​Logistyka w Bydgoszczy

Od logistyka wymaga się umiejętności pracy pod presją czasu, podejmowania bardzo wielu decyzji, dzięki czemu długi łańcuch zależności przyniesie spodziewany efekt. Kandydat do tego zawodu to raczej osoba dynamiczna, o umyśle analitycznym, potrafiąca precyzyjnie komunikować się z współpracownikami i kontrahentami.

Możliwości zatrudnienia dla logistyka jest wiele, począwszy od firm typowo logistycznych, spedycyjnych, po działy zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, dystrybucji, planowania, obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych a także w firmach doradczych.

Gdzie można studiować logistykę w Bydgoszczy?

Dwie niepubliczne uczelnie oferują studia na tym kierunku:

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, specjalności na studiach I stopnia:

 • eksploatacja transportu kolejowego
 • logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
 • technologie informatyczne w logistyce
 • transport, spedycja, magazynowanie
 • International business (po angielsku).

W WSB logistykę można studiować na poziomie I stopnia, w zależności od specjalności: studia 3-letnie licencjackie lub 3,5-letnie inżynierskie, a także kontynuować kształcenia na magisterskich studiach II stopnia.

Rok studiów kosztuje 4150 zł z wyjątkiem specjalności International Logistics - 4450 zł.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na logistyce w WSB: matematyka, statystyka, podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, podstawy prawa gospodarczego, prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, enterprise Logistics, przedsiębiorstwa kurierskie w realizacji celów logistyki, odprawa początkowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich, odprawa końcowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich, usługi kurierskie, ekonomia, zarządzanie, wsparcie logistyczne, logistyka w gospodarowaniu, logistyka informacji zarządczej, decyzje menedżerskie w logistyce, ekonomika transportu, podstawy spedycji, organizacja i funkcjonowanie magazynów, opakowania i jednostki ładunkowe i inne.

Bydgoska Szkoła Wyższa, specjalności na studiach inżynierskich:

 • logistyka i inżynieria transportu
 • menedżer logistyki
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • spedycja międzynarodowa
 • logistyka wojskowa
 • obsługa lotnisk
 • operator logistyczny.

Uczelnia oferuje studia na logistyce również na poziomie magisterskim.

Roczne czesne wynosi 3600 zł.