​Fizjoterapia w Bydgoszczy

Zapotrzebowanie na profesjonalnych fizjoterapeutów jest niezaprzeczalne. Siedzący tryb życia, najczęściej przy komputerze, powoduje, że pod koniec dnia pracy marzy nam się masaż relaksujący. Taki luksus niestety nie jest codziennością. Tygodnie czy miesiące zaniedbań powodują, że bez profesjonalnej pomocy się nie obejdzie. Całkowitym zaprzeczeniem powyższego jest duża aktywność fizyczna coraz większej liczby osób w każdym wieku. Biegamy, chodzimy z kijkami, jeździmy na rowerze, gramy w piłkę – to z kolei niestety zwiększa kontuzyjność.

Jaka konkluzja? Czy się stoi, czy się leży… i tak się trafi w ręce fizjoterapeuty…

Zadaniem fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnić organizm, zwalczyć ból, zapobiec utracie funkcji narządów czy układów, utrzymać samodzielność życiową osoby oraz pomóc jej ponownie (po utracie sprawności) wrosnąć w role społeczne – rodzinne i zawodowe.

Zostań fizjoterapeutą, jeśli:

  • czujesz potrzebę pomagania innym
  • kontakt z drugą osobą nie stanowi dla Ciebie problemu
  • jesteś empatyczny, ale jednocześnie stanowczy i zdecydowany
  • lubisz ruch, aktywność i sam cieszysz się dobrym zdrowiem i tężyzną fizyczną.

Gdzie można studiować fizjoterapię?

W Bydgoszczy fizjoterapię oferują:

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, matematyka, geografia, informatyka.

W Collegium Medicum można studiować fizjoterapię w trybie stacjonarnym (przewidzianych jest 120 miejsc) i niestacjonarnym (60 miejsc na studiach zaocznych i 30 na wieczorowych). Studia trwają 5 lat. Absolwenci studiów licencjackich z zakresu fizjoterapii lub pokrewnych z innych uczelni mogą kontynuować kształcenie również na studiach magisterskich II stopnia, prowadzonych w CM UMK. Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 6500 zł.

Jakie przedmioty w programie nauczania?

Studenci fizjoterapii muszą zmierzyć się z takimi przedmiotami, jak przykładowo: anatomia, biofizyka, farmakologia w fizjoterapii, kinezjologia, psychologia, bioetyka, zdrowie publiczne, neurofizjologia, biomechanika, fizjologia wysiłku fizycznego, kinezyterapia, masaż leczniczy, odnowa biologiczna, neurologia i neurochirurgia, reumatologia, ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa, terapia manualna, antropometria, choroby cywilizacyjne, sport osób niepełnosprawnych.

Studenci odbywają śródroczne praktyki na oddziałach intensywnej terapii, rehabilitacji, chirurgii, neurologii, ortopedii, neurochirurgii, pediatrii, kardiologii, chorób wewnętrznych, reumatologii, a także w pracowni kinezyterapii.

Średnio ponad 4 osoby ubiegają się co roku o indeks na fizjoterapii.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, kierunek fizjoterapia kliniczna i rehabilitacyjna. Miesięczne czesne wynosi 440 zł.

Wyższa Szkoła Gospodarki, rok studiów kosztuje 5000 zł.

Bydgoska Szkoła Wyższa, studia jednolite magisterskie (rok studiów kosztuje 4400 zł) i II stopnia (roczne czesne to 5900 zł).

Gdzie pracują fizjoterapeuci?

Przede wszystkim w gabinetach, przychodniach i szpitalach. Ich umiejętności będą niezbędne w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, sanatoriach, ośrodkach rekreacji sportowej.

Okazuje się, że specjalistyczna wiedza z zakresu fizjoterapii jest tak ogromna, że jej uzupełnianie i poszerzanie jest niezbędne nawet po ukończeniu studiów. Liczne kursy i szkolenia to możliwość poznania nowych form i metod terapii czy diagnostyki, dzięki którym praca okaże się bardziej efektywna.