Filologia słowiańska

Absolwent studiów licencjackich filologii słowiańskiej biegle włada językiem rosyjskim / ukraińskim, posiada obszerną wiedzę z historii literatury rosyjskiej / ukraińskiej oraz dziejów i kultury Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jednocześnie nabywa podstawową znajomość drugiego języka wschodniosłowiańskiego (ukraiński / rosyjski).

Po ukończeniu studiów licencjackich na filologii słowiańskiej może kontynuować studia magisterskie uzyskując tytuł magistra filologii słowiańskiej - rosyjskiej / ukraińskiej - w zależności od obranej specjalności.

Gdzie praca po filologii słowiańskiej?

Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze tłumaczy, nauczycieli, lektorów, pracowników instytucji turystycznych i biznesowych współpracujących z krajami Europy Wschodniej, placówek obsługi ruchu granicznego (urzędy celne, straż graniczna), w wydawnictwach i instytucjach kultury.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 6 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found