Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina nauki odpowiedzialna za rozwój przemysłu przetwórczego i chemicznego.

Wykorzystuje ona fizykę i matematykę stosowaną do interpretacji procesów przetwarzania materii: fizycznych, chemicznych, biochemicznych i biologicznych. Studenci kierunku uczą się zagadnień w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych. Poszerzają wiedzę na temat zasad bilansowania masy, składników, energii i prądu, prawa równowagi chemicznej i fazowej, prawa kinetyki procesowej.

Inżynieria chemiczna naucza jak przebiegają procesy w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz jakie są podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów. Student uczy się planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki. Rozumie podstawy inżynierii produktu, podstawy ochrony środowiska oraz uczy się korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy.

Specjalności oferowane na inżynierii chemicznej i procesowej:

  • inżynieria procesów membranowych
  • inżynieria procesów biotechnologicznych
  • inżynieria procesów technologicznych
  • inżynieria przetwórstwa żywności
  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • inżynieria naftowa i gazownicza
  • inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • inżynieria odnawialnych źródeł energii

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym oraz drobnej wytwórczości. Powinien być przygotowany do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa

Total 13 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Inżynieria chemiczna i procesowa

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found