​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy

Architektura to dziedzina obejmująca wiedzę techniczną, artystyczną, humanistyczną.

To pomysł na studia dla osób kreatywnych, wizjonerów, potrafiących łączyć estetykę z funkcjonalnością, aspekty techniczne i budowlane z pięknem. Na architekturze zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii architektury i urbanistyki, budownictwa, technologii, fizyki budowli ale też sztuk pięknych.


Co po studiach na architekturze?


Najbardziej oczywistym miejscem pracy architektów są pracownie architektoniczne. Architekci są zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwatorskich, wydziałach architektury i urbanistyki instytucji samorządowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na realizowanie życia zawodowego także w krajach UE i poza jej granicami.


Gdzie studiować architekturę w Bydgoszczy?


Jedyną uczelnią, która w Bydgoszczy oferuje studia na tym kierunku jest:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, studia tylko stacjonarne.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki. Dodatkowo kandydaci zdają dwuetapowy egzamin z rysunku odręcznego oraz test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej.

W UTP architekturę można studiować na poziomie 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz kontynuować kształcenia na studiach magisterskich.

Przedmioty, z którymi będą się zmagać studenci architektury, to przykładowo: matematyka, geometria wykreślna, fizyka budowli, mechanika budowli, architektura mieszkaniowa, architektura miejsca pracy, gospodarka przestrzenna, architektura użyteczności publicznej i usług, krajobraz miasta, rysunek odręczny, rzeźba, materiałoznawstwo budowlane, prawo budowlane, instalacje budowlane, geoinformacja w projektowaniu urbanistycznym i inne.

Po II i III roku studenci odbywają praktyki.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oferuje także inżynierskie studia na kierunku architektura wnętrz. Po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, prowadzonych na tym samym wydziale.

Rekrutacja różni się jedynie egzaminem praktycznym: kandydaci wykonują rysunek z natury oraz zdają sprawdzian badający umiejętności przestrzennego myślenia.

Wiele przedmiotów artystycznych, zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej, zastosowania technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, sympozja, wystawy – to ważna część programu kształcenia. Studia na architekturze wnętrz mają za zadanie wypracować wrażliwość i warsztat w zakresie projektowania przestrzeni, mebli, wystaw, scen widowiskowych.

Pewnie już teraz widzisz się w przeszklonym biurze na najwyższym piętrze wieżowca, gdy ślęczysz nad rewolucyjnym projektem – wszystko w porządku. Jeśli marzy Ci się studiowanie architektury, przeczytaj o tym, czego nie dowiesz się na uczelni.

Każdy zawód i praca mają swoją specyfikę – z humorem o urokach pracy architekta wnętrz opowiada absolwentka kierunku: