Wojskoznawstwo

Studia na kierunku wojskoznawstwo są unikalną propozycją kształcenia specjalistów związanych z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych.

Polskie Wojsko potrzebuje ludzi sprawnych intelektualnie i doskonale przygotowanych zawodowo, tak teoretycznie, jak i praktycznie. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej.

Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych, badanie zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.

Przygotowują do aktywnego popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku.

Przykładowe specjalności na kierunku wojskoznawstwo:

 • człowiek a wojna
 • wojny i siły zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.
 • ochrona informacji
 • promocja wojska i jego tradycji.


Dla kogo studia na kierunku Wojskoznawstwo

Ten kierunek z powodzeniem mogą studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej.

Program kształcenia studentów na kierunku Wojskoznawstwo

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • sztuka wojenna starożytności
 • geografia historyczna
 • systemy polityczne po 1945 r.
 • wstęp do badań wojskoznawczych
 • historiografia wojska i służb mundurowych
 • geografia wojenna
 • polskie i europejskie tradycje wojskowe
 • bronioznawstwo
 • muzealnictwo wojskowe
 • falerystyka i weksylologia
 • bezpieczeństwo narodowe Polski po 1945 r.
 • dzieje i współczesność architektury obronnej i inżynierii wojskowej
 • historia i współczesność sił oraz służb specjalnych
 • siły zbrojne w świecie po II wojnie światowej.

Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Wojskoznawstwo

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Uwzględniane są najczęściej wybrane przedmioty spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • chemia
 • filozofia.

Szczegóły dotyczące przeliczania punktów znajdują się w serwisach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku Wojskoznawstwo

Absolwenci wojskoznawstwo są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach wojskowych
 • służbach ochrony granic
 • służbach mundurowych
 • administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką
 • placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych
 • instytucjach popularyzacji dziedzictwa historycznego
 • muzeach
 • mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.
Opinie o kierunku Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych.

Studia oferuje jedynie trzy uczelnie.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Kierunki pokrewne do kierunku Wojskoznawstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek Wojskoznawstwo
Total 4 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Wojskoznawstwo

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106
Komentarze (1)
 • Miki

  Wydaje się, że to studia dla pasjonatów militariów i wojskowości. Praktyczniejsze według mnie są kierunki związane z bezpieczeństwiem, obronnością itp.
  11/7/19