Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej stworzono z myślą o studentach licencjackich, realizujących kształcenie w ramach programu Człowiek w cyberprzestrzeni, a także pokrewnych kierunkach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i zakładają, że absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej.

Kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej opracowana w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną.


Dla kogo studia na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Kształcenie na prezentowanym kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej mogą podjąć studenci z tytułem licencjata, którzy ukończyli studia pokrewne tematycznie (obszar bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa).

Program kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów.

Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych.

Studenci mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W przypadku studiów drugiego stopnia kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).


Perspektywy pracy po kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej.

Może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o zaawansowaną technologię.

Opinie o kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

W ostatnich latach kierunki studiów poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu (morskie, militarne, informacyjne, państwa, wewnętrzne) są bardzo popularne.

Kształcenie w tym zakresie oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i liczne szkoły wyższe niepubliczne.

Kierunki pokrewne do kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (1)
  • Marek

    To jeden z kierunków, który mnie interesuje. Chętnie poczytałbym więcej. Na stronie uczelni jest bardzo mało informacji, na przykłąd nie widze programu studiów, wykazu przedmiotów, siatki godzin. Nazwiska wykłądowców tez by się przydały.
    9/17/19