Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Program studiów ma za zadanie przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności placówek edukacyjnych różnego szczebla oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Absolwent kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
W których miastach można studiować Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found