Analityka biznesu

Studia na kierunku analityka biznesu oferują unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania i praktyków gospodarczych.

Absolwenci kierunku analityka biznesu będą przygotowani do pracy na nastepujących stanowiskach: doradca finansowy, doradca inwestycyjny, analityk ds. ekonomicznych, analityk finansowy, specjalista ds. ekspansji, dyrektor ds. relacji inwestorskich, główny analityk biznesowy, trader, specjalista/analityk w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, asystent zarządu, analityk biznesowy, dyrektor rozwoju biznesu, kierownik do spraw rozwoju produktu, kierownik działu badawczo-rozwojowego, kierownik do spraw badań i rozwoju, specjalista analizy i rozwoju rynku, makler papierów wartościowych, dealer aktywów finansowych.

Studia przygotowują do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym oraz na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych w oparciu o analizę finansową, rynkową i konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Dzięki ukończeniu kierunku analityka biznesu absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka biznesu

Total 2 items.

W których miastach można studiować Analityka biznesu

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found