Fizyka techniczna

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności.

Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne, zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Student poznaje metody symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych. W nowoczesnych laboratoriach nabywa umiejętności praktyczne oraz ćwiczy zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. Zdobywa również podstawową wiedzę na temat metod matematycznych oraz o fizyce teoretycznej.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • fizyka medyczna
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
 • fizyka komputerowa
 • nanomateriały i nanotechnologie
 • optyka okularowa
 • optometria
 • fotonika
 • nanoinżynieria
 • modelowanie komputerowe
 • nowoczesne materiały i nanotechnologie
 • technologie multimedialne.

Dla kogo studia na kierunku Fizyka techniczna

Fizyka techniczna to kierunek dla osób ciekawych otaczającego świata.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, obsługi aparatury pomiarowej i używania specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Program kształcenia studentów na kierunku Fizyka techniczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy fizyki,
 • Analiza matematyczna,
 • Metody opracowania wyników pomiarów,
 • Technologie informacyjne,
 • Algebra z geometrią,
 • Pracownia fizyczna,
 • Astronomia,
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna,
 • Podstawy fizyki kwantowej,
 • Fizyka atomowa,
 • Fizyka jądrowa,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Termodynamika i fizyka statystyczna,
 • Elektronika i elektrotechnika,
 • Grafika inżynierska,
 • Metody matematyczne fizyki,
 • Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe,
 • Automatyka pomiarów,
 • Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur,
 • Fizyka nanostruktur,
 • Nanofotonika,
 • Metody spektroskopowe,
 • Radiacyjna modyfikacja materiałów,
 • Podstawy optyki geometrycznej i falowej,
 • Prawo atomowe i ochrona radiologiczna,
 • Urządzenia rentgenowskie i jądrowe,
 • Biochemia fizyczna,
 • Detekcja promieniowania – dozymetria,
 • Pracownia fizyki medycznej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Fizyka techniczna

O przyjęciu na Fizykę techniczną decyduje ranking punktów z przedmiotów zdawanych na maturze.

Najczęściej pod uwagę są brane:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka.

Sprawdzajcie, jakie konkretne przedmioty będą punktowane na wybranej przez Was uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Fizyka techniczna

Absolwenci Fizyki technicznej przygotowywani są do pracy w:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych, diagnostycznych,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
 • firmach projektowych
 • firmach IT
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Zdobyte na kierunku fizyka techniczna wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii i nanotechnologii, a także związanych z rozwojem komputerów i ich oprogramowaniem, z ochroną środowiska, z nowoczesnymi technikami diagnostyki medycznej oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją aparatury naukowo-badawczej.

Opinie o kierunku Fizyka techniczna

Kierunki pokrewne do kierunku Fizyka techniczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Fizyka techniczna
Total 17 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Fizyka techniczna

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found