​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie

Masz lekkie pióro, dużą swobodę wypowiedzi? Nie zostawiasz spraw bez wyjaśnienia, potrafisz pytać i dociekać? Jesteś ciekawy świata, chcesz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i poglądami? – wybierz studia na dziennikarstwie. Zdobędziesz odpowiedni warsztat, który pozwoli wykorzystać posiadane umiejętności i predyspozycje.

Od dziennikarza oprócz oczywiście rzetelności i obiektywizmu oczekuje się umiejętności pracy pod presją czasu.

Co po studiach dziennikarskich?

Studia na dziennikarstwie przygotowują do pracy w radiu, telewizji, prasie i mediach sieciowych w charakterze redaktorów czy wydawców. Dziennikarze są świetnymi rzecznikami prasowymi firm i instytucji, zajmują się kreowaniem wizerunku i public relations.

Jak wyglądają studia na dziennikarstwie?

Kształcenie na kierunku dziennikarstwo na poziomie licencjackim trwa trzy lata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na dziennikarstwie i zarządzaniu mediami lub pokrewnym kierunku studiów na Uniwersytecie Szczecińskim lub innej uczelni.

Wybrane przedmioty w programie studiów: historia mediów, gatunki dziennikarskie, telewizyjne dziennikarstwo informacyjne, wprowadzenie do dziennikarstwa agencyjnego i nowych mediów, etyka dziennikarska, kultura żywego słowa, wystąpienia publiczne, analiza tekstów kultury, prawo mediów, nauka o komunikacji.

Szczególny nacisk na studiach dziennikarskich położony jest na zajęcia praktyczne, warsztatowe, często prowadzone przez cenionych praktyków dziennikarstwa.

Gdzie w Szczecinie można studiować dziennikarstwo?

Tylko na jednej uczelni. Jest to:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa.

Studia realizowane są jedynie w trybie stacjonarnym. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru historii i wiedzy o społeczeństwie.

Specjalności na studiach licencjackich:

  • public relations
  • szkoła krytyki i publicystyki kulturalnej
  • szkoła reportażu, dziennikarstwo internetowe
  • modelowanie komunikacji.

Specjalności na studiach magisterskich:

  • menadżer w mediach
  • dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
  • teoria i praktyka dziennikarstwa.

Dziennikarstwo to najczęściej stan umysłu. Praca rzadko kończy się w momencie zamknięcia laptopa, czujny dziennikarz pozostaje w nieustającej gotowości, codzienność dostarcza tematów na bieżąco.

Czy warto w ogóle studiować właśnie dziennikarstwo?

Może w tych rozterkach pomogą rozważania Anny:

http://zblogowany.pl/2016/07/czy-warto-studiowac-dziennikarstwo/