Wzornictwo

Wzornictwo to działalność twórcza, mająca na celu określenie cech przedmiotów, procesów, usług w całościowych cyklach istnienia. Celem studiów jest edukacja kulturalna i zawodowa kreatywnych projektantów w zakresie wzornictwa, projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe. Są przygotowywani do kreatywnego działania zarówno w indywidualnej działalności twórczej, jak i do działań w zespołach, stanowiących grupy projektowe z różnych dziedzin nauki i techniki tworzące nowe materialne produkty w otaczającym nas świecie.

Poznają metody projektowania odzieży i biżuterii z uwzględnieniem specyficznych technologii wytwarzania. Wzornictwo rozwija też umiejętność tworzenia rysunku żurnalowego, modelowania i konstruowania form odzieży przy wykorzystaniu najnowszych programów komputerowych. Zagadnieniami pobocznymi realizowanymi przez program są: malarstwo, rzeźba, fotografia, filozofia, historia sztuki, historia ubioru, prawo autorskie.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • architektura tekstyliów
 • komunikacja wizualna
 • projektowanie biżuterii
 • projektowanie form przemysłowych
 • projektowanie komunikatu graficznego
 • projektowanie mebla, projektowanie tkaniny
 • projektowanie ubioru i kostiumu
 • projektowanie ubioru
 • projektowanie wnętrz
 • wzornictwo biżuterii
 • wzornictwo przemysłowe
 • wzornictwo środków transportu

Absolwenci kierunku wzornictwo to przyszli projektanci oraz styliści ubioru, a także projektanci biżuterii. Znajomość programów komputerowych oraz rysunku technicznego, pozwala im nawiązać współpracę z dużymi zespołami projektowymi, a także tworzyć własne studia projektowe i realizacyjne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 23 items.

Komentarze (0)

No comments found