20
  Próg w ubiegłym roku wynosił : 147,5
  5/4/20
 • BR

  jaki był próg na kulturoznawstwo?
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Filologia Francuska from date 5/3/20
  Próg w ubiegłym roku wynosił 117 (I stopień, stacjonarne). Kryteria: Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Natalia from date 5/3/20
  W ubiegłym roku próg wynosił 173,5.
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Mb from date 5/3/20
  W ubiegłym roku próg wynosił 141. (I stopień, stacjonarne)
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Zosia from date 5/2/20
  W ubiegłym roku próg punktowy na filologię rosyjską I stopień, stacjonarne - 93.
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Iwona from date 5/2/20
  Próg punktowy na filologię hiszpańską I stopień, stacjonarne - 165
  5/4/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Iwona from date 4/29/20
  Od 17 kwietnia do 24 maja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie trwają Dni Otwarte Instytutu Malarstwa i Edukacji. Polecam dołączyć do wydarzenia, na pytania odpowiadają studenci i pracownicy instytutu. W kwestii talentu i podstaw:) Mogę dodać, że podczas rekrutacji odbywają się egzaminy wstępne, na których należy pokazać swoje prace (szkice, prace wykonane w technice digital painting itp.)
  5/4/20
 • Karolina

  Witam, jaki był zeszłoroczny próg punktowy na kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach?
  5/4/20
 • Filologia Francuska

  Jaki był próg na w zeszłym roku na filologię romańską? Jakie przedmioty są punktowane?
  5/3/20
 • Mb

  Jaki próg punktowy na prawo na waszym uniwersytecie?
  5/3/20
 • Natalia

  Czy mogę prosić o zeszłoroczny próg na pedagogikę wczesnoszkolną?
  5/3/20
 • Zosia

  Mam pytanie jaki w tamtym roku był próg na filologie rosyjska ?
  5/2/20
 • Iwona

  Jak wyglądają progi punktowe na filologię hiszpańska?
  5/2/20
 • Iwona

  Czy ktoś podjął się studiowania Malarstwa? Myślę, że mam talent, ale brakuje mi podstaw. Czy są organizowane jakieś wernisaże prac studentów? Czy można wybrać kilka specjalności jednocześnie?
  4/29/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of włoska from date 4/28/20
  202,5 - studia dzienne, I stopień
  4/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Paweł from date 4/25/20
  Wynika to z wyższej punktacji na świadectwach dojrzałości. Kandydaci mieli lepiej zdaną maturę niż w roku poprzednim.
  4/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Sylwiaaa from date 4/28/20
  Owszem jest się dość trudno dostać. Próg w minionym roku wynosił 202,5 (I stopień, studia dzienne). Uważam, że trzeba próbować, nigdy nie można przewidzieć jakie wyniki będę mili inni kandydaci, może Twój wynik nie okaże sie aż taki zły :)
  4/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ilość chętnych italianistyka from date 4/28/20
  Jeśli mowa o filologii włoskiej to jest ona kierunkiem dość obleganym. Próg w minionym roku wynosił 202,5 (mowa oczywiście o I stopniu, studiach dziennych). Uczelnia przyjęła 61 osób.
  4/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of K.j from date 4/25/20
  Tak. Filozofia jest prowadzona w następujących trybach i stopniach: studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
  4/28/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Paweł from date 4/24/20
  W ubiegłym roku próg punktowy wynosił 66.2, zaś limit miejsc 50. O tym czy trudno jest się dostać ciężko mówić, to wszystko zależy od tego ile osób i z jakimi wynikami złoży dokumenty. Zawsze warto próbować.
  4/28/20
 • Ilość chętnych italianistyka

  Jaka była ilość chętnych na 1 miejsce??
  4/28/20
 • Sylwiaaa

  Właśnie, czy na filologie włoska jest trudno się dostać, matura mi poszła dobrze tylko ang zawaliłam.. Maturzystka 2019
  4/28/20
 • włoska

  Witam. Jaki był w zeszłym roku próg na filologie włoską?
  4/28/20
 • Paweł

  Witam, Próg na informatykę podniósł się o 10 punktów w przeciągu roku? Spowodowe jest to zmniejszeniem ilości miejsc czy wynika wyłącznie z większej ilości chętnych?
  4/25/20
 • K.j

  Czy mogę prosić o informację, czy kierunek filozofii jest prowadzony także w formie niestacjonarnej?
  4/25/20
 • Paweł

  Jaki jest prób punktowy na Biologię? Dużo jest kandydatów? Ciężko się dostać? Pozdr.
  4/24/20
 • Ola

  Witam czy na filologie angielska można składać zdając angielski na poziomie podstawowym?
  4/24/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Paweł from date 4/20/20
  Próg punktowy na kierunek Informatyka (I stacjonarne) w poprzednim roku wynosił 80.
  4/21/20
 • Przyszły student

  Jaki był próg punktów z ubiegłego roku na pedagogikę wczesnoszkolna?
  4/21/20
 • Paweł

  Witam, Proszę oczywiście o zeszłoroczne :)
  4/20/20
 • Paweł

  Witam, Można prosić o informację o progach punktowych na informatyce stacjonarnej I stopnia? Dziękuję,
  4/20/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of psychologia zaczonie from date 4/14/20
  Zeszłoroczny próg wynosił 230,5. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (podstawa lub rozszerzenie) Specjalności wybierane w ramach kierunku: ›psychologia edukacyjna › psychologia kliniczna
  4/14/20
 • psychologia zaczonie

  Czy mogę prosić o informację na temat psychologi niestacjonarnej? Jak wygląda rekrutacja i zeszłoroczny próg punktowy?
  4/14/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of KJ from date 4/9/20
  W ubiegłym roku próg punktowy wynosił: 100. Z matury pod uwagę brane są: matematyka lub język obcy nowożytny (podstawa lub rozszerzenie). 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 16.00 zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty UP - spotkajmy się na oficjalnej stronie FB Uniwersytetu Pedagogicznego oraz stronie wydarzenia.
  4/9/20
 • KJ

  Czy mogę prosić o informację na temat rekrutacji na kierunek kognitywistyki?
  4/9/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Kaja from date 4/6/20
  Psychologia jest jednym z najbardziej obleganych kierunków zarówno na naszej Uczelni, jak i wielu innych. To wszystko powoduje, że rekrutacja jest dość ciężka, progi wysokie, zainteresowanie duże, ale warto próbować.
  4/7/20
 • Kaja

  Myślę o psychologii na tej uczelni lub UJ. Jak jest z rekrutacją? Ciężko?
  4/6/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Na pedagogikę w trybie stacjonarnym w poprzednim roku próg punktowy wynosił 80.
  4/6/20
 • Nick

  Witam, są może jakieś informacje o progach i ilości zgłoszeń na kierunek pedagogika? Tryb stacjonarny
  4/3/20
 • Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of filologia angielska zaocznie from date 3/24/20
  witam serdecznie, Filologia angielska jest bardzo obleganym kierunkiem, ale w systemie stacjonarnym. Tam progi wynoszą ok. 150. Jeśli mowa zaś o studiach niestacjonarnych to w minionym roku ilość zainteresowanych była prawie równa ilości miejsc, przez co przyjęci zostali wszyscy.
  3/25/20
 • filologia angielska zaocznie

  Czy ktoś wie jaki był próg na filologie angielska niestacjonarnie w 2019 roku?
  3/24/20
 • fe

  Kiedy może byc dostępny plan na semestr letni?
  2/3/20
 • Turystyka

  Jak wygląda turystyka i rekreacja na up ? Warto czy nie ?
  1/22/20
 • Szymi12

  Studiowałem na UP i bardzo dobrze wspominam te chwile, pełne radości. Jest to miejsce spotkań ludzi chcących spotkać ludzi, którzy pragną spędzić czas na nauce i rekreacji w jednym. Gdy opuszczałem moją rodzinną wieś nie spodziewałem się aż takiego natłoku zajęć i obowiązków w tej szkole. Okazało się że czasem jest sesja i koloqwaja (kartkówki). Te egzaminy były dla mnie bardzo wymagające, nie miałem czasu na odpoczynek. W trakcie semestrów (połowa roku akademickiego) mieliśmy rożne zajęcia. Niektóre z nich wymagały specjanych umiejętności, które nabyłem dzięki tym zajęciom. W trakcie naszych spotkań zaliczenia nie było łatwo zdobyć! Nieraz musieliśmy wykazywać się ponadprzeciętnym sprytem zdobywając kolejne plusy, co nie było łatwe. Do dziś pamiętam jak mój kolega z ławki musiał uczyć sie dwa dni (cały weekend) aby zaliczyć przedmiot. Ogólnie studiowało mi sie bardzo przyjaźnie. Kończąc, warte to ciężkiego przygotowania do matury aby móc uczęszczać na tą wspaniałą uczelnię!!
  1/16/20
 • 1234

  Moim dużym marzeniem sa studia na UP w Krakowie i choc matura jeszcze przede mna zastanawia mnie czy ciężko się dostac na kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna? Bardzo prosze o odpowiedź.
  1/5/20
 • Semestr

  Kiedy może byc dostępny plan na semestr letni?
  1/3/20
 • Lisamat

  elimite cream
  12/11/19
 • Crim

  Jakieś opinie na temat specjalizacji kryminalistyka na 2 stopniu socjologii? Jakie możliwości po tym? Czy jak wygląda sam kierunek?
  11/24/19
 • Ania

  Witam, gdzie można znaleźć przelicznik punktów z matury na kierunku filologia germańska? Nie widzę nigdzie tych informacji, gdy otwieram katalog kierunków i wymagania. Właśnie odnośnie wymagań - co do filologii germańskiej - czy jest narzucony jakiś poziom znajomości języka chcąc podjąć studia na tym kierunku? W wymaganiach jest napisane, że dotyczy tylko studiów IIst.
  11/11/19
 • Anonim

  Czy ktoś pisał może egzamin z Dr Piaseckim z przemian ustroju?
  11/9/19
 • Ble

  ODRADZAM filologię angielską zaocznie. Tragedia... prowadzący bardzo egoistyczni, pokazujący dumę "bo ja już jestem nauczycielem, a ty jeszcze nie". Egzaminy często nieadekwatne w stosunku do zajęć, a zdawanie ich u niektórych prowadzących opiera się na "kogo lubię, ten zda" ;) Poziomu językowego jakoś świetnie nie reprezentują niektórzy prowadzący. Ogólnie jestem zawiedziony i możliwe, że dzienne studia są lepsze - zaoczne natomiast mają wielki minus. Studenci też niezadowoleni, zresztą tak samo jak prowadzący, którzy muszą prowadzić zajęcia w weekendy. Porażka... a o komunikacji między sekretariatem i dziekanatem, a studentami nawet nie wspomnę... wstyd i jeszcze raz wstyd, żeby często nikt nic nie wiedział o odwołanych zajęciach, czy przesunięciach w harmonogramie. Zresztą z tego co czytam większość opinii o tym kierunku akurat jest negatywna, bo naprawdę pozytywów to jak ze świecą szukać.
  11/1/19
 • Przyszły student

  Witam, czy ktoś mógłby opisać jak wygląda egzamin wstępny na digital design oraz czy warto wybrać ten kierunek ?
  10/26/19
 • Kcin

  Cześć, czy na kierunku odnowa biologiczna studia II stopnia niestacjonarne zajęcia odbywają się co tydzień?
  10/16/19
 • 222

  Zacząłem socjologię, ale zastanawiam się nad dobraniem 2 kierunku. Tylko jaki byłby najlepszy w połączeniu z obecnym?
  10/15/19
 • filologia rosyjska na up

  Miałam nie pisać opinii o uczelni dopóki jej nie skończę, ale wiele osób pyta na fejsbukach, vintedach czy innych stronach o opinie odnośnie filologii rosyjskiej. Jeśli mam być szczera to z ręką na sercu powiem, że jestem zadowolona(a trochę maruda wybredna jestem:)) Co prawda studiuje ją wraz z drugim językiem(i odnośnie tego drugiego mam pewne zastrzeżenia, bo chyba nie do końca Pani nas ucząca wie co robi, ale skupmy się na rosyjskim). Parę słów o kadrze. LEPIEJ TRAFIĆ SIĘ NIE DA, przysięgam. Kadra jest fenomenalna, odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu(i tutaj proszę sobie wyobrazić, że słowo "ludzie" jest podkreślone, na czerwono i w ogóle w ramce z serduszek.) Nigdy w życiu nie spotkałam się z ludźmi, którzy z taką pasją prowadzili swój przedmiot. Wszyscy starają się jak najlepiej przekazać wiedzę, można sobie nawet pożartować! Wszystko idzie dogadać. Oczywiście nauki jest sporo, myślę, że zdecydowanie drugi, trzeci i czwarty semestr to wyzwanie, ale naprawdę warto, choć wiadomo-w czasie sesji chce się tylko i wyłącznie płakać :D kłaniam się nisko caaałej kadrze!(po skończeniu studiów z wielką chęcią wrócę tutaj i na wszystkie inne fora, wymienie Ich z imienia i nazwiska, powtórzę jacy są wspaniali i podpiszę się obiema rękami pod tym) myślę, że tacy ludzie dla UP byli i są jak wygrana w lotka :) pozdrawiam
  9/27/19
 • kandydatka

  Witam, po przeanalizowaniu ofert zarówno uczelni prywatnych jak i UP zastanawiam się dlaczego własnie na UP na studiach niestacjonarnych jest tak wysokie czesne, dużo wyższe od uczelni prywatnych.... Dlaczego tak jest? Jak dla mnie jest w tym coś nie tak
  9/27/19
 • progi

  gdzie mogę zobaczyć progi punktowe na UP??
  9/26/19
 • 2568

  Witam, kiedy i gdzie można sprawdzić do jakiej grupy jest się przypisanym? Czy trzeba samemu wybrać grupę jeśli tak to w jaki sposób? Studia niestacjonarne pedagogika.
  9/23/19
 • Mmmama

  Kiedy będzie dostępny szczegółowy harmonogram!Studia już niedługo a moja córcia nadal nic nie wie...
  9/22/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Gocha68 from date 9/18/19
  Harmonogramy będą dostępne na stronie: www.harmonogram.up.krakow.pl/
  9/18/19
 • Gocha68

  Kiedy będzie dostępny harmonogram zjazdów 2019/2020??
  9/18/19
 • Kari

  Witam, czy zajęcia na kierunku bezpieczeństwo państwa niestacjonarnie odbywają się co dwa tygodnie?
  9/16/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Filologia Polska from date 9/14/19
  Proszę się nie martwić tym, że widnieje 0 pkt. Tak działa system, ale to nie jest błąd z Twojej strony. W razie wątpliwości można skontaktować się z Biurem Rekrutacji.
  9/16/19
 • Filologia Polska

  W systemie moj wynik punktowy widnieje jako 0 pkt. I nie posiadam miejsca w rankingu Czy zrobiłam coś źle czy system nie odczytal moich wyników ?
  9/14/19
 • Kto składał na filologię polską ?

  Ile trzeba było mieć punktów? Ja składałam na 2 turę i dzisiaj będę mieć wyniki... bardzo się stresuję. Będę mieć 82,5 punktów
  9/13/19
 • Kari

  Hej, czy zajęcia na kierunku bezpieczeństwo państwa niestacjonarnie odbywają się co dwa tygodnie?
  9/12/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Krystiii from date 9/7/19
  Harmonogramy dla wszystkich kierunków studiów pojawią się wkrótce na stronie https://harmonogram.up.krakow.pl/
  9/9/19
 • Krystiii

  Hej, kiedy będzie dostępny harmonogram zajęć na Instytucie Nauk O Wychowaniu? Niestacjonarnie? Ktoś wie??
  9/7/19
 • Bezpiecznik

  Czy studenci, którzy ukończyli I stopień bezpieczeństwa wewnętrznego na UP będą mieli trudności z dostaniem się na II bezpieczeństwa państwa?
  9/7/19
 • Gwiazdeczka

  Czy jest prowadzona rekrutacja wrześniowa na psychologię niestacjonarnie?
  9/4/19
 • Angel19

  Dzień dobry, chciałam zapytać ile jest zjazdów w semestrze na I roku pedagogika (niestacjonarnie)? Bo rok temu było 12, a w poprzednich latach mniej. Jak to wygląda w tym roku i od czego to jest uzależnione?:)
  8/30/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Socjo from date 8/25/19
  Studia te przygotowują przyszłych pracowników instytucji, które w swojej działalności wykorzystują różne formy komunikacji społecznej (reklamę, PR, kampanie społeczne) oraz instytucji badawczych, które zajmują się analizą zawartości i treści przekazów audiowizualnych (telewizji, radia, internetu). Więcej o tym kierunku można przeczytać na naszej stronie: http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/komunikacja-audiowizualna-tworzenie-i-badanie-przekazow-medialnych/
  8/26/19
 • Socjo

  Czym właściwie jest komunikacja audiowizualna?
  8/25/19
 • Mail

  Czy istnieje możliwość zmiany maila, który podałem przy rejestracji, na inny?
  8/24/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Socjo from date 8/7/19
  Specjalizacje do wyboru na studiach II stopnia z Socjologii to komunikacja audiowizualna lub kryminologia.
  8/20/19
 • Niezadowolona

  Radziłabym uaktualniać informacje na stronach, kiedy dziekanat, sekretariat i inne biura są zamknięte. Bo dużo ludzi skarży się, że nie idzie się z Szanownym Uniwersytetem skontaktować, a żadnego info na temat zamknięcia nie ma... Zwykła kartka na drzwiach nie starczy, zwłaszcza dla ludzi dojeżdżających z dalekich miejscowości.
  8/16/19
 • Socjo

  Jakie są specjalizacje na socjologii II stopnia? Jest to podane w dwóch miejscach - w obydwu znajduje się kryminalistyka, ale ta druga specjalizacja się różni...
  8/7/19
 • Karola1907

  Harmonogramy pojawiają się bardzo późno. W zeszłym roku pojawiły się jakoś 30 września. :)
  8/1/19
 • Kala

  Kiedy będzie harmonogram zajęć na studia niestacjonarne?
  7/31/19
 • Plan

  Kiedy mniej więcej może pojawić się harmonogram zajęć?
  7/27/19
 • Ada123

  Ciężko sie jest dostać na mediacje? Wie ktos jaki byl próg punktowy?
  7/27/19
 • Michał

  Czy będą jakieś dodatkowe tury na kierunek informatyka I stopień stacjonarne?
  7/23/19
 • 99999999999

  Czy mając 50% z polskiego rozszerzonego jest szansa dostać się na filologie polską?
  7/23/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of ew1 from date 7/19/19
  Informacje dot. rekrutacji uzupełniającej pojawią się wkrótce na stronie Uczelni.
  7/22/19
 • Pedagogika

  Kiedy będzie wiadomo czy będzie druga tura rekrutacji ? Najbardziej zależy mi na informacji odnośnie kierunku Pedagogika Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, II stopień, niestacjonarne.
  7/21/19
 • kanapkav2

  czy ciężko dostać się na studia niestacjonarne? czy ilość miejsc jest większa niż na stacjonarnych? jak wygląda sytuacja z miejscami w przypadku kierunku architektury inf./inżynierii bezpieczeństwa?
  7/20/19
 • ew1

  Czy będzie druga tura rekrutacji? I czy osoby które nie brały udziału w pierwszej będą miały możliwość wziąć udział w drugiej? Ktos wie?
  7/19/19
 • IZA

  Kiedy będą podane wyniki ze studiów niestacjonarnych czy się dostałam?
  7/18/19
 • ELA

  Dzisiaj miały być ogłoszone wyniki z drugiej rekrutacji,ja nie mam wyniku, tylko że jestem na liście rezerwowej. Pytam kiedy będzie lista rezerwowa?
  7/18/19
 • nik

  witam, czy mozna studiowac dwa kieruki niestacjonarne na raz (albo czy moge zlozyc w oba miejsca papiery jesli dostalam informacje o dostaniu sie)?
  7/18/19
 • Nmankcin

  Czy już po dostaniu się na studia można zmienić maila, którego podałem podczas rekrutacji?
  7/18/19
 • Nickeman

  Kiedy mniej więcej jest udostępniamy plan zajęć?
  7/18/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Przyszły Student from date 7/17/19
  Rekrutacja na wiele kierunków dobiegła końca. Proszę śledzić informacje na stronie, jeśli będą wolne miejsca na kierunkach stacjonarnych na pewno pojawi się drugi nabór.
  7/18/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Rudziutka from date 7/17/19
  Takie informacje można uzyskać od komisji rekrutacyjnej. Na stronie można znaleźć kontakt do każdej z komisji.
  7/18/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Spóźnienie from date 7/17/19
  Informacje dot. dodatkowych naborów na pewno znajdą się na naszej stronie. Zachęcamy do śledzenia.
  7/18/19
 • Rudziutka

  Wie ktoś od ilu punktów przyjmowali na logopedię lub pedagogikę? 🤔
  7/17/19
 • Spóźnienie

  Czy jeżeli nie wybrało się kierunków przed zakończeniem pierwszej rekrutacji to jest szansa na wzięcie udziału w drugiej turze?
  7/17/19
 • Przyszły Student

  Hej, czy to normalne, że nie można już rekrutować na żaden kierunek w trybie stacjonarnym? możliwy jest wybór tylko niestacjonarnego trybu, ktoś coś wie na ten temat?
  7/17/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Michal from date 7/16/19
  Szczegółów dot. pozycji w rankingu oraz progach punktowych udzielają komisje rekrutacyjne lub Biuro Rekrutacji.
  7/17/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of BATONIK from date 7/16/19
  Informacje dot. postępowania rekrutacji i dodatkowych terminów udzielają komisje rekrutacyjne lub Biuro Rekrutacji. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie.
  7/17/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of mądry from date 7/16/19
  Wszystkie terminy rekrutacyjne na oferowane kierunki znajdują się w katalogu kierunków. Link do strony: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx?fbclid=IwAR0QVCKXy_h6rFJglxU-Y0HdqFRuem79QbnzgKF9dFw4q7p7BoAyzLgwpmU
  7/17/19
 • mądry

  Jest gdzieś podany harmonogram zastanawiam się czy jest opcja na II nabór?
  7/16/19
 • Alan

  Nie dostałem żadnej informacji na temat rekrutacji czy zostałem przyjęty czy nie, cały czas znajduję się na liście rezerwowej a wyniki z rezerw były podawane wczoraj, jaki jest powód?
  7/16/19
 • Michal

  96% z ang rozszerzonej i lista rezerwowa - jaki był prog?
  7/16/19
 • BATONIK

  Kiedy będą wyniki z listy rezerwowej na anglistykę?
  7/16/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ela from date 7/16/19
  Punkty "0" wyświetlają się wszystkim. Jeśli są jakieś problemy techniczne związane z rekrutacją proszę kontaktować się z Uczelnią i Biurem Rekrutacji.
  7/16/19
 • Ela

  Dlaczego mam 0 pkt skoro zdałam egzamin wstępny oraz maturę . M am napisane że się nie dostałam , informacja została dodana 3-.06.2019, dlaczego nie mam wyniku z wczorajszej rekrutacji ?
  7/16/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of MoniaMonia from date 7/14/19
  Taka opcja powinna widnieć w systemie na profilu kandydata. Jeśli występują takie problemy, proszę o kontakt z Biurem Rekrutacji Uniwersytetu Pedagogicznego.
  7/16/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Matheo from date 7/15/19
  Będąc na liście rezerwowej nie płaci się za legitymację - nie ma takiego obowiązku. Opłata za legitymację jest obowiązkowa po zakwalifikowaniu się na studia. Jeśli występują jakieś wątpliwości lub problemy techniczne prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji Uniwersytetu Pedagogicznego.
  7/16/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Ela from date 7/15/19
  Wszystkie terminy ogłaszania listy osób przyjętych widnieją na naszej stronie rekrutacyjnej.
  7/16/19
 • Ela

  Kiedy ukaże się lista osób przyjętych na pedagogikę wczesnoszkolną???
  7/15/19
 • Pawlo

  Kiedy ukaze się lista zakwalifikowanych z listy rezerwowej na kierunek Infomratyka Stosowana? Miał ukazac się dzis tj.15.07
  7/15/19
 • Matheo

  Wpisano mnie na listę rezerwową i kazano opłacić legitymację studencką, a miejsce na liście oraz punktów nie pokazuje ile mam, o co chodzi?
  7/15/19
 • MoniaMonia

  Dostałam jedynie wiadomość, że mogę wpisać się na listę rezerwową, ale nie mam nigdzie tej opcji. Co mam zrobić?
  7/14/19
 • kanapka

  jakie są progi na architekture informacji? czy ciężko się dostać?
  7/13/19
 • anonimxd

  Hej :) Może ktoś napisać jak jest na kulturoznawstwie i wiedzy o mediach ? Opłaca się iść na ten kierunek ? Jaki jest poziom ?
  7/13/19
 • Megad0lar

  Mam pytanie. Rekrutowałem się na kierunek turystyka i rekreacja i już mi przysłali maila, że jestem na liście rezerwowej, a na stronie nie pokazane są punkty i miejsce rankingowe. O co chodzi?
  7/13/19
 • N9ck

  Czy jeśli dostałem się na studia na innej uczelni i złożę tam dokumenty to czy po uzyskaniu informacji z innej o wynikach rekrutacji mogę tam przenieść dokumenty?
  7/12/19
 • Nick0

  Osoby, które dostały maila się dostały ( np.: na psychologię), ale na stronie rekrutacji dalej jest napisane, że są na liście rezerwowej, niech sprawdzą maila ponownie, bo się pomylili i wysłali info do osób, które się nie dostały
  7/12/19
 • Kaja

  Ja też dostałam się z listy rezerwowej na psychologię :) jest info na mailu i na koncie.
  7/12/19
 • Nick

  Dostałem maila z informacją, że dostałem się z listy rezerwowej, ale na koncie nie ma informacji o tym i nie ma załączników. Ktoś wie jak to wygląda?
  7/12/19
 • mika

  czy znalezliscie liste rankingowa? co zonacza status 0 punktow? wydaje mi sie za mature zdalam bardzo dobrze
  7/12/19
 • Angela

  Jaki był próg w poprzednim roku na ekonomie społeczną?
  7/12/19
 • Done

  Czy ktoś też został zakwalifikowany z listy rezerwowej ? Do kiedy mamy złożyć dokumenty?
  7/12/19
 • Helka

  Czy każdy ma możliwość zapisania się na listę rezerwową?
  7/11/19
 • Roman

  "Możliwość zapisania na listę rezerwową", po lewej stronie powinna być opcja "wpisz na listę rezerwowa" czy jakoś tak
  7/11/19
 • LISTA REZERWOWAaaaaaaaa

  Odnośnie listy rezerwowej... Czy w statusie mieliście napisane: lista rezerwowa czy możliwość zapisania na listę rezerwową ?
  7/11/19
 • Wojtek

  Witam, ktoś na prawo? Ile punktów?
  7/11/19
 • Viki

  Hej wszystkim, dostał się może ktoś na psychologię jakości życia? Ile mieliście punktów? Ktoś czeka na listę rezerwową? Ile mieliście punktów?
  7/11/19
 • Nick

  Jest już może dostępna informacja o progach punktowych na psychologię w tym roku?
  7/11/19
 • Ronie13

  Ile trzeba mieć mniej więcej punktów aby dostać się na psychologię? Stacjonarnie lub niestacjonarnie
  7/11/19
 • Niestety

  Chyba wszyscy mamy ten problem. Jestem na liście rezerwowej, zero punktów, nie ma miejsca na liście rezerwowej podanego...
  7/11/19
 • dziwneto

  Widzę ze mam ten sam problem. Również mam 0 punktów i nie wiem co jest grane.
  7/11/19
 • Monik

  Kiedy dokonuje się wpisu na studia jeśli się zostanie przyjętym z listy rezerwowej. Są jakieś wyznaczone terminy. I do kiedy czeka się na informację, że się zostało przyjętym z listy rezerwowej?
  7/10/19
 • Kangus

  Czy zostanie podana lista rezerwowa na stronie ? Jeśli tak to kiedy?
  7/10/19
 • 123

  a wyjaśni mi ktoś czemu mam zero punktów i co hipotetycznie mogłem zrobić źle przy rejestracji?
  7/10/19
 • Hesia

  Czy studiuje ktoś na kierunku zarządzenie informacją i publikowanie cyfrowe? Jeżeli tak to proszę o opinie
  7/10/19
 • ALI

  Wyniki rekrutacji mają być podane 13.07. Skąd wiecie, że jesteście na liście rezerwowej?
  7/10/19
 • kali

  czy z rozszerzeniami z języków zdanymi po ok. 70 % mam szanse na filologie romanską? Jaki byl próg w tamtym roku?
  7/10/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of 12345 from date 7/7/19
  Dokumenty, które trzeba złożyć pojawiają się w trakcie rekrutacji elektronicznej po wcześniejszej rejestracji na stronie. Zapraszamy do zakładki rekrutacja: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/
  7/10/19
 • fajlipowa

  Pytanie do osob z list rezerwowych na psychologii, ile mieliście punktów? Można obliczyć samemu mnożąc wyniki z postawy razy 1 i z rozszerzenia razy 1,5. W informatorze są przedmioty i wybiera się najkorzystniejszy wynik.
  7/10/19
 • aha

  chyba wszyscy są na liście rezerwowej, mi nawet nie obliczyli ile mam punktów i która pozycja w rankingu :VVV #socjologia
  7/9/19
 • 122

  też jestem na liście rezerwowej na psychologii i imo powinni podać na którym miejscu, bo nawet nie wiadomo czy ma się jakieś szanse
  7/9/19
 • 135

  Myślę, że powinni opublikować ranking. Lista rezerwowa też może być długa, każdy powinien wiedzieć jaką ma szansę.
  7/9/19
 • Walter White

  Żeby dostać się na listę rezerwową trzeba zalogować się na stronę uczelni i potwierdzić wpis, klikając na okienko z kierunkiem a następnie opcję "potwierdź wpis na listę" (czy jakoś tak) w tabeli
  7/9/19
 • wiktoria

  Jaki był próg punktowy w zeszłym roku na filologię włoska?
  7/9/19
 • Sylvia

  Czy jeśli jestem zakwalifikowana do listy rezerwowej to muszę jeszcze coś sama wpisywać? Nie mogę tego znaleźć na stronie z rekrutacją na uczelnie :C
  7/8/19
 • Kaja

  Ja jestem na liście rezerwowej. Jak sprawdzić, które miejsce? Jest info na koncie, że trzeba się zapisać na listę rezerwowa. Nie do końca rozumiem...
  7/8/19
 • Elvenoor

  Też jestem rezerwowy :/ Może chociaż na niestacjonarne się dostanę
  7/8/19
 • Smutny człowiek

  Ja jestem na liście rezerwowej
  7/8/19
 • 135

  czy ktoś jest na liście rezerwowej? psychologia
  7/8/19
 • 12345

  Gdzie na stronie tej uczelni mogę znaleźć podanie na studia i inne potrzebne dokumenty do wydruku?
  7/7/19
 • Littlefinger

  Witam, wie ktoś kiedy wyniki rekrutacji? Na stronie nie znalazłem informacji
  7/6/19
 • ang

  Chciałam się zapytać jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji na filologię angielska?
  7/5/19
 • Opall

  Jak wygląda kierunek bezpieczeństwo państwa II stopnia? Opłaca się iść na ten konkretny kierunek na tej uczelni?
  7/5/19
 • Klara

  Jakie był próg na filologię germańską (I stopnia) na UP?
  7/5/19
 • :))))

  Jaki był próg punktowy w ubiegłym roku na pedagogike wczesnoszkolna i przedszkolna? Na czym polega egzamin wstępny? I czy trudno go zdać?
  7/5/19
 • mim

  Jaki był próg punktowy na prawie w ubiegłym roku?
  7/4/19
 • ms

  Czy dostanę się na filologię angielską (mgr) z dyplomem po lingwistyce stosowanej angielski+niemiecki?
  7/4/19
 • fcvxl

  Jaki był próg punktowy na psychologię w ubiegłym roku?
  7/4/19
 • K

  Jaki był próg na bioinformatykę?
  7/4/19
 • aleks.win

  Jaki był próg punktowy na logopedię i filologię romańską?
  7/4/19
 • Nick

  Ile mogę mieć punktów, jeśli będę na liście rezerwowej, aby dostac się na administracje?
  7/4/19
 • adm2

  Jaki był próg punktowy na administracje w 2017 roku?
  7/4/19
 • Tttttttttt

  Jaki był próg punktowy na LOGOPEDIĘ?
  7/4/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of kockaklotk from date 7/3/19
  Próg punktowy na Socjologię wynosił 87 pkt.
  7/4/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of adm from date 7/3/19
  Próg punktowy na Administrację wynosił 164 pkt.
  7/4/19
 • kockaklotk

  A próg punktowy na socjologie?
  7/3/19
 • adm

  Jaki był prof punktowy w zeszłym roku na administracje?
  7/3/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of FilPol from date 7/2/19
  Próg punktowy na Filologię Polską w ubiegłym roku wynosił 90 pkt.
  7/3/19
 • FilPol

  A jak z filologią polską?
  7/2/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Anonim from date 7/2/19
  Próg punktowy na Filozofię wynosił w poprzednim roku 61 pkt, a na Historię 67 pkt.
  7/2/19
 • Anonim

  Jaki był próg na filozofię i historię w zeszłym roku?
  7/2/19
 • paulina14

  Cześć :) Czy orientuje się ktoś, jaki był próg punktowy na administracje stacjonarną 2018/2019?
  7/1/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of Daniel from date 6/20/19
  Specjalności na tym kierunku wybiera się dopiero na II stopniu.
  6/26/19
 • Uniwersytet Pedagogiczny

  Reply for the comment of MMTSK from date 6/20/19
  W poprzednim roku akademickim 2018/2019 próg punktowy na filologię angielską wynosił 132 punkty, a na filologię hiszpańską 228 punktów.
  6/26/19
 • MMTSK

  Orientuje się ktoś jakie były progi punktowe na filologie angielską oraz hiszpańską?
  6/20/19
 • Daniel

  Jakie są specjalizacje na socjologii I stopnia (stacjonarne)?
  6/20/19
 • K

  Jak wygląda filologia germańska na UP? :)
  6/12/19
 • a

  a jaki byl prog na psychologie niestacjo i stacjo w 2018 ?
  6/1/19
 • FilologiaangielskaUP

  Prawdziwe schody pojawiają się na drugim roku. Generalnie jest dużo gorzej niż na pierwszym a głównym sprawcą zamieszania jest przedmiot PNJA który jest ekstremalnie ciężki do zdania ( Pani która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie egzaminu jest bardzo wymagającym nauczycielem. Często pojawiają się na testach rzeczy które nigdy nie pojawiły się na zajęciach i przez to ogromna cześć studentów oblewa. Nie można poprawiać kolokwiów na bierząco. Generalnie jeśli nie wyrzuca Cię na pierwszym to zrobią to na drugim. Dużo osób musi poprawiać rok przez ten przedmiot płacąc prawie 2000 zł za warunek, ponieważ na PNJA składają się 3 przedmioty plus dodatkowe koszty. Pani prowadząca jest bardzo dobrym nauczycielem, lecz jej wymagania są po prostu nie do przejścia). Inne przedmioty to po raz kolejny gramatyka opisowa ( tutaj zależy od nauczyciela ale generalnie po wielu godzinach męki jest do zdania) , literatura ( ciężkie kartkówki z tekstów literackich, bardzo szczegółowe ale finalnie egzamin jest w miarę ok), cywilizacja ( tutaj akurat ogromny plus). Generalnie nie polecam wydalicie się już po pierwszym roku a po drugim stracicie zdrowie z powodu stresu.
  5/29/19
 • Ewa123

  Jaki jest próg punktowy na informatykę?
  5/11/19
 • Ada123

  Jaki jest próg punktowy na psychologie bądź pedagogikę?
  5/8/19
 • eriss

  Filologia Polska. Witam ile proc.minimalnie muszę mieć z matury PP i PR , żeby się dostać? Tak mniej więcej .Bardzo proszę o odp.
  5/4/19
 • MATURZYSTKA

  Jak wygląda Bezpieczeństwo Narodowe na UP? Jak wysoki poziom reprezentuje uczelnia?
  3/22/19
 • anglistyka na UP KEN

  Na jakim poziomie jest filologia angielska w tej uczelni? jak oceniacie kadrę i zajęcia? czy gdzieś znajdę informacje o programie na poszczególnym roku, latach? mam dylemat, czy iść na anglistykę i potem dobrać inny kierunek, bradziej praktyczny? czy od razu wybrać jakiś prawno-biznesowy, a język szlifować na kursach? Co sugerujecie?
  2/27/19
 • porównanie

  jeśli Grafika to gdzie w Krakowie??? macie jakieś porównanie między Uniwerkiem Pedagogicznym a innymi szkołami wyższymi, zarówno państwowymi jak i prywatnymi? kto studiuje tutaj grafikę i może się wypowiedzieć merytorycznie na temat tych studiów?
  2/17/19
 • kandydat

  czy znajdę na stronie www uczelni nazwiska wykładowców? a program nauczania z liczbą godzin na każdym roku? chodzi mi o porównanie i przeliczenie godzin wobec kosztów czesnego.
  2/1/19
 • pytanie - język włoski

  Kochani, szczerze - ile czasu potrzeba, aby od podstaw nauczyć się języka włoskiego w stopniu pozwalającym się swobodnie komunikować? Dodam, że nauka języków np. angielskiego przychodzi mi z łatwością, mam też słuch muzyczny, co ponoć ułatwia sprawę (akcent, wymowa, wiecie w czym rzecz). Czy biorąc drugi język od III roku studiów jestem w stanie nauczy się go w dwa lata???
  1/31/19
 • filang

  Jest tutaj ktoś kto studiuje filologię angielską na UP i doradzi czy warto się przenieść z innej uczelni właśnie na UP? Jak z prowadzącymi i egzaminami? Harmonogram jest do przeżycia? Generalnie, polecilibyście czy nie? Z góry dzięki za odpowiedź ;)
  1/23/19
 • filologiawłoska

  Hej :) Ja studiuję filologię włoską i jestem bardzo zadowolona. Prowadzący ( nie wszyscy, ale w większości) to kompetentni ludzie, którzy chcą nam przekazać wiedzę i lubią swoją pracę. Język jest prowadzony na wysokim poziomie i po roku nauki można już dobrze dogadać się po włosku, a nawet wyjechać bez problemu do pracy ;) Studiowałam na UJ i po pół roku zrezygnowałam. Nie żałuję i cieszę się, że taką decyzję podjęłam. UP jest jakie jest, ale na mój kierunek narzekać nie mogę. Nauki jest dużo, ale to tylko uświadamia Ci, że warto, bo czujesz, że coś umiesz :)
  1/23/19
 • Ania

  Czy jest tu ktoś kto studiuje ekonomię społeczną na up i orientuje sie jakie wyniki na maturze wystarczą zeby sie dostać ? Interesuje mnie tez filologia angielska, na ile trzeba napisać rozszerzenie ?
  1/18/19
 • AniA

  Jeżeli ktoś wybiera się na kurs pedagoiczny prowadzony przez UP to serdecznie odradzam, odkąd nastąpiła zmiana koordynatora organizacja zajęć jest fatalna i w dodatku, ostateczna cena kursu (większa ze względu na większą ilość chętnych (?!)) została podana po miesiącuy uczęszczania na zajęcia nawet 3 razy w tygodniu. Miejmy jasność uczestnicy kursu po za kursem w większości czynnie studiują i 3 razy w tygodni zajęcia od 17-21 na których omawiamy mniej niż osoby na kierunkach dziennych w czasie 1,5h?! zmiana planu (dorzucenie) kolejnych zajęć bez jasnego uzgodnienia z kursantami w połowie semestru dopiero po podpisaniu umów i opłaceniu semestru (czyli chcąc zrezygnować ze względu na to że nie jesteś w stanie czasowo ogarnąć to strata 850) zajęcia merytorycznie też przygotowane raczej słabo -.- ogólnie studiuje też dziennie na up więc mam porównanie wśród znajomych robiących specjalności nauczycielskie i z pewnością to nie jest warte swojej ceny ten kurs i jesteśmy traktowani jak nie istotny składnik tego kursu (częsć osób mających psychologie nie musi uczęszczać na zajęcia związane z psyuchologią to żeby im było potem łatwiej to wszyscy co tych zajęć nie mieli zamiast PLANOWYCH o których zostyaliśmy poinformowani 3 kursach w tym semestrze mają ich 6... )
  12/18/18
 • Maturzystka

  Witam, Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat filologii germańskiej na UP?
  12/9/18
 • MAKS

  WItam. Chciałbym zapytać czy na studia niestacjonarne liczy się wynik z egzaminu maturalnego czy raczej kolejność zgłoszeń.?Pozdrawiam.
  12/7/18
 • natalka

  Było pytanko o studiowaniu biologii na up, ja studiuję, kierunek do ogarnięcia, jedynie jak jest jakieś kolokwium no to trzeba porządnie ogarnąć temat, osobiście mi się podoba, wykładowcy bardzo fajni.
  12/6/18
 • natalka

  Czy ktoś wie jakie są mniej więcej progi na up na filologii polskiej i historii ?
  12/6/18
 • Admin

  Komentarz usunięty- naruszenie regulaminu.
  11/27/18
 • do Niezadowolonej

  A na jaki kierunek się starałaś?
  11/15/18
 • Niezadowolona

  Rekrutowałam się na uczelnię, kierunek miał być otworzony. Opłaciłam wszystkie należyte koszty, zawiozłam dokumenty, otrzymałam numer rachunku bankowego, na który mam wpłacić ratę na studia i w połowie października dostałam informacje, ze kierunek się jednak nie otworzy. Odcięło mi to drogę do studiów w tym roku akademickim. Podczas ubiegania się o zwrot opłat rekrutacyjnych brak odpowiedzi ze strony uczelni..
  11/13/18
 • Rozczarowana

  Studiowanie Filologii Rosyjskiej było najbardziej destrukcyjna i poniżającą rzeczą jaką w życiu zrobiłam. ‚Pedagodzy’ nie maja pójścia o swojej pracy anino tym jak traktować studentów z szacunkiem. pan gancarz jest znany z psychicznego znęcania się na studentach, powtarzania im ze są nic nie warci i upokarzania ich przed innymi. Zmarnowane 3 lata, wybierzcie UJ albo inna uczelnie, gdzie traktuje się studentów jak dorosłych ludzi!
  10/6/18
 • Ania 123

  Czy ktoś się może orientuje jakie są progi na filologie romańska na up?
  10/4/18
 • mati2.0

  HARMONOGRAM http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/semestr-zimowy-18-19-1.10.pdf
  10/1/18
 • ???

  Czy wie ktoś gdzie szukać harmonogramów zajęć?
  10/1/18
 • tajemnicza

  czy wykłady na studiach zaocznych są obowiązkowe?
  9/26/18
 • Karola1907

  Hej :) Wie ktoś może o której jest rozpoczęcie 1 października?
  9/25/18
 • klaudia

  @belevd Hasło i login dostaniesz dopiero 1 października na spotkaniu z opiekunem roku
  9/22/18
 • belevd

  Cześć! Właśnie został udostępniony harmonogram na mój kierunek i pod nim napisane jest, że może ulec zmianie i ostateczna wersja będzie dostępna na wirtualnej uczelni. Stąd moje pytanie: jak będę mogła się tam zalogować? Jestem na pierwszym roku i kompletnie się na tym nie znam. Dostane jakiś login i hasło na e-mail?
  9/20/18
 • hm

  Cześć! Czy ktoś z Was wie, kiedy pojawią się jakieś harmonogramy zajęć?
  9/19/18
 • 888

  Cześć, Czy w akademikach znajdują się jakieś pokoje do nauki? w sensie jakieś świetlice do nauki?
  9/12/18
 • Razpodwozemraznawozie

  Hej :) Czy jest ktoś zapisany na Up Kulturoznawstwo i wiedza o mediach i wie moze kiedy będzie jakis plan ? :/
  9/12/18
 • gigo

  Czy jest tutaj ktoś kto studiuje bądź studiował biologie na UP i może coś na temat kierunku napisać?
  9/12/18
 • Radzisia

  Uni _Pedag_KEN jest dobry w studiach pedagogicznych. Zapamiętajcie to sobie. Tu się idzie na kierunek pedagogika, a nie na filologię angielską :-)
  9/11/18
 • xyz

  Cześć! Chciałam zapytać czy jest tu ktoś z administracji i mógłby udzielić mi paru, najistotniejszych informacji odnośnie kierunku. Czy jest jakaś inauguracja? Jak to wszystko wygląda 1.10??
  9/10/18
 • Karolina

  Nie wiecie może kiedy pojawiają się plany zajęć?
  9/9/18
 • Magda

  Hej mam pytanie czy na administracji bardzo jest trudno? Duży jest wymagany zakres wiedzy na, zaliczenia?
  9/9/18
 • 2301

  Hej, widzę że dużo osób skarży się na filologię angielską niestacjonarną.. a jak jest na dziennych ? :)
  9/9/18
 • lena

  Wie ktoś czy w połowie roku akademickiego można się przepisać? Ten sam kierunek studia zaoczne..
  9/7/18
 • xvcijz

  Witam, ostatnio składałem dokumenty na Up i pani z rekrutacji zapytała się czy w dokumentach zawarty jest oryginał czy kopia świadectwa maturalnego? Czy to oznacza, że jeśli złożyłbym od razu oryginał to miałbym zagwarantowane miejsce?
  9/6/18
 • lena

  Witam. Dostałam się na studia niestacjonarne (psychologia) na innej uczelni publicznej ale chciałabym się przenieść na UP. Kiedy najwcześniej mogę to zrobić. Czy mogę już po pierwszym semestrze? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
  9/5/18
 • Egzamin wstepny

  Egzamin wstepny na filologii polskiej dotyczy tylko osob ze stara matura o ile sie nie myle :)
  9/4/18
 • Egzamin wstępny

  jak wygląda i czego dotyczy egzamin wstępny na filologii polskiej ( UP ) ?
  9/3/18
 • Niki

  Cześć :) Chciałam zapytać czy na studiach - administracja występują prace grupowe. Typu wykonywanie prezentacji przez studentów.
  8/31/18
 • Angela

  Hej :) chciałam zapytać czy orientuje się ktoś jak wygląda studiowanie administracji na 2 stopniu dziennie. Czy zajęcia są codziennie? Czy w godzinach rannych czy popołudniowych?
  8/28/18
 • Aloha!

  do Maniek: Idealnie ujęte! Widzę, że powoli ludzie wylewają żale na anglistykę zaocznie. Z Tobą, jak i osobami niżej nie sposób się nie zgodzić. Nie wsadzam każdego wykładowcy z PNJA do jednego worka, aczkolwiek jestem żywym dowodem oblanego studenta przez pewną "Panią", bo widać było od 1 zajęć nienawiść wobec mnie i innych (którzy też już nie studiują) :) Walka o sprawiedliwość i stracone pieniądze nic nie dała, więc licencjat kończę na innej uczelni :) Każdy jest kowalem własnego losu, więc sam decyduje gdzie chce studiować. Byle potem takiej decyzji nie żałować :D Pozdrawiam!
  8/27/18
 • Maniek

  Do 12345 : Lepiej uciekaj :D Jak nie chcesz marnować lat na powtarzanie każdego roku, to lepiej wybrać inną uczelnię z filologią angielską zaocznie :) Powie ci to mnóstwo osób, które tu studiowały. Niestety, nie znam ani jednej pozytywnej opinii i sama uciekłam stąd do innej placówki :)
  8/25/18
 • Nessa001

  Hej 😊 wybiera się ktoś na administrację 2 stopnia (dzienne) na UP?
  8/5/18
 • Ola12

  Mam pytanie, czy łatwo jest się przenieść na up? Chciałabym zmienic uczelnie na drugim roku
  7/31/18
 • Klaudia19

  Hej :) Wie ktoś może jakie progi były na UP na biologii lub bioinformatyce (stacjonarne)?
  7/29/18
 • Karolina1111111

  Cześć. Jest tutaj ktoś kto studiuje ekonomię społeczną?
  7/28/18
 • student

  Ogólnie w tym roku były dość wysokie progi i ciężko było się dostać, ja składałem na 3 kierunki, na każdym około 200 chętnych. Moja koleżanka napisała maturę na ok 70-80% i się nie dostała
  7/27/18
 • 12345

  Jakie są progi na filologię angielską niestacjonarną?
  7/27/18
 • Karola1907

  Cześć! Mam pytanko, co do tego jak wyglądają zajęcia na UP. Czy są duże przerwy pomiędzy zajęciami jak np na UJ czy UEK
  7/20/18
 • Do Ewka

  Możesz zapytać bezpośrednio na uczelni wtedy jeśli będą miejsca to pewnie da radę, bo system już zamkniety :) trzeba zadzwonić i się dowiedziec
  7/18/18
 • Ewka

  Mam pytanie, jeśli rekrutacja się zakończyła, a ja jednak chciałabym złożyć na inny kierunek, to mogę to jeszcze zrobić? Mam bardzo dobre wyniki i myślę, żebym się dostała, gdyby ktoś zrezygnował, ale czy mogę jeszcze złożyć? Jak to wygląda?
  7/18/18
 • Graz

  Czy jeżeli ktoś jeszcze się nie dostał na jakiś kierunek i jest na liście rezerwowej a przed nim jest około 3/4 osoby to ma szansę żeby się dostać?
  7/18/18
 • Adrian

  Hejka chciałem dowiedzieć się coś o kierunku Ekonomia społeczna czy warto iść?
  7/17/18
 • Bezpieczeństwo

  Cześć proszę o opinie na temat bezpieczeństwa państwa, niestacjonarne studia :)
  7/17/18
 • @Down [Archiwistyka]

  Składałam papiery tyle że na dzienne. Dostałam się bez problemu a i lista nie była w pełni zapełniona. Bardzo mało chętnych co od razu mnie zniechęciło. Nastawiałam się na infobrokerstwo, ale domyślam się, że realia są trochę inne. Ostatecznie idę na UJ na zarządzanie informacją. Podejrzewam, że pewnie na zaoczne jeszcze mniej chętnych?
  7/17/18
 • archiwistyka niestacjonarnie

  Jest tutaj może ktoś kto składał dokumenty na ten kierunek?
  7/14/18
 • kasia

  moze ktos jest z GEOGRAFII? i wypowie sie na temat tych studiow?
  7/13/18
 • Do kl909

  Bylo koło 550 chętnych, próg chyba 195 pkt na 300
  7/12/18
 • kl909

  Z ciekawości, jakie było trzeba było uzyskać wyniki by dostać się na pedgagogike przedszkolna i wczesnoszkolną ? i ilu było chętnych?
  7/12/18
 • K

  Hej, prosiłbym o jakieś opinie na temat informatyki stacjonarnej na UP?
  7/12/18
 • Edyta

  To ty człowieku nie powinieneś w ogóle się odzywać i komentować,bo poziom twojej kultury jest na baaardzo niskim poziomie. Najlepiej jest obrażać i wyśmiewać kogoś przez internet,bo jesteś anonimowy,ciekawi mnie czy też jesteś taki wygadany i "szczery" w życiu realnym...Brak słów!
  7/12/18
 • Monikas

  Do osoby niżej. Przestań tak mówić i kogoś obrażać. Takie opinie to zostaw lepiej dla siebie. W porównaniu z zeszłym rokiem teraz był o wiele wyższy próg i też bardzo dużo chętnych na ten kierunek. Także nie masz prawa obrażać osoby poniżej która grzecznie zapytała...
  7/12/18
 • Droga sylwioo

  Droga sylwioo, nie, nie masz szansy. Niedostanie się na UP nawet z listy rezerwowej świadczy tylko debilizmie kandydata. Nie wiem jak słabo musiałaś napisać maturę, ale odpuść sobie studia i pójdź sobie do jakiejś szkoły policealnej, bo tylko zmarnujesz swój czas w życiu. I nawet jeśli jakimś cudem dostałabyś się (chyba musiałabyś się przespać z jakimś wykładowcą żeby w ogóle ktoś Cię brał pod uwagę) to nie zanoś tam dokumentów, bo tylko zmarnujesz miejsce, z którego mogłyby skorzystać mądrzejsze od Ciebie osoby.
  7/12/18
 • Sylwiaa

  Jeśli nie dostałam się z listy rezerwowej na pedagogike wczesnoszkolną to mam jeszcze jakieś szansę?
  7/11/18
 • Aaa

  Jaki poziom na magisterce niestacjonarnej (administracja). Z jaką średnią, ile osób aby otwarto kierunek, jaką średnią z licencjatu do stypendium rektorskiego?
  7/11/18
 • marta002

  jeżeli macie opcje to wybierzcie uj, agh, politechnike krk, tylko te uczelnie trzymają jakikolwiek poziom, skończyłam jeden kierunek na politechnice, odbywałam praktyki w firmie kosmetycznej, dzieki czemu teraz w niej pracuje i zarabiam całkiem ciekawe pieniądze. Zaczęłam drugi kierunek na UJ i niestety wykładowcy tylko dbają o prestiż uczelni, a nie o wiedze, aczkolwiek wiadomo łatwiej jest znaleźć pracę jak sie ma papierek z tej uczelni
  7/11/18
 • Mela

  Hejka! Czy 124 pkt to bardzooo malo żeby się dostać na UP? Konkretnie na bezpieczeństwo państwa lub administracja, czy mialabym szanse dostać sie w 2 terminie ?
  7/11/18
 • Gabi

  @Klaudia Na 250pkt.
  7/10/18
 • ola

  Cześć, orientuje się ktoś może jakie progi na filologie hiszpańską na UP?
  7/9/18
 • Nela

  Dziś dostałam się na psychologię na UP. Studiuje ktoś tam ten kierunek? Podoba sie wam? Jaki jest poziom? słyszłam zarówno dobre i złe opinie. Zastanawiam się czy lepiej wybrać UJ
  7/8/18
 • kamxdd

  czy skladał ktos na ekonomie spoleczna?
  7/8/18
 • Klaudia

  @Gabi 204 pkt na ile?
  7/8/18
 • Gabi

  Okej, przybywam z ważną informacją :) Koleżanka mając 204pkt dostala się na pedagogike wczesnoszkolną i przedszkolną.
  7/8/18
 • olaaa

  Ciężko sie dostać na UP? studiuje ktoś bezoieczenstwo narodowe lub administracje? ciezko sie dostac czy raczej jakos w miare?
  7/4/18
 • Shark

  Ile potrzeba punktów aby dostać się na prawo? Rozszerzony angielski i polski, obydwa po ok 65% wystarczy?
  7/4/18
 • UP

  Orientuje się ktoś jakie progi są na archiwistyke i czy ciężko się jest dostać? Albo czy jest duzo chętnych ?
  7/3/18
 • UP

  Orientuje się ktoś jakie progi są na archiwistyke i czy ciężko się jest dostać? Albo czy jest duzo chętnych ?
  7/3/18
 • k4444

  Wie ktoś jaką średnią trzeba było mieć w tamtym roku żeby się dostać na administracje II stopnia?
  7/3/18
 • k3456

  @pytania Tak wszystkie są obowiązkowe. Oczywiście są dozwolone nieobecności, ale to zależy od wykładowcy, który powie ile nieobecności jest dozwolonych na jego zajęciach.
  7/2/18
 • mana200

  Cześć ! czy ktoś może się wypowiedzieć o historii na UP ? dość słabo napisałam maturę z historii i nie wiem czy się dostanę. Słyszałam także o tym, że wszystkie zajęcia w tym wykłady są obowiązkowe? to mnie trochę denerwuje bo wykłady z definicji nie powinny być obowiązkowe ! dodatkowo obawiam się że nie połączę historii na UP jeśli się dostanę z drugim kierunkiem.
  7/2/18
 • pytanie

  Czy to prawda, że wszystkie zajęcia na Uiwersytecie Pedagogicznym są obowiązkowe?
  7/2/18
 • Ajax

  Proszę o jakieś informacje na temat studiów zaocznych na kierunku informatyka. Czy jest trudno i jak nauczyciele?
  7/1/18
 • przyszłystudent

  Oraz o ekonomii społecznej
  6/30/18
 • przyszłystudent

  Też jestem ciekawy opinii o prawie na tej uczelni.
  6/30/18
 • :)

  Jest tutaj ktoś z bioinformatyki? Ciężko się było dostać?
  6/29/18
 • KotStudent

  Filologia angielska zaocznie to jakis chory żart. To, jaka panuje tu atmosfera z prowadzącymi to koszmar. Najgorzej prowadzone są przedmioty z PNJA. Niestety ktos nizej mial racje mowiac o niesprawiedliwosci. W ciagu kilku lat tu spędzonych spotkałam JEDNĄ Panią, która faktycznie lubiła uczyc, nie siedziała na sile na uczelni i dawała każdemu równe szanse. Pozdrawiam Panią W.
  6/29/18
 • Lawyermaybeinfuture

  Duże wymagania na prawo dzienne?
  6/27/18
 • HEH

  Ktoś z komentarzy poniżej mówił, że na UJ i UP poziomy są wysokie... Chyba troszkę się zagalopował... Po pierwsze nie porównuj tych uczelni, bo UP niestety nie dorasta do pięt UJ...
  6/18/18
 • dankeshon

  Ludzie tam niestety nie świecą inteligencją... Resztki maturalne tam się dostają... Szanujące się osoby idą na uczelnie, które jakoś się w Polsce liczą.
  6/18/18
 • sjfhncn12

  Czy w krakowie poza UJ i AGH są jeszcze jakieś uczelnie? XD hahahahah
  6/18/18
 • XD

  Serio ktoś chce tam jeszcze iść? XD
  6/18/18
 • Vera

  Powiem wam szczerze, że dziękuję Bogu, że przeniosłam się z UP. Ta uczelnia to jakiś koszmar.
  6/18/18
 • Wiktor34

  Żałuję, że studiuję na UP. Strata czasu.
  6/18/18
 • Ja

  Ta uczelnia to krakowska porażka. Pedagogika specjalna to szczególne dno. Przykro mi to stwierdzić, ale co to za uczelnia, jeśli egzaminy dostaje się do domu... Takie osoby mają potem być pedagogami?... Śmiech. UP to naprawdę "resztkownia" UJ i AGH. Jeśli osoby nie dostają się na UJ czy AGH - idą na UP. Nie popełniajcie tego błędu i nie idźcie do tego żartu - w rankingach jest śmiesznie nisko jak na uczelnię. Troszkę wstyd...
  6/18/18
 • Patii

  837834yhnkf, napisz do mnie na patkaj98@wp.pl, tam juz możemy wymienic sie danymi nie?
  6/18/18
 • 837834yhnkf

  No właśnie sie nie da :/ chyba ze załóż jakies konto byle jakie na np. GG i podasz tutaj numer i sie tam zgadamy i potem je usuniesz xd jedyne co mi do glowy przychodzi xd
  6/18/18
 • Patii

  837834yhnkf, hm a da się tutaj usunąć wpis?
  6/18/18
 • 837834yhnkf

  Kurde nie wiem jak za bardzo bo nie podam namiarow na siebie na forum haha xd masz jakis pomysl?
  6/18/18
 • Patii

  837834yhnkf, czy byłby to problem żebyśmy spisały się np na facebooku? Byłoby mi łatwiej, a jeśli bym mogła o coś zapytać jeszcze to bardzo chętnie, bo trudno jest znaleźć kogoś kto tak otwarcie pogada o tym kierunku, a jednak to poważny wybór ;|
  6/18/18
 • 837834yhnkf

  Tak, niestety zaliczenie i ze śpiewania i instrumentów, wiedzy muzycznej itp. Hmmm no wiesz co wszystko zalezy od wykładowców. Są takie przedmioty jak Metodyka edukacji matematycznej na ktorej masz zadania typu cegła wazy kilo i pol cegly. Ile waży cegła? XD niby łatwe ale jak przyjdzie to przełożyć na język dziecięcy to przysparza duuzo problemów. No są przedmioty takie jak logopedia gdzie trzeba ćwiczyć wymowe, zeby byla nienaganna. No nie wiem. Jak jest sie sprytnym to i przeciętny uczeń sobie poradzi ale czy potem przekaze cos dziecku, o to chodzi. Zdecydowanie najlepsze na tym kierunku sa praktyki, ktore na UP ma sie juz na 1 roku - chodzi sie do przedszkola i szkoły podstawowej w Krk. Więc ja się mecze na tych studiach strasznie bo nie za bardzo mam dusze artysty ale pp praktykach bylam totalnie zakochana haha i tylko to mnie trzyma jeszcze. Hmm co tu jeszcze. Duzo przedmiotów takich pamięciowych, jak np. Historia mysli pedagogicznej na 1 roku, mega ciezki egzamin i duuuzo materiału ale do zdania. No nw jak jeszcze czegoś nie napisałam to pytaj.
  6/18/18
 • Patii

  837834yhnkf, i co później jakieś zaliczenie z tego? A ogólnie kierunek pedagogika trudny jest? Czy taki przeciętny uczeń da sobie rade, czy jednak jest trudno, ciężko i trzeba bardzo dobrze przyłożyć się do nauki? Pytam, bo chciałabym wybrać się na ten kierunek ale chyba na Ignatianum bo na UP raczej marne szanse żebym się dostała, i cały czas się waham.. ;) Z góry dziękuję za odpowiedź :)
  6/18/18
 • Logopedia

  Jaki był próg na logopedie? Czy z polskim podstawowym na 76 procent i z ang rozszerzonym dostanę się?
  6/18/18
 • pomocy

  chce przenieść się na up na pedagogike wczesnoszkolną, jakie były progi? Pisałam polski niestety w podstawie i roszerzony angielski
  6/18/18
 • 837834yhnkf

  Tak, studiuje xd Niestety, na większości uczelni na tym kierunku czeka Cie flet, keyboard, spiewanie, malowanie itp i mnie jako totalnemu beztanciu szlo i idzie to bardzo opornie xd
  6/18/18
 • Patii

  837834yhnkf, czyli Ty studiujesz na UP pedagogikę? I musiałaś nauczyć się grać na flecie, poważnie? :P
  6/16/18
 • 837834yhnkf

  Niestety na pedagogice nie mam znajomych, ale na filologii angielskiej na ignatianum mam i jest to mała uczelnia, raczej jest okej ogolny stosunek do studenta, napewno wygląda to inaczej niz na np. Tak dużej uczelni jaką jest przykładowo UJ ale sesja sesją są egzaminy trudne i łatwiejsze zalezy od tego jak sobie radzisz, ale plan studiów jest dostępny na ich stronie jest bardzo podobny do tego na UP sama tam startowała w razie gdyby z UP sie nie udalo ;) wejdź sobie na ich stronę i popatrz na plan studiów zobacz jakie są przedmioty i wgl. Ja dopiero po zaniesieniu papierów zostałam uswiadomiona, ze będę musiala nauczyc sie grac na flecie haha xd takze takie przepatrzenie mniej więcej harmonogramu studiow będzie bardzo pomocne, co w przypadku UP jest bardzo bd ciężko dostac :/
  6/15/18
 • Patii

  837834yhnkf, a wiesz coś na temat Ignatianum więcej? Jak uczelnia i jaki poziom, czy ciężko jest?
  6/15/18
 • Plasti

  Nie polecam filologii angielskiej zaocznie. No chyba, że ktoś chce płacić i niesprawiedliwie oblac to proszę bardzo. .. nie chodzi tu o mnie, ale studiując zauważyłem, że niektorzy wykładowcy nie dopuszczaja do egzaminu naprawdę dobrych osób. Czemu? Kwestia polubienia kogoś lub nie :) osobiście słyszałem rozmowę między dwoma "paniami ", że jedna się kogoś tam w końcu pozbyla juz po sesji... sami ocencie czy warto tak "inwestować " akurat tu
  6/15/18
 • 837834yhnkf

  Patii, mozesz złożyć nq ten sam kierunek na Akademię Ignatianum, jest sie tam raczej trochę łatwiej dostać. A liczy sie tam również polsko rozsz i podst, ang podst lub rozsz i jakies 3 rozszerzenie bądź matematyka podstawowa ;)
  6/15/18
 • 837834yhnkf

