Ocena uczelni

Komentarze (219)
Kliknij w obrazek by go odświeżyć…

 • Ambasador Kierunku Prawo

  Reply for the comment of PrawiePrawna from date 1/24/21
  Dziękuję za zainteresowanie kierunkiem Prawo na Akademii Sztuki Wojennej. Odpowiadając na pytanie, dla osób, które zdawały maturę począwszy od 2008 r. podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym (w przypadku Prawa są to dwa przedmioty spośród: geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki) określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pozdrawiam serdecznie, Ambasador Kierunku Prawo
  1/26/21
 • Ambasador kierunku Lotnictwo

  Reply for the comment of PanPytanie from date 1/24/21
  Szanowni Państwo, Na kierunku Lotnictwo oferujemy kształcenie na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) oraz na studiach magisterskich (drugiego stopnia), zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. W ramach tego kierunku prowadzone są po dwie specjalności, na studiach licencjackich - organizacje lotnicze oraz zarządzanie ruchem lotniczym, a na studiach magisterskich - organizacje lotnicze oraz zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Poza zajęciami teoretycznymi (moduły: podstawowy, zasadniczy, ograniczonego wyboru i swobodnego wyboru) oferujemy możliwość udziału w podróżach studyjnych do instytucji i organizacji lotniczych. Studenci odbywają również praktyki studenckie, dzięki którym zdobywają doświadczenie zawodowe. Fizyka nie jest przedmiotem podstawowym w programie nauczania. Kształcimy menedżerów lotnictwa, stąd nasze programy nie mają charakteru politechnicznego (np. fizyka). W zakresie pytań: co wziąć pod uwagę na maturze? oraz czy bez matury z matematyki rozszerzonej opłaca się składać papiery na kierunek? uprzejmie proszę o wiadomości do osób zajmujących się rekrutacją, e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl. Załączam również link do rekrutacji https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/ Z wyrazami szacunku, Ambasador kierunku Lotnictwo
  1/26/21
 • PanPytanie

  Jak wygląda studiowanie na kierunku lotnictwo? Czy da radę przebrnąć przez ten kierunek bez fizyki? Co wziąć pod uwagę na maturze? Czy bez matury z matematyki rozszerzonej opłaca się składać papiery na ten kierunek?
  1/24/21
 • PrawiePrawna

  Dzień dobry! Według wymagań na stronie internetowej uczelni, na kierunek Prawo potrzebny jest wynik matury lub ocena. Czy jeśli zdawałam maturę w roku 2020 to brane są pod uwagę wyniki matury i oceny z III klasy liceum (bo np. nie pisałam matury z historii), czy aspekt ocen dotyczy tylko tzw. "Starej Matury"? Z góry dziękuję za odpowiedź!
  1/24/21
 • Atypowy

  Coś więcej o kierunku: Bezpieczeństwo informacyjne II stopnia?
  1/13/21
 • Maturzysta

  Dzień dobry. Czy podczas rekrutacji na kierunek dowodzenie brany jest pod uwagę jedynie język angielski czy również inne języki obce nowożytne ?
  12/6/20
 • kchylinska

  Reply for the comment of Agnieszka from date 11/27/20
  Dzień dobry, te przedmioty brane są pod uwagę podczas rekrutacji na wymienione kierunki studiów. W rekrutacji brana jest pod uwagę liczba punktów po stosownym przeliczeniu (rezszerzenie * 1, podstawa *0,5)
  11/30/20
 • Agnieszka

  Czy jest szansa, że dostanę się na tę uczelnię na kierunek obronność/bezpieczeństwo z podstawą z matematyki i rozszerzeniem z historii i angielskiego?
  11/27/20
 • Paweł

  Prawo ma typowy charakter akademicki? Z przygotowaniem do aplikacji? Czy to inne studia?
  11/24/20
 • Marzena Toumi

