Filologia indyjska (indologia)

Indologia, czyli filologia indyjska, jest nauką zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii. Specjalistę z tej dziedziny nazywamy indologiem. Idealny kandydat pragnący studiować filologię indyjską powinien posiadać zdolności do nauki języków obcych oraz interesować się kulturą i historią Indii.

Przedmioty nauczania realizowane na indologii:

  • znajomość klasycznej kultury i dziejów Indii (historia, sztuka, mitologia, religia, filozofia), orientacja w problematyce indologicznej (lektura tekstów naukowych), zagadnienia społeczno-kulturowe Indii, wiedza o literaturze i kulturze Indii, wiedza o sztuce Indii, wiedza o filozofii Indii.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • filologia indyjsko-tybetańska, główny język: sanskryt; drugi język: tybetański
  • filologia nowoindyjska, główny język: hindi; drugi język: tamilski

Perspektywy pracy po filologii indyjskiej:

Absolwent indologii może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej, służbach mundurowych, placówkach kulturalnych, mediach, turystyce i hotelarstwie oraz przedsiębiorstwach komercyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy