Bałtologia-filologia łotewska

Bałtologia - filologia łotewska to specjalność realizowana na kierunku Filologia.

Unikatowe studia to możliwość zaznajomienia się z językiem łotewskim i uzyskanie biegłości w komunikowaniu się w tym języku.

Oprócz praktycznej nauki języka dodatkowy blok przedmiotów poświęcony jest literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim. W ramach odrębnych zajęć studenci mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury.

Kształcenie obejmuje kompleksową, szeroką i zróżnicowaną wiedzę o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie.

Obowiązkowy jest udział także w zajęciach z praktycznej nauki innego języka europejskiego, przykładowo angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.


Dla kogo studia na kierunku Bałtologia-filologia łotewska

Studia na bałtologii-filologii łotewskiej dedykowane są pasjonatom letonistyki, osobom pragnącym doskonalić znajomość języka łotewskiego oraz poznać kontekst kulturowych, historię, literaturę Łotwy i Litwy.

W przypadku kandydatów na studia filologiczne istotne są predyspozycje językowe, dobra pamięć, słuch fonetyczny, komunikatywność.

Program kształcenia studentów na kierunku Bałtologia-filologia łotewska

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka łotewskiego
 • Historia literatury łotewskiej
 • Historia Łotwy
 • Gramatyka opisowa języka łotewskiego
 • Wiedza o krajach bałtyckich.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bałtologia-filologia łotewska

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z:

 • języka obcego (części ustnej i pisemnej)
 • przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej.
Perspektywy pracy po kierunku Bałtologia-filologia łotewska

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • placówkach dyplomatycznych
 • krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki
 • mediach
 • dużych firmach o zasięgu globalnym
 • mniejszych przedsiębiorstwach i firmach, zainteresowanych współpracą z krajami bałtyckimi
 • w charakterze tłumacza, w tym również przysięgłego.
Kierunki pokrewne do kierunku Bałtologia-filologia łotewska
Jakie uczelnie oferują kierunek Bałtologia-filologia łotewska
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Bałtologia-filologia łotewska

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found