Judaistyka

W trakcie studiów na kierunku Judaistyka realizowane są kursy historyczne poruszające zagadnienia związane z historią Żydów polskich i Żydów z diaspory oraz kursy z języka jidysz i języka hebrajskiego współczesnego (istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hebrajskiego biblijnego).

Prowadzone są również zajęcia związane z kulturą, religią, filozofią i sztuką żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne w Izraelu i krajach UE.

Absolwent kierunku Judaistyka zdobywa wiedzę na temat historii i kultury Żydów. Posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi.

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy