Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu to dziś zarówno znajomość technik marketingowych, ale również zachowań konsumentów, badanie rynku tworzenie strategii. Połączenie wiedzy z tych obszarów i umiejętne wykorzystanie związanych z nimi umiejętności to niemal gwarancja sukcesu.

Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia. Współczesne zarządzanie, czy HR to twórcze wykorzystywanie tej nauki. Efektywność działania w tych obszarach jest uzależnione od znajomości i umiejętności wykorzystania mechanizmów i zasad działania ludzkiej psychiki.

Dzisiejszy rynek jest przesycony działaniami z obszaru Human Resources i szeroko pojmowaną psychologią w zarządzaniu. HR z jednej strony i zarządzanie produktem wraz z badaniem rynku i potrzeb konsumentów z drugiej tworzą specyficzny zestaw wiedzy niezbędnej specjaliście ds. marketingu. Współczesny HR to szeroki wachlarz umiejętności pozyskiwania pracowników, zarządzania nimi i planowania zatrudnienia w perspektywie czasowej. Wiedza z tego obszaru jest bezcenną dla każdego działającego na rynku podmiotu.

W programie studiów Psychologia w zarządzaniu przewidziano zagadnienia:

  • Coaching w biznesie
  • Zarządzanie kompetencjami pracowników
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Psychologia konsumenta
  • Psychologia międzykulturowa
  • Zarządzanie projektami
  • Kierowanie zespołami ludzkimi
  • Psychologiczne aspekty reklamy

Jakie uczelnie oferują kierunek Psychologia w zarządzaniu

Total 2 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Psychologia w zarządzaniu

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Komentarze (0)

No comments found