Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Program studiów ma za zadanie przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności placówek edukacyjnych różnego szczebla oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Absolwent kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found