  Hmmm... no niestety raczej nie :( a angielski rozszerzony jak Ci poszedł? Bo w tym roku licza sie 2 przedmioty.
  6/15/18
 • Patii

  837834yhnkf, dzięki za informacje. Ja nawet nie osiągnę takiego wyniku z matury z polskiego... liczę na jakieś może 40%.. także raczej się nie dostanę ?
  6/14/18
 • 837834yhnkf

  Pati, w zeszłym roku by dostać się na pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolną z listy rezerwowej trzeba było mieć 70 proc z języka polskiego, ale w tym roku patrzą również na angielski więc będzie to na pewno trochę inaczej wyglądało. Hmm, czy jest ciężko? Jeśli umiesz śpiewać, grać na instrumentach, masz zdolności plastyczne to na pewno będzie Ci duuużo łatwiej. Ale trzeba duzo serca włożyc w te studia bo nie są łatwe, wbrew pozorom, trzeba być obnimbusem we wszystkich dziedzinach ale jeśli praca z dziećmi to Twoja pasja to dla samej pozniejszej pracy warto się pomęczyć. Ja osobiście nie mam za dobrego zdania na temat tej uczelni, straszne podejście ma tutaj każdy, bardzo olewają niektóe rzeczy, ale to moje zdanie na temat Wydziału Pedagog. nie wiem jak jest na innych kierunkach. Pozdrawiam.
  6/14/18
 • Patii

  Czy trudno dostać się na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Czy studia są ciężkie?
  6/6/18
 • Klaudia

  WItam. Na co bardziej opłaca się iść: logopedia, oligofrenopedagogika czy może terapia?
  6/6/18
 • OLIIS

  BŁAGAM SZYBKO, jaki próg punktowy był na matematykę w zeszłym roku albo dwa lata temu?????
  6/4/18
 • Kandydatka

  Czy ciężko dostać się na logopedię? :)
  6/1/18
 • Studentka

  Progi na filologię włoską?
  5/21/18
 • Dograzki

  Albo chce się pracować albo rozwijać na studiach, pracujacy ktorzy ida na studia mysla ze sa uprzywilejowani i maja miec malo nauki bo pracuja no halo..chyba że ktoś ma trudną sytuacje to wtedy rozumie.
  5/20/18
 • Graża

  Jestem studentką studiów podyplomowych, moje wnioski po dwóch semestrach: za duże obłożenie studentów . Biorąc pod uwagę to,że na studia podyplomowe uczęszczają osoby pracujące na pełen etat i ilość zadań do wykonania, plus praktyki i obowiązkową obecność na wszystkich zajęciach ( jeśli jesteś chory musisz odrobić nb dodatkowym zadaniem) - nie ma czasu na odpoczynek i życie prywatne.. to przykre, że tak wiele - ponad miarę wymaga się od studentów ..
  5/20/18
 • Przyszły student

  Hej mógł by się ktoś wypowiedzieć na temat kierunku digital designe i czy ciężko się tam dostać?
  5/18/18
 • Do maturzystki chętnej na prawo

  Jeśli będziesz miała powyżej 50 to będzie dobrze ja tez składam tam ba prawo. Rozmyślasz jeszcze inne uczelnie?
  5/18/18
 • Natalia

  Co myślicie o : Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe? Serio wystarczy tylko rozszerzony polski? Trochę mnie to zdziwiło i nie mam pojęcia, jaka może być tego przyczyna... Wysokie progi? I czy bardzo wysoko nalezy zdać ten polski rozszerzony?
  5/14/18
 • Student

  Wybiera się ktoś na archiwistykę zaocznie ? :)
  5/14/18
 • Maturzystka

  Orientuje się ktoś jakie sa Progi na filologię włoską albo francuską?
  5/13/18
 • Maturzystka

  Hej :) wie ktoś może jakie były progi punktowe na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w zeszłym roku?
  5/13/18
 • Maturzystka

  - może masz racje. A mówiąc nie wysokie, masz na myśli..?
  5/12/18
 • Do maturzystki

  Tez się zastanawiam ale na pewno nie wysokie.
  5/12/18
 • Maturzystka

  Jakie były progi punktowe na prawo w zeszłym roku? :)
  5/12/18
 • Ona

  Czy wie ktoś jaki był próg na logopedię rok temu? :)
  5/11/18
 • Grześ

  Jaki był próg na administrację w tamtym roku? :)
  5/11/18
 • Tomasz

  traktują studentów na UP na dziennych studiach jak jakiś motłoch i ludzi gorszej kategorii. Już gimbazę lepiej wspominam i lata nauczania elementarnego. Jeśli jesteś z robotniczej rodziny to rzeczywiście cieżko będzie Ci skończyć tą uczelnię bo tam tytułują się miedzy sobą tak szybko, że zanim Ty będziesz na III roku licencjata to tam już z magistra ktoś się habilitowanym stanie. znałem taką jedną. uczyła mnie na licencjacie Pani magister mądraliska. Gardziła nami, wymagania jak z kosmosu. Ani się nie obejrzałem bedąc na III roku studiów a ona już habilitację w ręku miała.... nie wiem jak to mozliwe ale widocznie plecy miała, jak każdy na tej uczelni z kadry ploretariatu krakowskiego
  5/10/18
 • Masakra

  ja za taki arcy wysoki poziom do podziekuję! zaniżanie ocen nawet jak dajesz z siebie wszystko, wiadomo czemu, zebyś czasem o stypendium nie wnioskował. i brak informacji dotyczącyh treści zajęć. brak dostępu do sylabusów...efekt? wiele osób nie zalicza poszczególnych przedmiotów jednym lub dwoma punktami a kwestura i kasa uczelni trzepie studenciaków biednych po kieszeni za poprawki za komisyjne. studia dzienne niby za darmo jak się dostaniesz ale polityka tej uczelni zakłada dezinformacje bo ktoś na tym zarabia. wiadomo o co chodzi jak nie wiadomo o co chodzi
  5/10/18
 • Qwerty

  Cześć! Chciałabym się dowiedzieć jaki był próg na filologię angielską w ubiegłym roku :)
  5/8/18
 • kamxdd

  czy ktoś wie jaki próg na ekonomię spoleczna?
  5/8/18
 • Psychologia

  Hej, orientuje się ktoś jaki był próg na psychologię rok temu?
  5/7/18
 • Kasia

  Czy orientuje się ktoś czy trudno jest sie dostać na logopedie?
  4/17/18
 • filologia hiszp

  Hejka:) Jaki był próg na filologie hiszpańską na ten rok? Ogólnie jak oceniacie? Opłaca się?
  4/14/18
 • Zoriana

  Hej, mógłby ktoś opowiedzieć jak jest na malarstwie ?
  4/9/18
 • Maturzystka

  Hej, jakie były progi na psychologię w zeszłym roku? Czy jest szansa na dostanie się z 40% z biologii? Warto w ogóle studiować psychologię na tym uniwersytecie?
  4/7/18
 • Co UP ma do ukrycia?

  Dlaczego UP ukrywa przed opinią publiczną skład osobowy pracowników uczelni i sylabusy poszczególnych zajęć? Każda uczelnia ujawnia szczegółowo takie dane, bo to jest informacja publiczna ogólnodostępna.
  4/6/18
 • Administrator

  Komentarz usunięty.
  4/4/18
 • izugni

  jaki był próg punktowy w tamtym roku na matematyke?
  4/1/18
 • help

  Chcę iść na filologię angielską w 2019 roku. Jakie przedmioty są potrzebne? Planuje zdawać rozszerzony ang oczywiście, historię i wos. Ciężko jest się dostać? Czy z profesorami są jakieś problemy? Słyszałam, że traktują studentów jak dzieci...
  3/26/18
 • Maturzystka

  Hej. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy trudno się dostać na psychologię i czy warto?
  3/17/18
 • Maturzystka

  Hej, czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat matematyki nauczycielskiej na up? Z góry dziękuję ;p
  3/14/18
 • olkaaxx

  Hej, jak z prawem niestacjonarnym na UP? Jakieś opinie?
  3/13/18
 • Bezpieczeństwo narodowe info

  Hej, mógłby ktoś opowiedzieć jak jest na bezpieczeństwie narodowym ? Czy opłaca się iść na tą uczelnie, na ten kierunek(czy są lepsze w Krakowie), jest wysoki poziom, dużo zainteresowanych i jak zajęcia?
  3/8/18
 • starsza koleżanka

  Mogę potwierdzić, że to naprawdę dobry uniwersytet, szczególnie gdy chodzi o dziedzinę nauk pedagogicznych. To potwierdzają liczne opinie, rankingi, nawet tutaj maja wysoka ocenę. Na plus trzeba oddać, że są ciekawe zajęcia, coś się dzieje na uczelni (jak dla mnie powinni jeszcze więcej gości zapraszać, takich autorytetów, znanych ludzi, może fakultatywnych zajęć pozalekcyjnych, ale kto szuka, to znajdzie nawet na mieście). Jak tkoś chce, to ma możliwość samorozwoju. Ja jestem zadowolona, a o inne kierunki pytajcie ich studentów.
  3/6/18
 • wzornictwo

  Wydział Sztuki mnie interesuje i głownie kierunek wzornictwo. Czy studenci z tej uczelni i tego kierunku mogliby się wypowiedzieć na temat studiów tutaj. Jakieś dobre rady dla obecnej maturzystki???
  3/1/18
 • obserwator

  UP jest chyba jedyną uczelnią w kraju, włączając w to uczelnie państwowe i prywatne, na której ukrywane są syllabusy poszczególnych kursów i ich prowadzący. Co z tego, że są plany studiów, jeśli nikt nie wie, o czym będą na poszczególnych zajęciach mówić? Potem się władze instytutów dziwią, że mało studentów do nich przychodzi i kierunki wygaszają. Skoro ukrywają treści zajęć to każdy potencjalny kandydat przy dzisiejszej sytuacji edukacji wyższej w Polsce, pójdzie studiować tam, gdzie wie, o czym go będą uczyć i czy to mu się w praktyce przyda. Nikt nie chce kupować przysłowiowego kota w worku.
  2/28/18
 • grafika

  Myślę o studiach na kierunku Grafika, Chętnie poznam opinie osób, które studiują właśnie grafikę. Czy jesteście zadowoleni? jaki jest poziom ? warto robic grafikę na KENie czy szukać gdzieś indziej? napiszcie pliiiizzz.
  2/12/18
 • Klarysa

  Do Studentka : słaby poziom, wiec mogłaś skończyć licencjat a na mgr iść na lepszą uczelnie. Nie wkłada tez wszystkich kierunków do jednego worka. Sama studiuje na up zaocznie i powiem tyle, że bywają egzaminy lajtowe, ale na dziennych ci co mieli z tym samym wykładowca mieli taki sam.... a bywają wykładowcy dla których bez różnicy czy dzienni czy zaoczni. Mają umieć i tyle. Bywało, że u niektórych wykładowców egzaminy z dziennym, bo ten sam materiał... wiec widać chcesz skończyć te lajtowe studia doprowadzić to do końca, bo ci nie zależy. Porazka
  2/9/18
 • Digital design

  Czy może ktoś podzielić się swoją opinią i doświadczeniem? Warto wybrać się na ten kierunek? Kręcą mnie takie klimaty dlatego szukam opinii .
  2/7/18
 • Studentka

  Dla tych, co pytali o niestacjonarne. Egzaminy są tylko z wykładów, nikt nie czyta podawanych lektur i wszyscy zdają egzaminy na 4 i 5 bez nauki. Wykładowcy są mili i przyjemni, są kompetentni, a podawane lektury nowoczesne co nie zmienia faktu, że wymagania wobec studentów są bardzo niskie. Słyszałam podobne opinie od absolwentów kierunków odnowa biologiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest to uczelnia dla niezbyt ambitnej młodzieży/ludzi chcącej łatwo i przyjemnie zdobyć tytuł magistra. Nie wiem jaki uczelnia ma cel prowadzić kierunek z takim niskim poziomem i małymi wymaganiami - chyba tylko po to, aby na nich zarobić, nie myśląc o tym jak oni bez potrzebnej wiedzy poradzą sobie w przyszłej pracy co jest bardzo przykre.
  2/4/18
 • matematyka

  Hej, orientuje się ktoś jaki był próg na matematyke na up w ostatnich latach?
  1/30/18
 • psychologia

  Hej :) Orientuje się ktoś jaki był próg punktowy na psychologię w tym roku akademickim ?:)
  1/29/18
 • Absolwent

  W dziedzinie nauk pedagogicznych należy ocenić uczelnię na najwyższym poziomie w Polsce.
  1/28/18
 • Dhrudj

  A jakiego kierunku chcesz te plany zajec? LUNA
  1/24/18
 • luna

  czy gdzies na stronie uczelni można znaleźć plany zajeć poszczegolnych roczników? żeby mieć rozeznanie, jak w ciągu dnia wyglądają ćwiczenia? w sensie godzinowym :-)
  1/20/18
 • kam

  Cześć, chciałam zapytać o opinię na temat filologii angielskiej? Czy jest dużo nauki, niepotrzebnych informacji i ile jest egzaminów? Jaki jest poziom? Dziękuję za odpowiedź!
  1/18/18
 • help me

  dołączm się do pytania! Trudno jest sie dostac na psychologie? Piszę roz polski i historie a angielski w podstawie. Ile bym musiala miec pkt zeby spokojnie sie dostac?
  1/10/18
 • Jdhdjeud

  Macie moze jakies info na temat zwolnienia z obowiązkowego basenu na UP? Co trzeba zrobic? Wolalabym chodzic tylko na zwykły wf na hali
  12/31/17
 • jpweifh

  Cześć wam. Ma ktoś z was może jakieś info o egzaminie z Historii myśli pedagogicznej na UP u prof. Katarzyny Dormus?
  12/19/17
 • Ania

  Filologia angielska UP. Mnie osobiście podobało się na początku semestru, ale potem było już coraz gorzej. Coraz większa dżungla i wyścig szczurów. Poziom był wysoki, ale teraz ie wiem, bo babka, która najlepiej uczyła gramatyki już nie pracuje. Jak ktoś nie pochodzi z klasy robotniczej lub oazy i dzieci kościoła raczej ma kiepskie szanse na tej uczelni. Żebyście wiedzieli od razu nie wpłacali pieniedzy za studia wieczorowe i zaoczne, bo jak was nie odrzuca na 1-szym roku, to zrobia to na trzecim. Szkoda pieniedzy waszych rodziców. Nie wim co to dla wtajemniczonych czy coś. Ja to raz spotkałam na korytarzu kolesia i on zapytał, czy jestem zainteresowana testowaniem leków. Mowie ze nie, ale strasznie namolny koles, no tak namolny, ze cos okropnego.
  12/16/17
 • 12345j

  Chodzi lub chodził ktos was na zajęcia z koszykówki dziewcząt w KU AZS UP?? Warto się przejść i jaki poziom gry jest?
  11/22/17
 • pomocy!

