Filologia angielska z pedagogiką

Filologia angielska z pedagogiką to studia realizowane w Kaliszu.

W toku nauki nacisk kładziony jest na intensywne kształcenie językowemu w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie. Studia obejmują zagadnienia z obszaru humanistyki i nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (w dziedzinach językoznawstwo, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) i pedagogiki.

Program studiów obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne, takie jak wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych. Zawiera też poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok pedagogiczny, który spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach, jak i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu).

Kierunek realizowany jest bez specjalności, jednak duża grupa zajęć do wyboru pozwala na doskonalenie konkretnej odmiany języka.


Dla kogo studia na kierunku Filologia angielska z pedagogiką

Studia są propozycją dla osób o predyspozycjach językowych, łatwo przyswajających obce słownictwo i struktury językowe, mających swobodę komunikowania.

Dobrze sprawdzą się kandydaci, których cechuje innowacyjność i kreatywność pedagogiczna.

Program kształcenia studentów na kierunku Filologia angielska z pedagogiką

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka angielskiego (fonetyka, pisanie i czytanie, konwersacja i słuchanie, sprawności zintegrowane, gramatyka)
 • dydaktyka języka angielskiego
 • warsztat skutecznej nauki języka obcego
 • warsztat analizy tekstów literatury brytyjskiej/ literatury amerykańskiej
 • praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego
 • warsztat metodologiczny: językoznawstwo stosowane/literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
 • warsztat metodyczny - nauczanie j. angielskiego
 • dydaktyka ogólna
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza
 • praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia angielska z pedagogiką

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego z części ustnej i pisemnej.
Perspektywy pracy po kierunku Filologia angielska z pedagogiką

Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia, dających uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w szkołach.

Uzyskanie dodatkowych kompetencji pozwala na pracę tłumacza.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów to:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły językowe
 • instytucje kultury
 • korporacje
 • media
 • działy współpracy z zagranicą.
Kierunki pokrewne do kierunku Filologia angielska z pedagogiką
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia angielska z pedagogiką
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Filologia angielska z pedagogiką

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found