Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego to specjalność na kierunku Filologie regionów.

Studia mają charakter praktyczny, realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia:

 • region bałtycki
 • region śródziemnomorski
 • region węgierski.

Wybierając przykładowo ścieżkę ukierunkowaną na region bałtycki studenci uczą się dwóch języków: litewskiego – na poziomie średniozaawansowanym oraz łotewskiego – od początku.

Ścieżka węgierska przewiduje naukę języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym z rozszerzonym językiem niemieckim oraz drugiego języka: angielskiego lub francuskiego.

Pierwszym językiem ścieżki śródziemnomorskiej jest język grecki, drugim - francuski.

Kombinacja języków zwiększa szanse i możliwości na współczesnym europejskim i międzynarodowym rynku pracy.

Oprócz praktycznej nauki języka studenci poznają kulturę, historię, literaturę określonego regionu.

Dla kogo studia na kierunku Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Od kandydatów wymagana znajomość języka angielskiego oraz języka regionu na poziomie co najmniej B2.

Studia wybierają przede wszystkim absolwenci kierunków filologicznych, pasjonaci krajów z określonego regionu, osoby o predyspozycjach językowych.

Program kształcenia studentów na kierunku Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • pierwszy język regionu
 • drugi język regionu
 • język niemiecki/angielski/francuski
 • komunikacja interkulturowa
 • komunikacja niewerbalna
 • topografia językowa i kulturowa.

Program uzupełniają przedmioty fakultatywne wybierane przez studentów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Absolwenci, znający na poziomie zaawansowanym dwa języki wybranego regionu oraz inny język europejski będą specjalistami, którzy w połączeniu z dodatkowymi kompetencjami zrealizują się zawodowo w takich obszarach jak:

 • turystyka
 • biznes
 • tłumaczenia
 • instytucje kultury
 • dyplomacja
 • wydawnictwa
 • media.
Kierunki pokrewne do kierunku Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego
Jakie uczelnie oferują kierunek Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Lingwistyka kulturowa regionu europejskiego

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found