  Hej! Orientuje się ktoś jakie są progi punktowe na UP - psychologia? I czy warto iść na tą uczelnię?
  11/15/17
 • student

  Dobry uniwersytet, zwłaszcza w dziedzinie nauk pedagogicznych. Ciekawe zajęcia i możliwość samorozwoju dla tych, którzy chcą czegoś więcej.
  11/8/17
 • belfer

  UP stanowi trzon krakowskiej pedagogiki. Jest to b.dobra uczelnia, kształcąca na wysokim poziomie. Można polecić osobom chcącym kształcić się w tej dziedzinie.
  11/8/17
 • 12345s

  Z 60 procent w tym roku byś się nie dostała. W tym roku z listy rezerwowej przyjęto osoby z 70 procent więc może być ciężko z 60 się dostać ale w tym roku było 600 chętnych może w przyszłym roku będzie ich mniej . Ale po tygodniu studiowania tutaj nie mam raczej pozytywnej opinii.
  10/7/17
 • UP moja nadzieja

  Hejka wiecie moze czy trudno sie dostac na pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolna? Napisalam mature z roz polskiego na 60% w 2017 i chciałabym wiedzieć czy wystarczy tyle aby się dostać. Wybrałam nieodpowiedni kierunek, a teraz wiem że to z pedagogika chce wiazac moja przyszłość
  9/27/17
 • Jaroo

  Witam, proszę o opinie nt. Uniwersytetu Pedagogicznego, a bardziej jeszcze proszę o opinie nt. kierunku Socjoterapia..... Z góry uprzejmie dziękuję .....
  9/24/17
 • Przemcioo

  Witam, chciałbym zapytac o kierunek SOCJOTERAPIA na UP ?? Czy ktoś ma jakieś opinie... będę bardzo wdzięczny za informację. Pozdrawiam
  9/24/17
 • [wekf

  Nie wiecie może czy oprócz tej głównej inauguracji na uczelni będą też osobne dla każdego kierunku na swoich wydziałach?
  9/23/17
 • k'a

  Jak wygląda sytuacja z Wychowaniem Fizycznym na UP, na którym roku jest WF i jak sie na niego zarejestrowac, albo na sport na ktory chce sie chodzic?
  9/21/17
 • Xyz

  Hej, jestem tegoroczną maturzystka, zastanawiam się nad up, a konkretnie nad matematyka, ktoś się orientuje jakie są statystyczne wymagania?
  9/20/17
 • xxxw

  Nie wie może ktoś kiedy dostępne będą plany zajęć na 1 rok pedagogiki wczesnoszkolnej stacjonarne?
  9/19/17
 • kl

  próg na filologię angielską na UP w tym roku był coś ponad 80% z angielskiego rozszerzonego, nie pamiętam dokładnie. 85 chyba
  9/19/17
 • ania

  Hej :) orientuje się ktoś jaki był próg punktowy tego roku na filologie angielską ?
  9/18/17
 • Xx

  Jestem studentką pedagogiki od 3 lat. Nawet nie zastanawiam się aby kontynuować magisterskie na tej uczelni. Organizacja szkoly , strony na bardzo niskim poziomie. Poziom nauki niski. Oczywiscie znajdą się kompetentni prowadzący ale mało ich. Ogółem brak szacunku do studenta i traktują nas z góry. A żeby obronić się u niektórych e terminie pomimo moich chęci graniczy z cudem. Nie polecam!!!!!!!!
  9/14/17
 • Angelika

  Hejka :) Zdawał ktoś z was może egzamin warunkowy z angielskiego ? Mam kilka pytań: Jak wygląda sytuacja ze składaniem wniosku? Kiedy płaci się opłatę ?
  9/12/17
 • ...

  Ogólnie na UP jest łatwo się dostać, ale traktują Cię jak uczniaka, a nie jak osobę dorosłą. Niektórzy wykładowcy z racji swojego tytułu, myślą że mogą o wiele więcej i niestety nie szanują pracy studenta. Ich zasadą jest chyba, żeby oblać połowę roku na studiach dziennych, żeby studenci byli zmuszeni przenosić się na zaoczne, gdzie będą Cię traktować jak człowieka lub uniżyć się przed nimi, żeby mieli podniesione własne ego. Z niektórymi wykładowcami kontakt jest bardzo utrudniony, a czasem ich odpowiedzi nie wnoszą nic, poza obrażaniem studenta.
  9/11/17
 • Kasia

  Jest może jakaś chetna osoba która opowie co nieco o filologii rosyjskiej z językiem francuskim ? Jakie są progi. Z góry dziękuję :)
  8/19/17
 • Kamil

  Studiuje ktos prawo zaocznie na UP ? Mialbym kilka pytan... Gdyby byl ktos tak dobry i odezwal sie - 667-142-850. Bede zobowiazany ;)
  8/17/17
 • digital design - odp

  Nie wiem jak teraz ale kilka lat temu łatwo się było dostać (niż - więc przyjmowali kogo popadło). Pytanie tylko czy warto. Zależy czego oczekujesz. Chcesz podłapać kilka programów? Okey - na etapie studiów licencjackich (zawodowych). Jeśli chodzi o magisterskie to raczej nieporozumienie, na WSz niezależnie od stopnia uczy się podstawowych spraw warsztatowych i zaniedbuje wszystko inne. Chaos organizacyjny też może okazać się zniechęcający.
  7/31/17
 • ktoścoś

  Tę uczelnię warto wybrać tylko wtedy, gdy chcecie zostać nauczycielami. UP się na tym zna i żadna inna uczelnia w Krakowie nie przygotuje Was lepiej do wykonywania zawodu ;). Organizacja może nie zachwycać, ale to tylko jeden z nielicznych minusów.
  7/30/17
 • Viki

  Hej,czy w necie można zobaczyć listy rezerwowych?
  7/25/17
 • ktoś

  Jeżeli ktoś lubi prace w grupie to może iść na ten uniwersytet. Jeżeli ktoś nie lubi to nie polecam. Cały czas praca w grupie i wykładanie za profesorów, co to jest? Za co my płacimy? Płaci się 7 tys za studia magisterskie, a trzeba prowadzić zajęcia za profesorów, bo trzeba coś robić na zaliczenie. Żal. To profesorowie są od wykładania, a studenci od słuchania. Z tego, co wiem od starszych osób to nigdy wcześniej nie było nic takiego na uniwersytetach. PRZEPRASZAM BARDZO ZA CO JA PŁACE SIĘ PYTAM? Jeszcze udupianie przez jednego pana Tusiń, bo nie było się raz na wykładzie. Ten Pan nie powinien nawet nauczać. Co on robi na tym uniwersytecie? Zwolnienia dyscyplinarne z Warszawskiego Uniwersytetu wyleciał Nie polecam wybierać tego Pana na promotora, bo nie napiszecie państwo pracy magisterskiej, czy licencjackiej. Cały czas tylko mówi, że on wie kto komu napisał prace i nie dopuści tego. Nie sprawdza w ogóle, co Państwo napiszecie. Generalnie mówi tylko o bibliografii przez cały rok i cały czas to samo. Masakra. Polecam uważać na tego Pana na administracji.
  7/20/17
 • FILOLOGIA GRG

  Czesc! :) czy ktos wie czy po ogłoszeniu wyników mogę się zarejestrować na listę rezerwową? Nie rekrutowałam się na pierwszą listę a chce się wpisać na rezerwową I nie wiem co robić teraz... (chce iść na filologie angielską)
  7/19/17
 • Ola

  hej ;) czy ktoś na turystykę i rekreację?
  7/19/17
 • Olly

  Hej,czy wiecie jakie przedmioty są brane pod uwagę na filologię ang? Myślałam że tylko ang i polski,ale jednak nie i nie mogę na stronie nic znaleźć. Z góry dzięki za odp ☺
  7/18/17
 • Helena

  Witam. Czy orientuje się ktoś jakie przedmioty są prawie i stosunkach międzynarodowych?
  7/18/17
 • ŻART

  Rekrutacja na prawo niestacjonarne na UP to jakiś żart!!! Wniosłem opłatę, złożyłem dokumenty i z niecierpliwością czekałem na wyniki rekrutacji. Jakież było moje zdziwienie kiedy w dniu ogłoszenia wyników dostałem maila, że jednak wyników nie będzie, bo nie wiadomo czy w ogóle otworzą ten kierunek.. no jaja
  7/17/17
 • jak z socjologią na UP?

  Ciężko się dostać na socjologię? Jakie mniej więcej progi punktowe?
  7/9/17
 • PRAWO

  Jeśli chodzi o prawo o które tak licznie pytacie stanowczo odradzam studiowanie tego kierunku na tym uniwersytecie. W dużym skrócie na plus oceniam: organizacje harmonogramu zajęć, doświadczenie pracowników w w zawodach prawniczych, niskie koszty ewentualnego wpisu warunkowego. Zdecydowanie na minus oceniam: poziom nauczania którego dane statystyczne poznamy już za 3 lata gdy pierwsi absolwenci napiszą wstępne egzaminy na aplikacje, wręcz śmieszne rozłożenie przedmiotów w toku nauczania, brak dostępu do przydatnych "branżowych" materiałów, niewielkie zasoby bibliotek uczelnianych. Jeśli chodzi o progi punktowe to w 2015 oraz 2016 roku uniwersytet przyjął wszystkich (z bardzo nielicznymi wyjątkami) ubiegających się o przyjęcie.
  7/7/17
 • yyyy

  Może ktoś się orientuje czy trudno się dostać na logopedie . Mam za 2 dni egzamin i sie boje że się nie dostanę .
  7/5/17
 • digital design

  Witam, szukam informacji na temat digital design, czy trudno się dostać, jaki jest limit miejsc w stosunku do ilości chętnych, jak wygląda wstępny egzamin z rysunku, czy bez specjalnych zdolności manualno-artystycznych mam szansę się dostać? Niestety za późno znalazłam ten kierunek i nie miałam czasu przygotować się do egzaminu i zrobić portfolio, planuję próbować dostać się tam w przyszłym roku, a w "międzyczasie" chciałabym wybrać się na jakiś kierunek, który okaże się przydatny, jeśli uda mi się dostać na digital design, stąd rodzi się pytanie na co się wybrać? Może jakaś informatyka? Czy lepiej zrobić sobie rok przerwy? Z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje.
  7/4/17
 • psychologia

  Czy jest tu ktoś kto studiuje psychologię? Polecacie? Ta uczelnia to mój drugi wybór, chcę dostać się na UJ ale po niektórych opiniach zastanawiam się czy jest sens iść tu jeśli nie dostanę się na UJ. Dlatego pytam bo na każdym kierunku jest inaczej
  7/4/17
 • xxx

  Również jestem ciekawa o próg na psychologię stacjonarną, czy są szanse na dostanie sie z samymi podstawami ? akurat wyszło tak,że zdawałam rozszerzony wos a ,niestety na tą uczelnie on się nie liczy
  7/4/17
 • Jaa

  Orientuje się ktoś w progach punktowych na psychologię?
  7/3/17
 • bezpieczeństwo naradowe

  czy trudno jest się dostać na bezpieczeństwo narodowe na up ? czy na pierwszy rok jest tylko 20 miejsc ( tak pisze na stronie ) ?
  7/2/17
 • maturzystka

  Hej, Nie wiecie może do kiedy ostatecznie trzeba zapłacić opłate rekrutacyjna na UP ?
  7/2/17
 • aguśkaaa

  hej czy trudno dostac sie na bezpieczństwo wewnętrzne na up ?
  7/2/17
 • czarna

  Hej,poszukuje opinii o kierunkach na UP *prawo *historia *administracja *filologia polska *pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Trudno sie dostać i utrzymać? Mile widziane progi punktowe z zeszłego roku :D
  7/1/17
 • Kuba

  Hej, orientuje się ktoś jakie są progi na psychologię stacjonarnie? Nigdzie w internecie nie mogę znaleźć informacji o tym i bardzo prosze o pomoc :((
  6/30/17
 • Aleksandraa

  Hej :D orientuje się ktoś może(nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji) jaki próg punktowy był w zeszłym roku na bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym na UP? Wiem, że progi mogą się całkowicie zmienić z roku na rok, ale chciałabym mieć jakiś punkt odniesienia, czy mam realne szanse się dostać. Z góry dziękuję :D
  6/30/17
 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Zastanawiam się nad filologią angielską . Jak oceniacie ten kierunek na UP ? Czy jest to uczelnia warta uwagi ?
  6/28/17
 • odnowa biologiczna

  Jeśli ktokolwiek myśli o kierunku odnowa biologiczna to odradzam UP. Przedmioty może i ciekawe, ale jedynie z nazwy. Dobrze wspominam arteterapię, techniki relaksacyjne i masaż klasyczny, tylko tutaj szło się czegokolwiek nauczyć. Przygotowanie do zawodu po studiach na poziomie 0. Polecam jedynie tym osobom, które chcą łatwo i bezboleśnie zdobyć tytuł mgr za duże pieniądze. Wybierając ten kierunek myślałam, że jest przyszłościowy, że nauczą wielu zabiegów, niestety zawiodłam się. Jedynie co zyskałam to tytuł magistra, ale czy to wystarczy do znalezienia pracy, w której wymagana jest praktyka? Sami się zastanówcie. Pozdrawiam, absolwentka
  6/19/17
 • artystkaaa

  hej! myślę nad malarstwem na UP, jako że to spontaniczny wybór, a prac swoich mam sporo, to czemu nie? właśnie dokonuję rejestracji elektronicznej, ale mam wątpliwości. ciężko jest się dostać? jak wygląda egzamin wstępny? jak jest na studiach? niech mi ktoś pomoże, proooszę! :< (nie jest dla mnie problemem jeśli akurat ten kierunek jest słaby, traktuję to jako ostatni ratunek)
  6/11/17
 • Maturzystka97a

  Hej . Wybieram się na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Czy ciężko dostadostać sie na ten kierunek ?-studia stacjonarne . Jaki był próg w 2016 roku ?
  6/11/17
 • Szał

  Zastanawiam się nad grafiką, warto?
  6/4/17
 • maturzystka98

  Cześć! Czy studiuje ktoś pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolna na stacjonarnych I st? Trudno się dostać? Jaki był próg w 2016? :)
  5/11/17
 • Zainteresowana

  Czy studiuję ktoś prawo na UP? Jakie są wasze opinię. Proszę i informacje. Czy ciężko ukończyć na Tym Uniwersytecie dany kierunek?
  5/10/17
 • Francuzik89

  Hej wszystkim! W tym roku chcę iść na filologię romańską, studia magisterskie zaoczne. Zastanawiam się nad UP i UAM. Którą uczelnię polecacie? Co do UP interesuje mnie fr stosowany, specjalizacja nauczycielska z możliwością uzyskania uprawnien FLE i podwójnym dyplomem polsko-francuskim. Co do UAM podobnie, studia nauczycielskie. Którą uczelnię bardziej polecacie? :-) Merci d'avance de votre aide :-)
  4/18/17
 • digital design

  coś więcej ktoś może napisać o tym kierunku? bo z nazwy niewiele wynika, za dużo info na stronie nie ma, a mnie interesuje, jakie są zajęcia, ćwieczenia, wykłądowcy, jakieś konkrety?
  2/28/17
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

  Mam pytanie o kierunek studiów na KEN-ie: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach. Jak oceniacie te studia, czy jesteście zadowoleni? Gdzie absolwenci znajdują pracę po ukończeniu tego kierunku? Czy warto?
  2/10/17
 • Dudzik

  Hej :) czy ktoś może studiował wczensoszkolną i przedszkolna niestacjonarnie ( II stopień )? Może jakieś opinie co do wykładowców i egzaminów?
  12/13/16
 • flafi

  dostaliśmy maile z tego portalu o typach studiów, więc szukam sobie szkół w naszym mieście, czy ta szkoła jest świecka?
  12/13/16
 • klik

  Hej:) czy ktoś studiował administrację w instytucie politologii na up? Trudne są egzaminy?
  11/11/16
 • Kajka

  Ja studiuję narodowe i o wykładach mogę powiedzieć jedno: większość ciekawością nie powala. Mnóstwo zagadnień prawnych powoduje, ze nie raz ziewnęłam na zajęciach, całe szczęście w UP jest sporo wykładowców zainteresowanych tym co robią i potrafią obudzić młodzież
  10/30/16
 • ruda

  a na polonistyce spoczko, fajny klimat jest, polecam :-)
  10/20/16
 • Archer

  Witam, czy ktoś jest na Bezpieczeństwie Wewnętrznym lub Narodowym? Jak wyglądają wykłady? Idzie się czegoś nauczyć czy raczej średnio?
  10/20/16
 • zawiedziona

  Niestety muszę wszystkich przestrzec przed Filologią germańską - studia magisterskie na UP, jestem zawiedziona, niektórzy wykładowcy prowadzą zajęcia na siłę (np. przepisywanie teorii ze slajdów dla zasady) a część z nich nie wie w ogóle co ma z nami robić. Wykładowcy nie potrafią prowadzić zajęć w ciekawy sposób, można na nich po prostu zasnąć albo gorzej umrzeć z nudy... Myślałam, że się będę rozwijać a niestety mam wrażenie, że cofam się w rozwoju :/ Administracja też działa tragicznie, ciężko cokolwiek załatwić, bałagan i zamieszanie. Brakuje osoby która by się tym zajęła żeby się w końcu coś zmieniło. Nie polecam!
  10/20/16
 • Fikiel

  Historia Niestacjonarna? Jak chcesz być przepychany z roku na rok i niczego się nie nauczyć to zapraszam
  10/19/16
 • dawcio435

