Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Przedmioty nauczania realizowane na archeologii: historia filozofii, podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w szczególnych terenowych warunkach, gdzie nie ma się wpływu na pogodę, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, a ekipa pracująca narażona jest na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Specjalności oferowane na kierunku studiów: archeologia pradziejowa i średniowieczna archeologia orientalna i antyczna archeologia podwodna archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu, archeologia Grecji, archeologia Egiptu, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia - specjalność nauczycielska archeologia pradziejowa archeologia turystyczna prahistoria północno-wschodniej Afryki zarządzanie w archeologii archeologia cywilizacji europejskiej archeologia powszechna archeologia śródziemnomorska archeologia Ameryk i Oceanii archeologia Grecji archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu archeologia okresu protohistorycznego archeologia paleolitu i mezolitu archeologia Rzymu i prowincji rzymskich archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiówAbsolwenci archeologii znajdują zatrudnianie w: działach archeologicznych i oświatowych muzeów, w placówkach kulturalnych, regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach. Ci, którzy pragną przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu mogą objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego na uczelni.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 12 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy