Logopedia

Logopedia to nauka zajmująca się badaniem stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Jednym z etapów rekrutacji jest ustny egzamin wstępny. Sprawdzane są w ten sposób predyspozycje kandydata na studia. Osoby, które mają wadę wymowy bądź zgryzu oraz te ze złą dykcją są odrzucane.

Przyszły student logopedii musi mieć poczucie rytmu i dobry słuch muzyczny. Na niektórych uczelniach należy też zdać egzamin pisemny z literatury lub z języka polskiego. Pożądanymi cechami charakteru są kreatywność i cierpliwość, gdyż zawód logopedy związany jest w większości z dziećmi. Większa część zajęć organizowana jest w formie praktycznej w szkołach i przedszkolach, gdzie studenci mają kontakt z dziećmi. Podczas studiów przyswajają wiedzę z zakresu badań nad zaburzeniami mowy oraz poznają sposoby korekcji mowy. Poznają ćwiczenia jakie się stosuje w celu zlikwidowania wady wymowy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • logopedia ogólna
  • filologia polska
  • logopedia stosowana
  • specjalność nauczycielska

Absolwenci logopedii mogą pracować przedszkolach, szkołach, placówkach dla niepełnosprawnych, poradniach dziecięcych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach logopedycznych, poradniach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. Po ukończeniu studiów można również otworzyć swój własny gabinet logopedyczny.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 9 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,

Komentarze (0)

Brak komentarzy