  Reply for the comment of Alina from date 10/22/20
  Podstawowym zadaniem studiów na kierunku Prawo jest przygotowanie Studentów do egzaminów na jedną z aplikacji prawniczych. Zatem nasi Absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery stricte prawniczej, jak również, ze względu na specjalistyczny profil kształcenia (rozbudowanego o prawo bezpieczeństwa, prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii, prawo wojskowe i obronne oraz prawo lotnicze i kosmiczne), będą mogli ubiegać się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Akademia oferuje praktyczny program kształcenia na kierunku Prawo.
  10/23/20
 • system nauki zdalnej

  czytam artykuły o zdalnym nauczaniu, czytam wpisy różnych studentów z różnych uczelni, którzy narzekaja na ten sposób nauki, czytam komunikat na stronie ASZWojennej i sposobie prowadzenia zajęć .... no i pytanie: czy to zdaje egzamin? jak Wy studenci oceniacie taki sposób studiowania? nauczyciele w liceum każą nam wybierać uczelnie, kierunek studiów i jednoczesnie dodają, że również następny rok może wyglądać podobnie, jeśli chodzi o zajęcia na uczelniach. My sami widzimy trudność w realizacji lekcji, choć znamy nauczycieli, ogarniamy sprzęty, kamerki, mikrofony i ściaganie :-) planowałem studia w Rotterdamie ...odpuściłem, bo szkoda kasy na zdalne. Czy ASZW daje radę według Was? Aha - dodam, że interesują mnie kierunki z obszaru informatyki i bezpieczeństwa, te klimaty.
  10/22/20
 • Alina

  Studia na prawie przygotowują do aplikacji? Program kształcenia jest "uniwersytecki"?
  10/22/20
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

  Kto studiuje na tym kierunku - BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA? Gdzie znajdę program zajęć rozpisany na cały cykl kształcenia na studiach? chcę zoabczyć przedmioty i siatkę godzin. Czy są już absolwenci tego kierunku i możecie napisać, gdzie znaleźli zatrudnienie?
  10/19/20
 • Kaja

  Dlaczego na prawo nie ma progów? Nie rozumiem, każdy się tak dostanie czy co?
  10/3/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Kris from date 9/13/20
  Dom Studencki Akademii Sztuki Wojennej „Partyzant” znajduje się przy skrzyżowaniu Al. gen. A. Chruściela „Montera” oraz ul. Emilii Gierczak. Budynek składa się z dwóch pięter przeznaczonych wyłącznie dla studentów i doktorantów. W związku z aktualną sytuacją dotyczącą Covid-19 liczba miejsc w Domu Studenckim Akademii Sztuki Wojennej jest ograniczona. Dostępne są tylko pokoje jednoosobowe, odpłatne zgodnie z cennikiem. więcej na ten temat można znaleźć na www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-dom-studencki/
  9/14/20
 • Kris

  Czy szkoła ma akademiki? Mam na myśli studia cywilne.
  9/13/20
 • Paweł

  Czy na kierunku "obronność" ważnym elementem zdobywanej wiedzy jest strategia, myślenie strategiczne i taktyczne? Finalnie chciałbym podjąć służbę w siłach zbrojnych. Czy dużo jest praktycznych zajęć, które będą przydatne?
  9/6/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Pol from date 8/7/20
  Kierunek DOWODZENIE przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym taktyki prowadzenia działań przez wojska lądowe (WL) i wojska obrony terytorialnej (WOT), a także wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych. specjalności (studia I stopnia) • planowanie i organizacja działań WOT, • praca analityczno-sztabowa. perspektywy zawodowe: Absolwenci kierunku dowodzenie są przygotowani do pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz do realizacji zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie taktycznym, jak również wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej. Absolwenci tego kierunku posiadają również kwalifikacje predysponujące do podjęcia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT lub nauki w ramach studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony terytorialnej, a także do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Studia na kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osób, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, i samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Mile widziane są osoby posiadające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność do współpracy w grupie i pod presją czasu. specjalności (studia I stopnia) • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, • zarządzanie zasobami ludzkimi, • zarządzanie jakością, • zarządzanie systemami informacyjnymi. Absolwenci tego unikalnego w Polsce kierunku będą posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy w charakterze specjalisty analityka, projektanta w jednostkach administracji publicznej czy kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Preferowane miejsca zatrudnienia dla absolwenta to jednostki administracji publicznej, instytucje zarządzania kryzysowego, komórki i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP. po więcej informacji zapraszam do odwiedzenia strony https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-licencjackie/
  8/10/20
 • Pol

  Czy pomiędzy kierunkami Dowodzenie i Zarządzanie i dowodzenie jest duża różnica?
  8/7/20
 • prawnicze

