E-Business

Studia na kierunku E-biznes zapewniają kształcenie umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarczych realizowanych poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu.

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu.

Jednocześnie słuchacz E-biznes nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu.

Absolwenci E-biznes znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu.

Jakie uczelnie oferują kierunek E-Business

W których miastach można studiować E-Business

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found