  Jakie opinie o studiach niestacjonarnych na kierunku historia ?
  10/14/16
 • jaaaa

  Co się stanie jak nie będzie mnie na inauguracji ?? Nie dam rady, praca
  9/26/16
 • Anonim

  Hej :) Wybieram się tu na Gospodarkę Przestrzenną zaoczną, ponieważ dziś dostałam maila z Rolniczego, że jednak ten kierunek nie zostanie uruchomiony. Dostałam propozycję, żeby ewentualnie przenieść się na studia dzienne, lub inny kierunek... Stąd moje pytanie, czy ktoś również wybiera się na studia zaoczne na UP? A czy ktoś już studiuje wszystko ok? Dużo nauki?
  9/26/16
 • madzia

  wybiera się ktoś w tym roku na II stopień BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne? jeśli są tu jacyś absolwenci lub studiujący ten kierunek, jak jest? dużo nauki czy raczej ok?
  9/15/16
 • Anonimowy

  Jestem studentem studiów niestacjonarnych i mocno NIE polecam tej uczelni. Pomimo tego że człowiek płaci pieniądze , a płaci bo pracuje to i tak jest traktowany jak trendowaty. Uczelnia ustawia plan zajęć w piątki od 14-15, w tych godzinach każdy pracuje i nie może pojawić się na uczelni a liczne uwagi i skargi nic nie zmieniły. Wykładowcy są dostępni tylko w tygodniu i to w porannych godzinach, jeżeli myślicie że spokojnie pozałatwiacie wszystko to się mylicie, zmarnowałem 1/3 urlopu na bieganie za wpisami do indeksu. Nikt cie o niczym nie poinformuje, strona wydziału nie zawiera żadnych przydatnych informacji odnośnie np pracy dyplomowej czy samej obrony. Ogólnie na uczelni jest burdel i nikt nic nie ogarnia, na II stopień wybrałem inną uczelnię. 3/10
  9/13/16
 • up

  Plany nowych kierunków: Logopedii oraz Komunikacji społecznej i lingwistyki kulturowej są dostępne na stronie Instytutu Filologii Polskiej w sekcji Aktualności pod postem Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2016/2017.
  9/12/16
 • pp

  Czy ktoś orientuje się jakich przedmiotów mogę się spodziewać na kierunku logopedia na UP? Pytam , ponieważ na stronie nie mogę znaleźć żadnych odpowiednich informacji na ten temat.
  9/5/16
 • pp

  Czy ktoś orientuje się jakich przedmiotów mogę się spodziewać na kierunku logopedia na UP? Pytam , ponieważ na stronie nie mogę znaleźć żadnych odpowiednich informacji na ten temat.
  9/5/16
 • ws.

  Uczelnia całkiem spoko.Początkowo nie wiedziałam czego się spodziewać ale nie żałuję wyboru.
  8/29/16
 • chocolatieee

  Czy jest tu ktoś z kierunki: filologia angielska z językiem francuskim?
  8/21/16
 • masie

  Witam, jak z romanistyką na UP? Co sądzicie?
  7/31/16
 • Magda

  Hej ;-) Co myślicie o pedagogice na UP? Jak oceniacie? Jest ok? Zastanawiam sie jeszcze nad URz. Proszę o opinie ;-)
  7/28/16
 • ulka

  Hey , jak z językiem angielskim na pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej na niestacjonarnych?
  7/25/16
 • ulka

  Hey , jak z językiem angielskim na pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej na niestacjonarnych?
  7/25/16
 • studentka

  Hej, czy jest tu ktoś z filologii angielskiej mgr stacjonarne 2016-2018?
  7/25/16
 • Rosemaia

  Cześć, startuję na UP na kierunek socjologia?? Czy mógłby ktoś mi przybliżyć jak wyglądają studia na tym konkretnym kierunku na up?? Z góry dziękuję za odpowiedź ;)
  7/25/16
 • asiczek2016

  Uczelnia jest fajna, przyjazna, można sie w niej dobrze poczuć. W instytucie Geografii świetna kadra, którą mogłabym polecić szczerze. Troche kiepska organizacja, czasem ciężko uzyskać informacje lub cos jest niedogadane. Jednak ja polecam, fajne kompetentne osoby. Co do filologi mam tam koleżanki, jedna przeniosła sie z innej uczelni i jest bardzo zadowolona bo na UP jest wyższy poziom, więcej wymagają, dobra kadra.
  7/20/16
 • student

  Psychologia niestacjonarna 2016 grupa https://www.facebook.com/groups/633638860136749/
  7/16/16
 • veriici

  Jak jest z filologią polską na UP? Chciałabym znać opinie studentów, bo od opinie wykładowców już znam odrobinę...
  7/8/16
 • Flik

  Witam, Kierunek - zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe. Czy ktoś studiował na tym kierunku?I może powiedzieć jak to wygląda, i czy warto się tu rekrutować?
  7/8/16
 • studentka

  Niestety nie polecam - studia podyplomowe z geografii to kompletna porażka....brak normalnego podejścia, traktowanie z góry nieterminowość itd....
  7/5/16
 • arya

  Hej, chciałam zapytać jak sprawa wygląda z kierunkiem filologii rosyjskiej na tej uczelni?
  6/24/16
 • do annonymous

  jakieś szczegóły? konkretne sytuacje? trochę mnie zbiłeś z tropu ponieważ chciałabym wybrać tą uczelnię
  6/20/16
 • annonymous

  do Petit =). Nie polecam Ci tych studiów oraz tej uczelni. Totalne dno jeżeli chcesz się czegoś nauczyć wybierz inną uczelnie, jeżeli chcesz kupić sobie studia to zapraszam, pieniądze od Ciebie z chęcią wezmą ale już Cie nie nauczą...
  6/15/16
 • Petit =)

  hej mam pytanie do studiujących bezpieczeństwo wew, na UP ciężko jest? jak sądzicie, zastanawiam się nad tym kierunkiem ;)polecacie?
  6/8/16
 • niezdecydowana

  Bardzo prosze o opinie na temat kierunku administracja na up ;)
  5/31/16
 • niezdecydowana

  Bardzo prosze o opinie na temat kierunku administracja na up ;)
  5/31/16
 • Grafika na UP

  Cześć. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda rekrutacja na studia na UP w Krakowie na kierunku Grafika. Co trzeba mieć w teczce, jaką wiedzę trzeba posiadać żeby się dostać i co jest pozytywnie rozpatrywane? Czy ktoś mógłby wyrazić obiektywną opinię na temat tej uczelni ? (najlepiej osoba tam studiująca)
  5/14/16
 • blabl

  Ta uczelnia to istne dno. Już prywatne szkoły są lepsze niż UP, przynajmniej ludzie z tytułem doktora tam wykładają.
  5/13/16
 • Kalina

  Hej, proszę o opinie na temat studiów II stopnia na fil. germańskiej - chodzi mi o specjalizację przekład w biznesie oraz nauczycielską z modułem translatorycznym - który bardziej polecacie pod względem przydatnej wiedzy/umiejętności?
  5/7/16
 • klmk

  Jak oceniacie prawo na UP?
  4/16/16
 • olka

  A co z kierunkiem infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka? Jak oceniacie ten kierunek? :)
  3/17/16
 • Ert

  Jak oceniacie studia o kierunku psychologia na UP? Warto składać tam papiery?
  3/14/16
 • Róża

  Proszę żeby ktoś się wypowiedział na temat studiów magisterskich na kierunku filologia germańska (czy ciekawie są prowadzone zajęcia, jaka atmosfera, wykładowcy, poziom, czy polecacie itp.). Zastanawiam się między UW a UP. Będę wdzięczna :-)
  3/9/16
 • Ulka

  Tablicę ku czci poprzedniego ustroju ze ściany przy wejściu głównym przeniesiono, drugą usunięto, ale zostało jeszcze kilka reliktów przeszłości. UP to jedna z nielicznych uczelni, na której dotąd nie obowiązuje system USOSweb, ale tzw. wykłady fakultatywne to istna porażka. Kto uczęszcza na UP wie, o czym piszę. Prowadzenie w niektórych instytutach wykładów fakultatywnych jak i innych wykładów przez doktorantów jest po prostu nieporozumieniem. Nawet na prywatnych uczelniach wykłady prowadzą osoby posiadające co najmniej tytuł doktora. Nie dziwmy się więc, że poziom UP drastycznie spadł. Poza tym jest wiele niepotrzebnych kursów, czasami tworzonych wyłącznie pod prowadzących, których jest coraz więcej, a nie przekłada się to na poziom kształcenie. Szkoda, bo to jedyny uniwersytet o profilu pedagogicznym i takim powinien zostać, a nie małpować UJ i tworzyć co chwilę nowsze kierunki i zatrudniać wykładowców, by po kilku latach tworzyć kolejne, bo tamte albo są nieopłacalne, ale szał na nie już się skończył i wystarczy bezrobotnych, którzy te kierunki pokończyli. To, że w nazwie jest uniwersytet nie oznacza wcale, że trzeba odejść od korzeni, czyli profilu pedagogicznego, który niedługo pozostanie tylko przymiotnikiem w nazwie uczelni.
  3/3/16
 • filologia hiszpańska

  Ile osób przewiduje się na I rok kierunku fil. hiszpańska? Druga rzecz, to chcę się upewnić, że studia sa bezpłatne, czy tak? dzienne mam na mysli oczywiście. Bo ktoś pisał o studiach za kasę, ale to chyba ewentualnie tylko zaoczne, tak?
  2/24/16
 • kate

  Na moim roku zaczynalo 120 osob skonczy 90, tysiace terminów zdawań. I tak póżniej mamy mnóstwo berobotnych, ktorzy nic nie potrafią przejechali na sciągach i czwartych terminach. Absolwenci nie sa cenieni przez pracodawców, szkoda.
  2/22/16
 • digital design

  kto studiuje na kierunku digital design i mogłby się wypowiedzieć obszerniej na temat tych studiów? czego mozna się po nich spodziewać, co w przedmiotach na I roku? jak zaliczenia wygladają na I sesji? czy warto? dlaczego?
  1/31/16
 • Nataala

  Jest tu ktoś i z pierwszego roku turystyki i rekreacji , zaocznie ?
  10/25/15
 • Różą

  Hej, jak oceniacie fil. germańską II stopnia na specjalizacji związanej z przekładem? Polecacie?
  10/21/15
 • ??

  Dlaczego po ogłoszeniu konkursów np. na jedno miejsce adiunkta w konkretnym roku akademickim w danym instytucie po wakacjach pojawia się trzech adiunktów?
  10/13/15
 • Romanistyka

  studiuję język francuski i nie mogę złego słowa powiedzieć o kierunku. W ciągu roku nauczyłam się tak języka, że z z poziomu całkowicie początkującego dobrnęłam do poziomu który pozwala mi ze zrozumieniem czytać książki psychologiczne czy medyczne, oglądać filmy po francusku i konwersować bez popełniania wielu błędów. Kadra romanistów bardzo dobrze przygotowana, nikt nie traktuje Cię jak zło konieczne, zawsze można dopytać, zawsze można uzyskać odpowiedź. Bardzo duża liczba zajęć praktycznych (większa niż na osławionym UJ) pomaga w szybkich postępach. Słyszałam wiele złego o niektórych kierunkach na UP , ale romanistyka jest bardzo dobra. Polecam każdemu. Życzliwa kompetentna kadra pasjonatów i bardzo dobre warunki do nauki. Na romanistyce jeszcze bardziej rozwinęłam swoją pasję i miłość do kultury i języka francuskiego. Studiowałam tam z ludźmi, którzy kończyli studia na AGH czy UJ i byli bardzo zdziwieni tym jak w wielkim stopniu opinie o "lajtowości" UP się nie sprawdziły. Przesiew spory. Po roku została połowa studentów.
  9/30/15
 • Naatala

  Jest tu ktoś kto wybiera się na UP zaocznie na turystykę i rekreacje ?
  9/29/15
 • justyna

  Witam :D Jestem maturzystką 2016 i zastanawiam się nad kierunkiem pedagogiką. Mam do was pytania: Z czego należy zdawać rozszerzona maturę, aby się tam dostać ? Czy uważacie, że opłaca się wybierać ten kierunek ? Jakie mam możliwości zawodów ? Błagam, pomóżcie (niezdecydowana maturzystka)
  9/27/15
 • eveline

  Studiowałam pedagogikę na I stopniu na tej uczelni. Jeśli chodzi o organizację uczelni, można nat tym popracować, na duży plus egzaminy, i zaliczenia bo nie mialam nigdy problemów, więc mozna stwierdzic, ze wykladowcy nie robili kosmicnych problemow.
  9/25/15
 • Arek

  Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy ciężko dostać się na UP w Krakowie na wydział sztuki ?
  9/20/15
 • Arek

  Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy ciężko dostać się na UP w Krakowie na wydział sztuki ?
  9/20/15
 • Arek

  Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy ciężko dostać się na UP w Krakowie na wydział sztuki ?
  9/20/15
 • maturzystka

  co mogę usłyszeć o wzornictwie na tej uczelni? opłaca się? :)
  9/19/15
 • Studentka historii

  Ja skończyłam licencjat z historii, nie zgadzam się z poprzednią opinią, chyba studiuję na innym uniwersytecie niż kolega/koleżanka niżej, ponieważ na UP kadra historyków jest naprawdę dobra i większość to pasjonaci. Ogólnie polecam uczelnię, nie narzekam przez te kilka lat studiów, stypendia są na bardzo dobrym poziomie, bez problemu można uzyskać pomoc w biurze samorządu czy spraw socjalnych.
  9/18/15
 • Historia na UP

  Kadra jak dla mnie słaba, traktują z jednej strony studenta jak dziecko a z drugiej jak łosia, który tylko przytakuje, bo zdania swojego nie może mieć. Co do Kadry, to na palcach jednej ręki można policzyć specjalistów, ludzi którzy czują to co robią, i potrafią zainteresować.
  8/21/15
 • OlaManola

  W tym roku skończyłam licencjat z resocjalizacji, chciałabym aplikować papiery na UP na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Na stronie rekrutacji są podane dwie specjalności, 1)nauczycielska, 2)nauczycielska kwalifikacyjna- czy m to się różni? Bo nie mam pojęcia na której specjalności mam się rejestrować. I czy w ogóle mam szanse na dostanie się tam? Moja ogólna ocena ze studiów to 4,5
  7/23/15
 • Anita

  Jakie są Wasze opinie na temat romanistyki na UP w Krakowie?
  7/19/15
 • Anonim92

  Hej, mam pytanie odnosnie administracji i stosunków miedzynarodowych II nstopnia, czy ktoś sie orientuje jak było w latach poprzednich?
  7/16/15
 • studentka

  Hej, jest tu ktoś kto studiuje fil. germańską II stopnia na specjalizacji związanej z przekładem? Polecacie?
  7/12/15
 • Sabina

  Jestem w trakcie obrony licencjatu na UP w Krakowie. To, co jest na mimus to dezorganizacja, nawet w dziekanacie ADMINISTRACJI. Wykładowcy z niskim poczuciem wartości, przez co stwarzają problemy z niczego, a także na każdym kroku w niemiły sposób domagają się mówienia do siebie po tytułach, bo inaczej biada ci człowieku jeśli zapomnisz się i powiesz tylko "Pan...". Ponadto promotorka Pani K. zupełnie olewa sprawę, przez nią wiele studentów nie zdążyło się obronić w wybranym przez siebie terminie.
  7/9/15
 • studentka

  Studiuje ktoś fil. germańską II stopnia? Prosiłabym o opinię.
  5/25/15
 • klara444

  jakieś argumenty na te negatywne wypowiedzi? większość wykładowców, z którymi miałam styczność na tej uczelni wydawali mi się kompetentnymi ludźmi pracującymi z powołania
  3/19/15
 • tobi

  mnie się podoba i złego słowa nie powiem, poziom do przejścia, nikt się nie ciśnie, zaliczenia masz do przodu, jak tylko nie olejesz sprawy i trochę ogarniesz materiał, jak chcesz mieć dobre oceny, to już nie ma taryfy ulgowej, porównując z kuplmami z innych szkół, normalnie jak wszędzie
  3/18/15
 • coś dla studentem na Dzień Kobiet

