​Pedagogika w Toruniu

Pedagogika to studia a pewno nie tylko dla dziewczyn, chociaż zdecydowanie ta płeć dominuje wśród studentów. Pedagodzy to humaniści – w trakcie studiów nie zabraknie przedmiotów z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, ale też nowoczesnych technologii. Dobry pedagog musi umieć nawiązać dobry kontakt z drugą osobą, wzbudzić zaufanie. Jego praca będzie wymagała komunikowania się z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi lub seniorami – umiejętność znalezienia wspólnego języka z osobami z każdej z grup wiekowych będzie bezcenna. Podobnie jak wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, często wymagającego pomocy.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Studia trwają 3 lata. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata i mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim na tym samym lub pokrewnym kierunku.

W programie nauczania przewidziane są m.in. takie przedmioty: pedagogika ogólna, wprowadzenie do filozofii, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do socjologii, teoria kształcenia, teoria wychowania, metody badań społecznych, media w edukacji, psychologia rozwojowa, pedagogika społeczna, pedagogika zabawy, psychologia człowieka dorosłego, opieka i wychowanie w rodzinie, patologie społeczne.


Perspektywy zawodowe po pedagogice


Pedagodzy znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie realizowane są procesy wychowania czy uczenia, a więc w żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach kultury, ale też urzędach pracy, firmach szkoleniowych, działach HR, domach pomocy społecznej, poradniach rodzinnych oraz klubach seniora, placówkach opiekuńczych czy hospicjach.


Gdzie studiować pedagogikę w Toruniu?


Dwie toruńskie uczelnie oferują kształcenie na kierunku pedagogika. Są to:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, specjalności:

 • pedagogika sądowniczo-penitencjarna
 • opieka i wsparcie społeczne
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • pedagogika szkolna z socjoterapią
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • komunikacja społeczna i media
 • edukacja dorosłych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 5560 zł.

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami edukacji alternatywnej
 • resocjalizacja i aktywizacja społeczna.

Rok studiów kosztuje 2160 zł.

Wokół każdego zawodu powstaje wiele mitów i utartych wyobrażeń. Uprzedzamy się, bazując na tych niepotwierdzonych wyobrażeniach. Obalmy niektóre z nich!

Poznajcie 6 powodów, dla których na pewno warto studiować pedagogikę:

http://odkrywczypedagog.pl/6-powodow-dla-ktorych-warto-studiowac-pedagogike/.