Leśnictwo

Leśnictwo to gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, użytkowanie, pielęgnowanie i ochronę lasów. Studia na kierunku leśnictwo to dobry wybór dla osób, które nie wyobrażają sobie siedzenia cały dzień w biurze. Praca odbywa się głównie w terenie i skupia się na gospodarowaniu powierzonym obszarem zgodnie z najnowszą wiedzą o produkcji leśnej i ochronie lasu.

Studenci leśnictwa uczą się metod pozyskiwania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Studia pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym. Przygotowują do projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu.

Leśnictwo można studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia I stopnia trwają 3,5 roku i dają tytuł inżyniera. Uzupełniające studia magisterskie trwają 1,5 roku.

Przykładowe przedmioty objęte planem studiów to: technologia informacyjna, matematyka, statystyka matematyczna, meteorologia i klimatologia leśna, zoologia leśna, botanika leśna, chemia, ekologia, fizjologia roślin drzewiastych, dendrometria, gospodarka łowiecka, nauka o surowcu drzewnym, typologia leśna, hydrologia. Program studiów obejmuje również takie zagadnienia jak: sporządzenie i realizacja planów ochronnych, problemy ochrony środowiska, realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac leśnych. Większa ilość zajęć do przeważnie zajęcia terenowe.

Specjalności oferowane na kierunku Leśnictwo:

 • edukacja przyrodniczo-leśna
 • ekonomika leśnictwa
 • gospodarka leśna
 • gospodarka łowiecka
 • gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
 • hodowla lasu
 • leśnictwo wielofunkcyjne
 • ochrona lasu i ekologia
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska leśnego
 • ochrona zasobów leśnych
 • produkcyjność lasu
 • przedsiębiorczość leśna
 • przyrodnicze podstawy leśnictwa
 • technologie informacyjne w leśnictwie („Forest Information Technology")
 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie
 • zoologia leśna i łowiectwo

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Leśnictwo

Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, zakładach usług leśnych, zakładach zadrzewiania, leśnych zakładach naukowo-badawczych, gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej.

Głównym pracodawcą osób, które ukończą leśnictwo pozostają Lasy Państwowe, które zapewniają nie tylko dobre wynagrodzenie, ale także korzyści pozapłacowe np. mieszkania służbowe, deputat drewna, czy samochody służbowe.

Osoby zainteresowane pracą w branży leśnej powinny zajrzeć na stronę Lasów Państwowych

Zobaczcie także relację z zajęć terenowych studentów leśnictwa.


Jakie uczelnie oferują kierunek Leśnictwo

Total 8 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Leśnictwo

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (1)

 • Zamiejscowy wydział leśny Politechniki Białostockiej to jest uczelnia, gdzie leśnictwo uczone jest w samej Puszczy Białowieskiej.
  8/9/16