  Prawo na ASW - jak oceniacie? poprosze o opinie, może macie porównanie z innymi uczelniami?
  6/20/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Student from date 6/16/20
  Możliwość indywidualnej organizacji studiów przyznaje Dziekan odpowiedniego wydziału lub kierownik instytutu na wniosek studenta. Wniosek można złożyć po ukończeniu pierwszego semestru.
  6/17/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Maturzysta from date 6/15/20
  Nie ma progów punktowych na kierunku logistyka. Po zamknięciu rejestracji ogłaszane są listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
  6/17/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Maturzysta from date 6/14/20
  Zachęcam do odwiedzenia zakładki "Rekrutacja na studia" w prezentacji Akademii Sztuki Wojennej na stronie opinieouczelniach.pl: https://opinieouczelniach.pl/uczelnia/akademia-sztuki-wojennej-w-warszawie#rekrutacja-na-studia lub zapoznania się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki w zakładce "dla kandydata" na stronie internetowej uczelni: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/ Pod opisem kierunku na każdej podstronie znajduje się część dotycząca zasad rekrutacji, a w niej przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na dany kierunek.
  6/17/20
 • Student

  Jak można załatwić inwidualny tok nauczania na tej uczleni?
  6/16/20
 • Maturzysta

  Czy są progi punktowe na logistyce?
  6/15/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Hissspan from date 6/9/20
  Nie było progu punktowego w rekrutacji na prawo.
  6/15/20
 • Maturzysta

  Chciałbym się zapytać pisząc biologie i angielski rozszerzony mógłbym się dostać na tą uczelnie ?
  6/14/20
 • Hissspan

  Jaki był najniższy wynik jaki pozwolił na zakwalifikowane się na prawo?
  6/9/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Maturalna from date 6/5/20
  Nie było i nie ma progów punktowych. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka. Akademia Sztuki Wojennej jako jedyna uczelnia o profilu wojskowym w Polsce prowadzi kierunek prawo z unikalnymi specjalizacjami: prawo bezpieczeństwa, prawo obronne i wojskowe, prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, prawo lotnicze i kosmiczne. Ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).
  6/8/20
 • Maturalna

  Jaki był próg na prawo w ubiegłym roku? Czy polecacie ten kierunek?
  6/5/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Mirka from date 5/24/20
  Dzień dobry, na kierunku lotnictwo studiują zarówno mężczyźni jak i kobiety. Podobnie na pozostałych kierunkach. Także na kierunku prawo, gdzie można wybrać specjalizację prawo lotnicze i kosmiczne. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowa ofertą na stronie www.wojsko-polskie.pl/aszwoj w zakładce "kandydat".
  5/25/20
 • Mirka

  Czy na lotnictwie i kosmonautyce studiują dziewczyny? Czy to typowo męskie studia??
  5/24/20
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of Greg from date 5/8/20
  Studia pierwszego i drugiego stopnia w ASzWoj są studiami dla osób cywilnych. Aby dowiedzieć cię więcej zapraszamy do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym, który odbędzie się już w sobotę 16 maja w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj/ W oczekiwaniu na Wirtualny Dzień Otwarty zachęcamy do odwiedzenia zakładki "Dla Kandydata" na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/ i wybrania swojego kierunku na przyszłość :), lektury wywiadu z płk. dr. hab. Leszkiem Elakiem, prorektorem ds. dydaktycznych ASzWoj, o Wirtualnym Dniu Otwartym i nowych kierunkach ("Polska Zbrojna" - http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/30846?t=Wirtualny-dzien-otwarty), poznania pozaedukacyjnej oferty uczelni i przeczytania wywiadu z prof. dr. hab. Jarosławem Gryzem, prorektorem ds. studenckich ASzWoj, o „Academici Pacta Conventa” ("Polska Zbrojna" - http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/30233?title=Rozwin-swoje-pasje-na-Akademii-Sztuki-Wojennej).
  5/12/20
 • Greg

  Rozumiem, że studia cywilne są na tej uczelni?
  5/8/20
 • Instytut Prawa

  Reply for the comment of Karolina from date 3/29/20
  Dlaczego prawo na ASzWoj? Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Dzisiaj „świat” stawia na Kosmos a cyberbezpieczeństwo jest jednym z wyzwań współczesności (które ściśle związane są z nowoczesną armią). Również prawo wojskowe i prawo bezpieczeństwa wpisują się w strategię rozwoju Akademii. Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego. Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać również ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji prawniczych. Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).
  3/30/20
 • Karolina

