Informatyka i ekonometria

Kierunek informatyka i ekonometria to połączenie matematyki z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, oraz informatyki. W trakcie studiów zdobywa się podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, a także wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, dotyczącą projektowania systemów informatycznych i sieciowych.

Student poznaje metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych. Uczy się jak podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne we wszelkiego rodzaju organizacjach. Program studiów składa się zazwyczaj z trzech segmentów. Pierwszy z nich zawiera przedmioty wykształcenia ogólnego ekonomisty, pozostałe dwa mają charakter głównie narzędziowy i obejmują przedmioty ilościowe oraz informatyczne. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym. Wykorzystuje się także nowoczesne techniki nauczania np. e-learning.

Specjalności oferowane na informatyce i ekonometrii:

 • analiza danych
 • e-biznes
 • ekonometria menedżerska
 • metody i systemy wspomagania decyzji
 • kompleksowe sterowanie jakością
 • informatyka w zarządzaniu
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • usługi informatyczne
 • inżynieria finansowa
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania
 • cybernetyka ekonomiczna
 • analityka gospodarcza
 • informatyka gospodarcza
 • grafika komputerowa
 • informatyka ekonomiczna
 • modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
 • zarządzanie informacjami
 • statystyka ubezpieczeniowa

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki zarówno w języku polskim, jak i w przynajmniej jednym języku obcym.

Studia przygotowują do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw w tym także w agencjach i studiach reklamowych.

Absolwenci znajdują także pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach sektora finansowego. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 18 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found