Filologia indyjska (indologia)

Indologia, czyli filologia indyjska, jest nauką zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii. Specjalistę z tej dziedziny nazywamy indologiem. Idealny kandydat pragnący studiować filologię indyjską powinien posiadać zdolności do nauki języków obcych oraz interesować się kulturą i historią Indii.

Przedmioty nauczania realizowane na indologii:

  • znajomość klasycznej kultury i dziejów Indii (historia, sztuka, mitologia, religia, filozofia), orientacja w problematyce indologicznej (lektura tekstów naukowych), zagadnienia społeczno-kulturowe Indii, wiedza o literaturze i kulturze Indii, wiedza o sztuce Indii, wiedza o filozofii Indii.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • filologia indyjsko-tybetańska, główny język: sanskryt; drugi język: tybetański
  • filologia nowoindyjska, główny język: hindi; drugi język: tamilski

Perspektywy pracy po filologii indyjskiej:

Absolwent indologii może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej, służbach mundurowych, placówkach kulturalnych, mediach, turystyce i hotelarstwie oraz przedsiębiorstwach komercyjnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia indyjska (indologia)

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Filologia indyjska (indologia)

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (1)

  • Jeśli myślisz, że na indologii będziesz mieć typowe studia jezykowe - to się mylisz! Nie ma podręczników, brakuje lektorów, nie ma translatoryki i całej masy innych przedmiotów, jakie powinni mieć przyszli tłumacze. Jest za to nadęte ego i wmawianie, że się należy do elitki - w końcu na roku jest kilka osób -tak 5,6... Studia dla hobbystów, pracy nie ma.
    3/15/18