Studia polsko-niemieckie

Studia polsko-niemieckie realizowane są przy współpracy Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Ich celem jest przybliżenie wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego, literatury, historii oraz gospodarki Niemiec i Polski.

Studenci mają możliwość wykształcenia umiejętności językowych, kompetencji interkulturowych. Uczą się o strukturze języka polskiego oraz niemieckiego.

Część studiów odbywa się w Polsce, część realizowana jest w niemieckiej uczelni, gdzie studenci przygotowują pracę licencjacką.

Absolwenci uzyskują dwa dyplomy - Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie.


Dla kogo studia na kierunku Studia polsko-niemieckie

Studia polsko-niemieckie są propozycją dla osób zainteresowanych kulturą, literaturą i historią niemiecką, pragnących podnieść swoje kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do języka niemieckiego.

Od kandydatów oczekuje się predyspozycji językowych, komunikatywności, zamiłowania do czytania, obcowania z kulturą.

Program kształcenia studentów na kierunku Studia polsko-niemieckie

Wybrane przedmioty realizowane w toku studiów:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • historia kultury, literatury niemieckiej
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • stosunki polsko-niemieckie
 • literatura porównawcza
 • polsko-niemieckie kontakty teatralne
 • Niemcy w Łodzi
 • film polski
 • film niemiecki
 • niemiecki system medialny
 • historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
 • tłumaczenia
 • media
 • esej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Studia polsko-niemieckie

Rekrutacja na studia polsko-niemieckie odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego.

Przewidziany limit miejsc w połowie wypełniają studenci rekrutowani w Polsce, w połowie w partnerskiej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Studia polsko-niemieckie

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów studiów polsko-niemieckich:

 • biura tłumaczeń
 • instytucje kultury
 • dyplomacja
 • media.
Opinie o kierunku Studia polsko-niemieckie

Ze względu na niewielką liczbę miejsc przewidzianych dla kierunku studia polsko-niemieckie mają charakter elitarny.

Wyróżnia je to, że część kształcenia realizowana jest obowiązkowo w partnerskiej uczelni, co niewątpliwie pozwala na lepsze poznanie kultury goszczącego kraju, podniesienia kompetencji komunikacyjnych, ale też nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku Studia polsko-niemieckie
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia polsko-niemieckie
Total 1 item.
W których miastach można studiować Studia polsko-niemieckie

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found