  Witam. Chciałabym poznać opinię na temat kierunku prawo . Warto?
  3/29/20
 • kasia

  Interesuje mnie kierunek lotnictwo (cywilne). Jak wygląda poziom na tym kierunku? Czy łatwo się dostać i czy warto po prostu iść na aszwoj zeby studiować lotnictwo?
  3/19/20
 • prawo na ASzWojennej

  Interesuje mnie kierunek PRAWO i mam pytanie do studentów którzy tutaj studiują. Jak oceniacie poziom studiów? Czy program jest porównywalny z Prawem na uniwersytetach? Czy jest to prawo sprofilowane w kierunku wojskowym? Na stronie nie widzę nigdzie programu, wykazu przedmiotów na poszczególnych latach. Gdzie mogę znaleźć takie informacje i nazwiska wykładowców?
  11/12/19
 • Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

  Czy te studia - Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY - są obecnie realizowane? Jakie macie wrażenia z zajęć (wiem, że to początek). Czy kolejna edycja jest zimą czy dopiero na jesień 2020?
  11/7/19
 • Winndy

  Siema, proszę o pomoc. Nie wiem jaki kierunek wybrać, logistykę czy zarządzanie i dowodzenie? Czy będę miał problem z zatrudnieniem po studiach na tych kierunkach? I co w ogóle powiecie o tej uczelni, czy jest to dobry wybor?
  10/3/19
 • Alicja

  Czy na lotnictwo aplikują dziewczyny, jak wyglądają proporcje płci?
  8/29/19
 • Akademia Sztuki Wojennej

  Reply for the comment of michał from date 8/5/19
  Dzień dobry, zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej, której harmonogram znajduje się tutaj: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-informacje-ogolne-i-kontakt/detail,nID,5160 (zakładka "kandydat" na stronie głównej ASzWoj)
  8/5/19
 • michał

  Czy na kierunek Bezpieczeństwo (informacyjne lub międzynarodowe) można się jeszcze rekrutować na studia od października?
  8/5/19
 • Ewaa

  Orientuje się ktoś czy są wymagane testy z różnic programowych jeśli ktoś dostał się na studia II stopnia, a licencjat ukończył na innym kierunku?
  7/5/19
 • student

  Uczelnia próbuje kreować się na elitarną, robiąc odsiew na I roku, lecz odsiew ten to po prostu usuwanie losowo wybranych studentów, nie ważne jakie masz wyniki, jak będą chcieli się Ciebie pozbyć, to tak Cię zagną, że się pozbędą. Kierunki są otwierane jako studia I stopnia, po to aby potem nie otworzyć kontynuacji II stopnia, lub od tak po prostu kierunek jest zamykany i otwierany ponownie rok później. Perspektywy zawodowe po kierunkach na WBN raczej niewielkie.
  6/12/19
 • MATURZYSTa

  Czy trudno dostać się do ASzWoj? Jakie wyniki z matury minimalnie muszę uzyskać?
  4/25/19
 • student

  Opinie o studiach na kierunku dowodzenie mnie interesują - co sądzicie?
  4/5/19
 • Adam

  ASZW spełnia moje oczekiwania jako studenta Bezpieczeństwa, polecam. Zajęcia ciekawe, poziom według mnie wysoki. Wykładowcy różni, jedni bardziej pozytywni, inny nieco oschli, to raczej cecha wojskowych. Ogólnie pozytyw.
  4/3/19
 • piotr

  witam, mam zamiar iść do ASW na wydział wojskowy kierunek obronność studia 1 stopnia stacjonarne jakie macie wrażenia na temat szkoły, czy ciężko jest się dostać, czy chodzi sie tam w mundurze i jacy są wykładowcy, czy jest wysoki poziom nauczania?
  2/19/19
 • zosia

  Zastanawiam się nad wyborem uczelni i chciałabym iść na Bezpieczeństwo Narodowe na ASW. Byłby ktoś w stanie mi powiedzieć ile kosztują te studia?
  2/7/19
 • wojtek

