Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo to propozycja, która odpowiada na współczesny rozwój informatyzacji i zagrożeń z nią związanych. Studia przeznaczone są dla osób chcących zostać specjalistami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo to studia inżynierskie I stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Dostępny jest tryb stacjonarny i niestacjonarny.

W ramach kierunku można wybrać jedną z trzech specjalności:

  • Cyberobrona
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Systemy kryptograficzne

W trakcie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo realizowany jest bogaty program nauczania obejmujący takie przedmioty, jak: inżynieria oprogramowania, języki i techniki programowania, kryptoanaliza klasyczna,akredytacja i certyfikacja urządzeń i systemów kryptograficznych, algebra liniowa, algorytmy blokowe, bazy danych, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, HTML i aplikacje webowe, zastosowania kryptografii w internecie. matematyka dyskretna. Studenci tego kierunku uczą się projektować i obsługiwać różnego typu systemy bezpieczeństwa, pracować w interdyscyplinarnych zespołach oraz identyfikować zagrożenia.

Celem studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo jest wykształcenie specjalistów, którzy będą posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa.

W założeniu kształcenia przyjęto, że absolwent kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo będzie umiał wykazać się praktycznymi umiejętnościami z zakresu podstaw informatyki takimi, jak: kompresja danych, projektowanie efektywnych algorytmów, szacowanie złożoności algorytmów i klasyfikowanie problemów decyzyjnych, budowa automatów skończonych, analiza i budowa gramatyk formalnych.

Absolwent kryptologii i cyberbezpieczeństwa może podjąć pracę np. w administracji w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa lub przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w wojsku, w tym także w Narodowym Centrum Kryptologii.Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found