Filologia bałkańska (bałkanistyka)

Studia na kierunku bałkanistyka umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii państw Półwyspu Bałkańskiego. Studenci poznają dwa języki regionu: język słowiański (np. język bułgarski, język macedoński lub język serbski) oraz język niesłowiański (np. język albański, język grecki, język rumuński lub język turecki); ponadto uczą się języka zachodnioeuropejskiego.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku bałkanistyka:

  • literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego
  • historia krajów bałkańskich
  • bałkańska liga językowa
  • filozofia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent bałkanistyki przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza. Może także znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, turystyce, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach gospodarczych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy