Filologia słowiańska

Absolwent studiów licencjackich filologii słowiańskiej biegle włada językiem rosyjskim / ukraińskim, posiada obszerną wiedzę z historii literatury rosyjskiej / ukraińskiej oraz dziejów i kultury Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jednocześnie nabywa podstawową znajomość drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraiński / rosyjski).

Po ukończeniu studiów licencjackich na filologii słowiańskiej może kontynuować studia magisterskie uzyskując tytuł magistra filologii słowiańskiej - rosyjskiej / ukraińskiej - w zależności od obranej specjalności.

Gdzie praca po filologii słowiańskiej?

Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze tłumaczy, nauczycieli, lektorów, pracowników instytucji turystycznych i biznesowych współpracujących z krajami Europy Wschodniej, placówek obsługi ruchu granicznego (urzędy celne, straż graniczna), w wydawnictwach i instytucjach kultury.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy