Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka, twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być on przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Podstawowym wymogiem do uprawiania tego zawodu są umiejętności manualne, ogólne zdolności plastyczne, umiejętność rysowania, malowania, wrażliwość na barwy, wyobraźnia, wrażliwość przestrzenna, kreatywność. Przy wyborze technik plastycznych należy wziąć pod uwagę udział czynników alergennych, szkodliwych gazów i pyłów. Osoby uczulone na tego typu substancje powinny dokładnie zapoznać się z rodzajem używanych w tej pracy środków (farby, lakiery, rozpylacze, kleje, substancje chemiczne).

Przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku to:

 • historia sztuki, antroposfera i ikonosfera, percepcja wizualna i twórczość artystyczna, upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, kultura i sztuka współczesna, projekty twórcze, kreacje wizualne i multimedialne, techniki, teatralne, filmowe i telewizyjne.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych (specjalność nienauczycielska),
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (specjalność nauczycielska),
 • Grafika użytkowa i artystyczna,
 • Malarska kreacja obrazu,
 • Multimedia, fotografia i rysunek ,
 • Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni,
 • projekty wizualne,
 • techniki teatralne, filmowe i telewizyjne,
 • grafika komputerowa w edukacji plastycznej,
 • projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie,
 • edukacja i terapia przez sztukę,
 • Edukacja plastyczna z informatyką,
 • Sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu,
 • aranżacja wnętrz,
 • arteterapia,
 • kreacja plastyczna z grafiką użytkową,
 • obraz cyfrowy i fotograficzny,
 • techniki malarskie i projektowanie witrażu,
 • ceramika,
 • malarstwo monumentalne,
 • witraż,
 • działania artystyczne w sferze publicznej,
 • krytyka i promocja sztuki,
 • pedagogika sztuki,
 • Grafika warsztatowa,
 • Malarstwo sztalugowe,
 • Mała forma rzeźbiarska,
 • Nowe media,
 • Pracownia Grafiki,
 • Pracownia Intermediów, Multimediów i Fotografii,
 • Pracownia Malarstwa,
 • Pracownia Projektowania Graficznego,
 • Pracownia Rysunku,
 • Pracownia Rzeźby,
 • Media graficzne - kształcenie w zakresie grafiki warsztatowej oraz projektowej,
 • Media malarskie - kształcenie w zakresie malarstwa oraz technik malarskich i pozłotniczych,
 • Rzeźba i formy przestrzenne - kształcenie w zakresie rzeźby i ceramiki,
 • Terapia zajęciowa,
 • Multimedia w edukacji artystycznej,

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci tego kierunku studiów mogą prowadzić samodzielną, twórczą pracę zawodową. Mogą także podjąć pracę w charakterze pedagoga w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, animatora działań twórczych w placówkach pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury, ogniskach plastycznych), promotora twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych), krytyka sztuki (w mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych).

Inną opcją jest praca nauczyciela w zakresie edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Jeśli absolwent zna najnowsze technologie komputerowe i programy graficzne, może zostać cenionym grafikiem, projektować scenografię lub być współtwórcą filmów animowanych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Total 20 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (1)

 • Kto chce troche motywacji do zrzucania wagi, niech zajrzy na strone w podpsie
  5/26/17