Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Studia drugiego stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) mają na celu wyposażyć absolwentów w wiedzę w zakresie zmieniającego się środowiska współpracy międzynarodowej, finansów i marketingu.

Studia rozwijają umiejętności analityczne i uzupełnia je o szereg zagadnień istotnych dla sprostania wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych w obszarze handlu i współpracy międzynarodowej.

Absolwenci kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) uzyskają szerokie zrozumienie funkcjonowania międzynarodowego biznesu i zarządzania relacjami międzynarodowymi. Są przygotowani do wykonywania zaawansowanych zadań analitycznych w obszarach związanych z finansami, logistyką, sprzedaży i marketingu, w związku z czym będą posiadali kompetencje do zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w korporacjach oraz jednostkach rządowych i pozarządowych.
Umiejętności menedżerskie zdobyte na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie pozwolą na kontynuowanie kariery jako menedżerowie i przedsiębiorcy w różnych konfiguracjach międzynarodowych i organizacyjnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

W których miastach można studiować Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found