Zarządzanie w Rzeszowie

Wiedza wyniesiona z sali wykładowej to duża wartość. Bardzo jednak istotne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.


Jak wyglądają studia na zarządzaniu?


Zarządzanie to kierunek realizowany na poziomie I stopnia (absolwenci uzyskują dyplom licencjata), następnie można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia - wybrane rzeszowskie uczelnie oferują studia na zarządzaniu na tym poziomie.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na zarządzaniu: podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka.


Perspektywy pracy po zarządzaniu


Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów lub menedżerów w różnych działach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji, kadr. Są zatrudniani w instytucjach finansowych, publicznych, organizacjach pozarządowych czy firmach doradczych. Z powodzeniem mogą prowadzić własną działalności gospodarczą.


Gdzie studiować zarządzanie w Rzeszowie?


Poznajcie ofertę szkół wyższych, które oferują ten kierunek, zasady rekrutacji oraz koszty związane z kształceniem:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, specjalności na studiach I stopnia:

 • zarządzanie działalnością gospodarczą
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji
 • zarządzanie finansami
 • nowoczesny marketing.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru geografii lub historii.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2200 zł.

Uczelnia oferuje studia na zarządzaniu również na poziomie magisterskim.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie menedżerskie
 • prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
 • rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie w biznesie.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2100 zł, niestacjonarnych – 1750 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, specjalności:

 • zarządzanie firmą
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz geografii.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4900 zł, niestacjonarnych – 4200 zł.

Zarządzanie w WSIiZ w Rzeszowie można studiować również na magisterskich studiach II stopnia.


Czego będziecie uczyć się w trakcie studiów?

Jak wiedza wyniesiona z sali wykładowej zostanie wykorzystana w przyszłej pracy?

Swoje refleksje prezentuje Kacper, student zarządzania w WSIiZ w Rzeszowie: