Logopedia

Logopedia to nauka zajmująca się badaniem stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Jednym z etapów rekrutacji jest ustny egzamin wstępny. Sprawdzane są w ten sposób predyspozycje kandydata na studia. Osoby, które mają wadę wymowy bądź zgryzu oraz te ze złą dykcją są odrzucane.

Przyszły student logopedii musi mieć poczucie rytmu i dobry słuch muzyczny. Na niektórych uczelniach należy też zdać egzamin pisemny z literatury lub z języka polskiego. Pożądanymi cechami charakteru są kreatywność i cierpliwość, gdyż zawód logopedy związany jest w większości z dziećmi. Większa część zajęć organizowana jest w formie praktycznej w szkołach i przedszkolach, gdzie studenci mają kontakt z dziećmi. Podczas studiów przyswajają wiedzę z zakresu badań nad zaburzeniami mowy oraz poznają sposoby korekcji mowy. Poznają ćwiczenia jakie się stosuje w celu zlikwidowania wady wymowy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • logopedia ogólna
  • filologia polska
  • logopedia stosowana
  • specjalność nauczycielska

Absolwenci logopedii mogą pracować przedszkolach, szkołach, placówkach dla niepełnosprawnych, poradniach dziecięcych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach logopedycznych, poradniach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. Po ukończeniu studiów można również otworzyć swój własny gabinet logopedyczny.

Jakie uczelnie oferują kierunek Logopedia

Total 9 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Logopedia

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 103

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (0)

No comments found