Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studenci kierunku otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, a także zaznajamiają się z prawami rynku i marketingu rolniczego. Zdobywają umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Specjalności oferowane na kierunku Zootechnika:

 • agroturystyka, biologia rozrodu zwierząt
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla zwierząt
 • hodowle amatorskie
 • hydrobiologia i ochrona środowiska
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • produkcja pasz przemysłowych i prefiksów
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych

Absolwenci zootechniki są przygotowani do prowadzenia produkcji zwierzęcej, kierowania hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizacji zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracy w firmach paszowych i innych, związanych ze środkami do produkcji zwierzęcej i produktami rolniczymi.

Mogą pracować w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, doradztwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Realizują się także w działalności publicystycznej w redakcjach czasopism rolniczych, programach radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zootechnika
Total 9 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Zootechnika

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 260

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 343

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 190

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (0)
No comments found