Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej powstał w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą oraz potrzebę kształcenia fachowców mających wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania się oraz tworzenia tekstów specjalistycznych na potrzeby biznesu oraz administracji, sądów, urzędów.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu języków specjalistycznych oraz komunikacji międzykulturowej. Studenci uczą się zasad zdobywania, selekcji, analizy i interpretacji danych oraz informacji w zakresie język angielskiego oraz drugiego języka.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • grupa z języki niemieckim
 • grupa z językiem francuskim.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich takich kierunków jak lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana lub innych kierunków filologicznych.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem niemieckim i angielskim przynajmniej na poziomie B2.

Program kształcenia studentów na kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • lingwistyka tekstu specjalistycznego
 • PNJA w kontekstach instytucjonalnych
 • praktyczna nauka
 • drugiego języka w biznesie i administracji
 • analiza tekstów specjalistycznych
 • komunikacja w przedsiębiorstwie
 • język nowych mediów i reklamy
 • technologie informatyczne w przedsiębiorstwie
 • kultury organizacyjne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Podstawą przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach lingwistyka dla biznesu, lingwistyka stosowana lub innych kierunkach filologicznych. Wymagane jest poświadczenie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie min. B2.

W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Doskonała znajomość dwóch języków obcych w obszarze komunikowania specjalistycznego pozwala na podjęcie pracy w:

 • sektorze urzędniczym
 • handlu międzynarodowym
 • międzynarodowych korporacjach
 • przedsiębiorstwach zagranicznych
 • instytucjach naukowych
 • ośrodkach badawczych
 • placówkach dyplomatycznych.
Opinie o kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Studia na kierunku lingwistyka w komunikacji specjalistycznej wpisują się w zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz pozarządowego.

Znajomość dwóch języków obcych to często konieczny wymóg stawiany kandydatom na określone stanowiska pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Jakie uczelnie oferują kierunek Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Total 1 item.
W których miastach można studiować Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found