  8 i 9 marca bezpłatne zajęcia fitness oraz aquaaerobic, szczegóły na stronie: http://www.up.krakow.pl/main/?page=news&newsid=1098
  3/1/15
 • agata1999

  Studiuję pedagogikę przed. i wczesnoszkolną na UP już drugi rok (magisterka). Wczesniej byłam na APS i w porównaniu z UP to APS to bajka! Nie chodzi o poziom, na UP jest niższy. Ale o bałagan, bo mają straszny, a treści omawiane na większości zajęć jest identyczny! Najlepsze są praktyki, które nie wiedzą sami jak przeprowadzić!!! Po raz pierwszy spotkałam się z prowadzącymi zajęcia, którzy robią problemy dla samego problemu (żeby było niby trudno)!
  1/22/15
 • studia podyplomowe

  Interesuja mnie studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki, np.: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zamierzam zacząć ale raczej dopiero jesienią. Czy ktoś robił na UP i może się podzielic informacjami. MOze macie porównanie z innymi uczelniami, rozmawialiście z kimś na ten temat, któ studiował gdzie indziej. Szukałam opinii w necie, ale znalazłam tylko ta strone, a nic wiecej o podyplomówkach mi sie nie udało. Z góry dziękuję.
  1/21/15
 • hania

  Jestem zainteresowana studiowaniem filologii hiszpańskiej i zastanawiam się pomiędzy UŚ, UJ, a UP. Jeśli ktoś studiował/studiuje na UP i mógłby mi coś napisać o tym kierunku, będę bardzo wdzięczna :)
  10/26/14
 • nati

  Jeśli zastanawiasz się na UP to wydaje mi się to dobry wybór, mają niezłą kadrę i potrafią fachowo przygotować do zawodu
  8/7/14
 • Studia II stopnia

  Moglby ktos napisac o studiach magisterskich z fil. germanskiej? Zastanawiam sie ktore miasto wybrac, chce zostac w przyszlosci tlumaczem.
  7/24/14
 • magda

  hej, chciałam zapytać o studia podyplomowe administracja samorzadowa na n UP im. KEN czy jest cięzko ?
  7/16/14
 • magda

  hej, chciałam zapytać o studia podyplomowe administracja samorzadowa na na UP im. KEN czy jest cięzko ?
  7/16/14
 • MISIA

  hej czy ciężko dostać się na administracje lub matematykę ewentualnie tutrystykę i rekreację z maturą zdaną tak : matematyka pp 54%, polski poziom pp 40%, ang pp 35% oraz matma pr 10%? a i czy jest druga rekrutacja ?
  7/16/14
 • the best

  najlpeszy uniwerek pedagogiczny, bardzo dobry wybór, zadowolona
  7/1/14
 • Beata

  Nie ma co zawracać sobie głowę uczelnią pedagogiczną, bo kształci w zawodach nieprzyszłościowych.
  3/25/14
 • Paulina

  Czy ktoś może studiował na wydziale sztuki kierunek edukacja artystyczna? Możecie coś powiedzieć na temat tego kierunku? Czy duże jest zainteresowanie i czy ciężką się dostać?
  2/19/14
 • maja

  Grafika na up jest dobra. Nie ma moze tej renomy co na asp, ale w praktyce wyglada podobnie. Natomiast atmosfera jest przyjemna, jesli nastepuje od prowadzacego krytyka to jest ona konstruktywna. Duzo zalezy od samego czlowieka, jesli chce sie rozwijac i ma chec to nie zmarnuje sie na tutejszej grafice...a jesli nie ma w nim tego to i asp odradzam.
  12/13/13
 • Ola

  Można powiedzieć, że Wydział Sztuki to studia elitarne na UP, gdyż ciężko się tam dostać i jest mała liczba miejsc.
  12/10/13
 • mateło

  Może ktoś się podzielić opinią o poziomie na wydziale sztuki lub o kierunku grafika? Jakieś porównanie do innych uczelni czy może innych kierunków? Jak pracodawcy będą patrzeć na dyplom z uniwersytetu pedagogicznego gdy sie chce być grafikiem?
  12/6/13
 • Maja

  Wydział sztuki zacny :)!
  12/4/13
 • super filmik

  aż się rozmarzyłam, świetny filmik o Uniwersytecie Pedagogicznym z przecudnym Krakowem w tle, obejrzyjcie koniecznie
  11/15/13
 • na \"tak\"

  świetny uniwersytet, w porządku wykładowcy, klimat przyjazny, sesje do przeżycia, sal wykładowe bez zarzutu, w dziekanacie dosyć ok, ogólnie na "tak'
  11/13/13
 • lolek

  Hej Madzik, jak nie podejmiesz studiów, to nie będziesz wiedziała;p
  9/16/13
 • Madzik:>>>

  Co możecie mi powiedziec o biologii II stopien na UP??? Na jaka specjalnośc najlepiej sie wybrac ...??Zastanawiam sie nad odnową biologiczna albo biologia eksperymentalną i środowiskową ....Pomóżcie
  9/11/13
 • Madzik:>>>

  Witajcie !
  9/11/13
 • lolka

  co powiecie o tym kierunku? MIĘDZYUCZELNIANE STUDIA PODYPLOMOWE Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza Kierunek studiów: BIŻUTERIA, CERAMIKA, OBRÓBKA METALI SZLACHETNYCH warto?
  9/8/13
 • dfggd

  Na filologię angielską dzienną raczej masz zerowe szanse. Pewnie z zaoczną bedzie nawet trudno, szczególnie tak późno. Probówać zawsze warto. :)
  9/2/13
 • dorota

  myslalam, ze uniwerek pedagogiczny na w ofercie tylko kierunki pedagogiczne, teraz patrrze na ten wykaz studiów i normalnie jestem w szoku, jak skladalam na anglistyke na UJ to nie bralam pod uwage tej szkoly, zastanawiam sie, czy jest jakas szansa, skoro tam sie ne dostalam, zeby jakies wolne miejsca na panstwowej, np tu. orientujecie sie, jak szukac takich informacji, mam na mysli dzienne studia raczej
  8/1/13
 • 123

  Czy ktoś studiowal pedagogikę? CZY JESTESCIE ZADOWOLENI Z TEJ UCZELNI?
  6/28/13
 • gość

  do stefania: nie, płacisz tylko za zaoczne (niestacjonarne)
  6/25/13
 • stefania

  wybaczcie za takie pytanie ... czy uniwersytet pedagogiczny im KEN w Krk jest szkola platna??
  6/19/13
 • GOŚĆ

  No właśnie wypowie się ktoś na temat turystyki i rekreacji?
  4/6/13
 • gość

  Proszę niech się ktoś wypowie na temat germanistyki na tej uczelni. Już sama nie wiem gdzie jest najlepiej czy na UJ, UWr czy UPed?
  3/23/13
 • Up doradztwo społeczne

  Od razu zaznaczam, że mam na myśli konkretny kierunek oraz specjalność (więc nie generalizuję;)). Mianowicie mowa tu o kierunku Pedagogika, specjalność Doradztwo Społeczne. Otóż jestem dwukierunkowcem, studiuję jednocześnie na UJ, zatem mam porównanie. Z wielką chęcią wybierałam się na UP, jednakże szybko mój zapał zgasł. Nie było trudno dostać się, to zaznaczam na początku dla ciekawych:) jednakże idąc dalej... wiadomo jeżeli chodzi o ludzi, wszędzie trafiają się różni, więc tu nic nie będę mówić. Jeżeli chodzi o wykładowców, prowadzących - uważam, że mają podejście do studentów jak do dzieci, nikt właściwie nie bierze pod uwagę, że już się jest dorosłą osobą, ma się swoje zdanie i pogląd na pewny tematy, a już nie mówiąc o tym, że chyba nikt nie bierze pod uwagę, że można być dwukierunkowcem ;) atmosfera jest typowo szkolna, nie studencka. Od samego początku miałam to odczucie, zaczynając od rozpoczęcia roku akademickiego. Nie ma czegoś takiego jak dyskusja i własna opinia, tylko pokazywanie co to wykładowca wie. Nie wiem, ja osobiście nauczona jestem, że każdy może mieć własne zdanie, byleby je uargumentował. Wiadomo i tez wiem, że zdarzają się tacy apodyktyczni prowadzący wszędzie, ale nie wszyscy. Poza tym uważam, że studia własnie na tym polegają, by móc się rozwijać. Mówi się, że UJ ma gdzieś studentów - u mnie przynajmniej to się nie sprawdza. Porównując do pań w sekretariacie w Instytucie jak i pań w dziekanacie w głównym budynku Up - masakra. Student zdecydowanie jest traktowany przedmiotowo, nic ponad to. Pomijając całą biurokrację na UP, z którą ma się do czynienia od samego początku, jak trzeba latać z dokumentami już gdy tylko startuje człowiek w rekrutacji;/ później znów donosić kolejne w momencie dostania się. Jeżeli chodzi o poziom, to przynajmniej mówiąc o pierwszym roku, uważam, że nie jest zbyt wygórowany i dużo takich podstawowych przedmiotów (wiem, kanon podstawowy musi być), ale jeżeli przedmiot polega na ciągłym robieniu mapy myśli i używania w wypowiedzi dokładnie tych samych słów jakie pasują prowadzącej to hello. Jedynie co, nie robi się problemów przy egzaminach, przepuszczają. o! albo najbardziej "podoba mi się" gdy co zajęcia robią kolosa z bibliografii, z której będziesz czerpać na 3 roku do pracy licencjackiej:P. Nie wiem jak jest na innych kierunkach, na wyższych latach. Moja dotychczasowa opinia, na tle innej uczelni, na której studiuję już trochę dłużej. Myślę, że osoba która idzie pierwszy raz i nie ma takiego rozróżnienia, powie zdecydowanie co innego. Jednakże wiadomo, jeżeli ktoś chce na pedagogikę zapewne i tak tam pójdzie :) czekam, może jednak coś się zmieni:P
  2/1/13
 • Polly

  A jak jest z turystyką i rekreacją? Jakieś opinie?
  1/26/13
 • stypa

  wybrałem Ekofizyka z ochroną radiologiczną na mój profil nauczania. i tu moje pytanie, jaką trzeba mieć średnią, żeby dostać stypę z kierunku zamawianego?
  8/22/12
 • begg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to jedna z rzeczy z których KEN może być obecnie dumna, że nosi jej imię :) Pod względem kierunków pedagogicznych dorównuje najlepszym uczelniom w Polsce.
  8/9/12
 • jessie

  Nie mam pojęcia po co idę na studia, wolałabym pojechać za granicę, zarobić chociażby na byciu kelnerką i wrócić do Polski, ale rodzice nalegają żebym się dalej uczyła i są skłonni za to płacić. Wybrałam więc te uczelnię, dostałam się bez problemu, mam nadzieję że nie będę żałować że się na to zgodziłam...
  8/2/12
 • politologia

  studiuję tutaj od roku politologię i średnio jestem zadowolony. niektórzy wykłądowcy za punkt honoru chyba postawili sobie żeby oblewać jak najwięcej osób. Niby napisało się wszystko, ale nie to o co im chodziło, trochę z tym słabo, bo nie wiesz czy to Twoja niewiedza czy nauka poszła na marne...
  7/17/12
 • do salut

  ja osobiscie nie studiowalam romanskiej, ale moja współlokatorka tak. Mówiła, że jest ciężko jak to na każdej filologii, ale że jej się podoba i dużo się nauczyła. Przesiew jest trochę, ale jeśli będziesz się starać to dasz radę
  7/5/12
 • aaa

  wzornictwo ktoś tutaj studiował, macie jakieś info na temat tego kierunku czy może dopiero mają go otwierać? jest tam jakaś wyspecjalizowana kadra, dostosowana do tego kierunku?
  6/28/12
 • radzę

  @up: Tak szczerze, jeśli zastanawiasz się nad Krakowem, to najlepiej wybierać między UP i UJ, ale konkretną decyzją musisz podjąć sama. Na obu uczelniach poziom na maksa wysoki, no ale chyba o to chodzi. Ja też miałam dylemat, jestem na UJ i naprawdę zadowolona jestem z podjętej decyzji, ale jeśli ty nie wiesz jakie studia wybrać, to pooglądaj strony, poczytaj o ofercie, a później pytaj innych ludzi, bo wszystkie opinie są bardzo subiektywne, to oczywiste. ale myślę że jeśli wybierzesz któryś spośród tych dwóch uniwersytetów, będziesz zapracowana ale zadowolona.:)
  5/23/12
 • up

  Czy to naprawdę najlepsza uczelnia pedagogiczna? tzn co tu jest lepszego niż na innych uczelniach? chciałabym studiować matematykę, ale nie wiem czy lepiej tutaj, czy może wybrać inną uczelnię w Krakowie? Oczywiście nie wiem czy się dostanę, ale mierzyć trzeba wysoko :D macie jakieś opinie o tej uczelni, które mogą mnie przekonać żeby wybrać matematykę właśnie na UP? ;)
  5/17/12
 • Salut

  Jak się ma tutaj filologia romańska? Jaka jest opinia studentów/absolwentów? Bardzo lubię ten język, posługuję się nim dosyć sprawnie i chciałbym dalej kształcić się w tym kierunku. Chętnie posłucham jakichkolwiek porad.
  5/12/12
 • katrina

  z uczelni o profilu pedagogicznym smialo mozna ich wybierac, bo sa dobrzy w tym co robia, wlasciwie w pedagogice sie specjalizuja, inna sprawa, ze sam kierunek choc przyjemny, na dzien dzisiejszy notowania na rynku pracy ma srednie, ale na to juz nic sie nie poradzi, ja inzynierem nie zostane, chocby mnie przymuszali
  4/11/12
 • prywatnie stosunki międzynarodowe

  jesli pytasz o kierunek stosunki międzynarodowe na uczelniach prywatnych, to w Krakowie masz 2, ktore takie studia maja; - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie Obie sa dosc przyzwoite, ale jesli mam byc szczera, to ja byc sie starala najpierw na uczelnie panstwowa, zwyczajnie prestiz wyzszy, socjal lepszy, zaplecze tez z pewnoscia, powodzenia!
  3/21/12
 • pedagogika najlepsza

  Uniwersytet Pedagogiczny jest duza uczelnia i nie chce wydawac opinii ogolnych, moge napisac o kierunku pedagogika, bo ten akurat studiuje, wedlug mnie nie moglam lepiej wybrac, moze to nie sa przyszlosciowe studia, moze nie bede zarabiac 10 000 na reke, ale wiem, ze wybralam studia, ktore spelniaja moje oczekiwania, trafiaja w moj gust, sa swietnie prowadzone przez najlepszych wykladowcow, pasjonatow, ktorzy potrafia swym entuzjazmem zarazic nas studentow. Polecam wszystkim ktorzy chca studiowac ten kierunek studiów.
  3/13/12
 • pytanie o stusunki międzynarodowe

  mam pytanie do osób ktore studiuja stosunki międzynarodowe, ja tez bym chciala, moze sie dostane, a moze nie, zalezy, jak mi pojdzie na maturze, o samych studiach juz sobie poczytalam, wydaje mi sie ze sporo wiem, i jestem zdecydowana na uczelnie panstwowa, no wlasnei, jesli sie nie dostane, to na jakiej uczelni prywatnej skladac wedlyg was papiery na kierunke stusunki miedzynarodowe???? oczywiscie w Krakowie. Czy orientujecie sie moze, gdzie wykladowcy z Uniwerku Pedagogicznego prowadza zajecia w ktorych szkolach niepublicznych??
  3/13/12
 • socjologia - super

  jelsi ktos sie wybiera na socjologię, to moge smialo powiedziec ze studia Uniwersytecie Pedagogicznym w pelni spelniaja moje oczekiwania, kadra jest swietna, organizacja nie podpada, zaplecze w porzadku, jest wszystko, czego potrzebuje student, od mnie mocne 9 punktow
  3/11/12
 • filologia hiszpańska

  bede wdzieczna za informcje od studentow starszych rocznikow na temat kierunku studiow - filologia hiszpanska. Interesuje mnie wszystko, co sie wiaze z zajeciami, stopniem trudnosci, kadra, poziomem nauczania, itd.
  3/3/12