Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Przedmioty nauczania realizowane na archeologii: historia filozofii, podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w szczególnych terenowych warunkach, gdzie nie ma się wpływu na pogodę, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, a ekipa pracująca narażona jest na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Specjalności oferowane na kierunku studiów: archeologia pradziejowa i średniowieczna archeologia orientalna i antyczna archeologia podwodna archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu, archeologia Grecji, archeologia Egiptu, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia - specjalność nauczycielska archeologia pradziejowa archeologia turystyczna prahistoria północno-wschodniej Afryki zarządzanie w archeologii archeologia cywilizacji europejskiej archeologia powszechna archeologia śródziemnomorska archeologia Ameryk i Oceanii archeologia Grecji archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu archeologia okresu protohistorycznego archeologia paleolitu i mezolitu archeologia Rzymu i prowincji rzymskich archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiówAbsolwenci archeologii znajdują zatrudnianie w: działach archeologicznych i oświatowych muzeów, w placówkach kulturalnych, regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach. Ci, którzy pragną przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu mogą objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego na uczelni.
Jakie uczelnie oferują kierunek Archeologia
Total 11 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Archeologia

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found