Teologia

Teologia to inaczej słowo o Bogu, nauka o Bogu. Celem kierunku jest danie studentom możliwości zrozumienia Pisma Świętego.

Idealnymi kandydatami są osoby pragnące pogłębić swą wiarę, chcące pełnić posługę w Kościele jako prezbiter, osoba konsekrowana bądź świecka. Studenci zdobywają wiedzę teologiczną, dzięki której są w stanie lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego.

Na program nauczania składają się także elementy filozofii i biblistyki, nauk humanistycznych i społecznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • katechetyczno-pastoralna
 • kapłańska
 • nauczycielska
 • praca socjalna „caritas”
 • nauki o rodzinie
 • teologia ogólna
 • edukacja medialna i dziennikarstwo
 • misjologia
 • teologia kultury
 • turystyka krajów biblijnych
 • komunikacja medialna
 • kultura chrześcijańska
 • dialog społeczny

Perspektywy pracy po ukończeniu teologii

Absolwent przygotowany jest do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, jak również profilaktyką społeczną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 14 rekordów.
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
50-266 Wrocław , ul. Św. Jadwigi 12
+48 (71) 346 99 00,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
50-328 Wrocław , Katedralna 9
+48 (71) 322 99 70,

Komentarze (0)

Brak komentarzy