Zarządzanie kreatywne

Zarządzanie kreatywne to multidyscyplinarne studia, które są odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce światowej i polskiej, a co za tym idzie w podejściu do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Studia te zostały zaprojektowane na podstawie badań długofalowych potrzeb rynku pracy oraz trendów w nauczaniu nowoczesnego zarządzania w Polsce i za granicą.

Absolwent uzyskuje unikalne kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania. Program nauczania oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami, podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania.

Celem studiów na kierunku zarządzanie kreatywne jest wyszkolenie takich absolwentów, którzy pracują koncepcyjnie, a nie odtwórczo. W codziennej pracy opracowują nowatorskie rozwiązania, nie boją się eksperymentować. Najcenniejszym kapitałem jest pomysłowość, talent i intelekt.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • creative marketing
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • design management
 • user experience design.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie kreatywne

Studia powstały z myślą o osobach zainteresowanych tworzeniem nowatorskich rozwiązań w organizacji, wprowadzaniem nowoczesnych technik i metod zarządzania.

W przyszłej pracy niezwykle istotne będą umiejętności miękkie, takie jak skuteczna komunikacja, praca w zespole.

Od kandydatów oczekuje się otwartości, kreatywności, inicjatywy.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie kreatywne

Wybrane przedmioty na kierunku studiów:

 • podstawy zarządzania kreatywnego
 • procesy decyzyjne w organizacji
 • elementy psychologii i komunikacji w biznesie
 • zarządzanie zmianą
 • budowa i komunikacja marki
 • psychologia zachowań i decyzji konsumenckich
 • przywództwo w organizacji
 • negocjacje w biznesie
 • zarządzanie projektem
 • warsztat z technik sprzedaży.

Szczególne znaczenie mają zajęcia praktyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie kreatywne

Rekrutacja na kierunek zarządzanie kreatywne odbywa się według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie kreatywne
Potencjalne stanowiska przewidziane dla absolwentów zarządzania kreatywnego:
 • specjalista ds. marketingu
 • project manager
 • manager innowacji
 • manager zespołu ds. obsługi klienta
 • managerem ds. badań i rozwoju
 • PR manager.
Absolwenci kierunku pracują w firmach handlowych, informatycznych, konsultingowych, działach personalnych.
Opinie o kierunku Zarządzanie kreatywne

Studia na kierunku stanowią nowatorskie spojrzenie na praktykę zarządzania.

Dostrzegają znaczenie twórczego, zespołowego i interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów, pozwalają rozwijać kompetencje w zakresie kreatywnego prowadzenia biznesu.

Jak rozumiana jest kreatywność?


Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie kreatywne
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie kreatywne
W których miastach można studiować Zarządzanie kreatywne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
 • Ala

  Kierunek stanowi nowatorskie podejście do zarządzania.
  11/8/19