Filologia bałkańska (bałkanistyka)

Studia na kierunku bałkanistyka umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii państw Półwyspu Bałkańskiego. Studenci poznają dwa języki regionu: język słowiański (np. język bułgarski, język macedoński lub język serbski) oraz język niesłowiański (np. język albański, język grecki, język rumuński lub język turecki); ponadto uczą się języka zachodnioeuropejskiego.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku bałkanistyka:

  • literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego
  • historia krajów bałkańskich
  • bałkańska liga językowa
  • filozofia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent bałkanistyki przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza. Może także znaleźć zatrudnienie w środkach masowego przekazu, turystyce, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach gospodarczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia bałkańska (bałkanistyka)

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Filologia bałkańska (bałkanistyka)

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (0)

No comments found