Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu.

Studenci kierunku otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, a także zaznajamiają się z prawami rynku i marketingu rolniczego. Zdobywają umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Specjalności oferowane na kierunku Zootechnika:

 • agroturystyka, biologia rozrodu zwierząt
 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla zwierząt
 • hodowle amatorskie
 • hydrobiologia i ochrona środowiska
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
 • produkcja pasz przemysłowych i prefiksów
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych

Absolwenci zootechniki są przygotowani do prowadzenia produkcji zwierzęcej, kierowania hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizacji zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracy w firmach paszowych i innych, związanych ze środkami do produkcji zwierzęcej i produktami rolniczymi.

Mogą pracować w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, doradztwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Realizują się także w działalności publicystycznej w redakcjach czasopism rolniczych, programach radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zootechnika

Total 9 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Zootechnika

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found