Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Studenci kierunku zaznajamiają się z prawami rynku i marketingu rolniczego. Zdobywają umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku Zootechnika:

 • agroturystyka, biologia rozrodu zwierząt
 • bioinżynieria i marketing pasz
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla i użytkowanie zwierząt,
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla zwierząt
 • hodowle amatorskie
 • hydrobiologia i ochrona środowiska
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • produkcja pasz przemysłowych i prefiksów
 • profilaktyka zoologiczna i rehabilitacja koni
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • zarządzanie produkcją w chowie zwierząt.


Dla kogo studia na kierunku Zootechnika

Zootechnika to kierunek dla miłośników zwierząt, zainteresowanych ich hodowlą, opieką nad nimi, ich dobrostanem.

Od kandydatów oczekuje się zacięcia naukowego - kształcenie ma na celu przygotować specjalistów z zakresu doskonalenia zwierząt gospodarskich, genetyki, biologii rozrodu.

Konkretne specjalności wybierają pasjonaci np. koni, zwierząt towarzyszących - osoby wrażliwe, empatyczne, które swoją przyszłość zawodową chcą powiązać ze swoją pasją.

Program kształcenia studentów na kierunku Zootechnika

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zoologia z ekologią
 • anatomia zwierząt
 • mikrobiologia
 • chemia
 • dobrostan zwierząt
 • chemia rolna z gleboznawstwem
 • fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt
 • biologia rozrodu
 • paszoznawstwo
 • chów i hodowla bydła/owiec i kóz/koni/drobiu/zwierząt futerkowych
 • profilaktyka zootechniczna
 • higiena zwierząt.

Duży jest udział zajęć praktycznych i terenowych. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zootechnika

Podczas rekrutacji na Zootechnikę kluczowe znaczenie mają takie przedmioty jak język obcy, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Uczelnie wskazują konkretne z nich lub pozostawiają kandydatom wybór, które będą punktowane.

Szczegóły wymogów rekrutacyjnych sprawdzajcie w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Zootechnika

Absolwenci Zootechniki mogą pracować w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska,
 • doradztwie rolniczym,
 • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • redakcjach czasopism rolniczych,
 • programach radiowych i telewizyjnych,
 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przedsiębiorstwach paszowych,
 • szkolnictwie.
Opinie o kierunku Zootechnika

Więcej o motywach wyboru kierunku, samych studiach i planach zawodowych opowiadają studentki Zootechniki:Kierunki pokrewne do kierunku Zootechnika
Jakie uczelnie oferują kierunek Zootechnika
Total 9 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Zootechnika

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found