Zarządzanie kreatywne

Zarządzanie kreatywne to multidyscyplinarne studia, które są odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce światowej i polskiej, a co za tym idzie w podejściu do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Studia te zostały zaprojektowane na podstawie badań długofalowych potrzeb rynku pracy oraz trendów w nauczaniu nowoczesnego zarządzania w Polsce i za granicą.

Studia na zarządzaniu kreatywnym opierają się na trzech filarach: zarządzaniu, psychologii i znajomości narzędzi informatycznych. Dzięki temu absolwent uzyskuje unikalne kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania. Program nauczania oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami, podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania, w tym z Austriackim Instytutem Doradztwa Gospodarczego (WIFI), największą instytucją edukacji menedżerskiej oraz zawodowej w Austrii oraz znaczącym dostawcą usług szkoleniowych w Europie.

Celem studiów na kierunku zarządzanie kreatywne jest wyszkolenie takich absolwentów, którzy pracują koncepcyjnie, a nie odtwórczo, w codziennej pracy opracowują nowatorskie rozwiązania, nie boją się eksperymentować. Najcenniejszym kapitałem jest pomysłowość, talent i intelekt. W programie przewidziano głównie warsztaty w niewielkich grupach - 70% zajęć to kursy praktyczne uczące kreatywności i nowego podejścia do problemów zarządzania.

Perspektywy pracy po zarządzaniu kreatywnym

Absolwenci kierunku zarządzanie kreatywne znajdą w firmach handlowych, informatycznych, konsultingowych, działach personalnych, na takich jak, pr-owiec, key account, specjalista ds. sprzedaży, relationship manager i pokrewne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie kreatywne

W których miastach można studiować Zarządzanie kreatywne

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found