  Cześć wszystkim, studentom, absolwentom i tym, którzy tak samo jak ja zastanawiają się nad pójściem na studia :) Chciałbym poznać Wasze zdanie, odczucia, doświadczenia (zwłaszcza cenne będą te, od dwóch pierwszych w/w grup osób) odnośnie studiów zaocznych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe lub informacyjne. Jakie realizuje się przedmioty? Czy można się czegoś ciekawego dowiedzieć? Jak wyglądają wykłady, ćwiczenia itp.? Jak wyglądają zaliczenia? Czy jest ich dużo? Jestem po zupełnie innym kierunku i zastanawiam się czy nadrobienie różnic programowych będzie bardzo uciążliwe? Pracuję, czasami też w weekendy i czy wykładowcy nie robią przez to dużych problemów? Będę wdzięczny za każdą rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam
  1/21/19
 • Kazia18

  Hej , chce iść na bezpieczeństwo wewnętrze ale to będzie mój drugi kierunek. Mam pytanie czy jest ciezko na tym właśnie kierunku ? Jakie macie opinie
  1/12/19
 • tomek

  Hej, czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat Bezpieczeństwa Informacyjnego. Interesują mnie studia II stopnia, ale jak ktoś coś wie o I stopniu to też proszę o informacje.
  12/12/18
 • ksk

  Wybierając uczelnię wojskową trzeba liczyć się z tym,że większość zajęć będzie powiązana tematycznie z wojskiem. Wykładowcy jak wszędzie - ci ugodowi i ci mniej,ale nie sądzę,że jest na co naprawdę narzekać. Osobiście bardzo polecam tę uczelnię. Nawet lokalizacja przestaje przeszkadzać gdy idzie się w otoczeniu tych wszystkich drzew.
  10/30/18
 • historia na ASzW?

  czy to prawda że na Akademii Sztuki Wojennej ma być wprowadzony kierunek Historia??? wiecie coś więcej o tym? gdzie szukać informacji, bo na ich stronie tylko piszą o powolaniu Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych.
  10/25/18
 • studenttt

  Zdecydowanie jedna z najlepszych uczelni w kraju. Polecam szczerze kierunek obronność na Wydziale Wojskowym - studiowałem na licencjacie stacjonarnie. Wykładowcy to ludzie z pasją i wiedzą, głównie ze służby - nawet magistrzy-ćwiczeniowcy to w większości oficerowie. Można załapać się na uczestnixtwo w ćwiczeniach sztabowych na poligonach w Polsce, można dużo się nauczyć i dowiedzieć. Wiekszość ze studentów dziennych idzie później do wojska i tam ta wiedza naprawdę się przydaje! Polecam każdemu, kto chce swoją przyszłość związać z wojskiem!
  10/1/18
 • vellg

  Witam, planuję rozpocząć naukę na ASZ zaocznie kierunek Logistyka, ktoś coś powie, jak opinie?
  7/27/18
 • XX

  Po pierwszym roku zaocznie mogę stwierdzić, iż poziom nie powala na kolana- bez większego trudu zdaje się wszystko- to chyba o czymś świadczy. Jedni wykładowcy to ludzie z pasją do tego, co robią, inni-bo muszą. Jedna wielka loteria, na kogo trafisz z ćwiczeniowców to taki będzie Twój los. Godziny nauki- błagam, 8:00-20:45?? dwa dni z rzędu? Mam nadzieję, że coś się w tym kierunku zmieni, ponieważ poważnie myślę o zmianie uczelni!
  7/16/18
 • Maria

  Skończyłam 1 rok studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka. Bardzo lubię tę uczelnie. Można poznać fajnych ludzi. Zajęcia są ciekawe. Zawsze mi sprawiało przyjemność przyjście na tę uczelnie. Jedynym minusem jest lokalizacja. Ale da sie przyzwyczaić. Plan zajęć co tydzień mieliście inny, co bardzo mi pasowało. Raz był luźniejszy, wiec mogliśmy sobie odpocząć lub pójść do pracy, a raz trzeba było kilka razy rano wstawać. Żeby zdać, oczywiście trzeba sie starać, ale najważniejszy mieć obecności na ćwiczeniach. Wtedy nie powinno być problemu. Dla tych, którzy nie są z Warszawy przy uczelni jest akademik. Warunki oceniam na 3/5, ale w te wakacje podobno zaczyna sie remont, wiec powinno być lepiej :D Mam nadzieje, że komuś pomogłam w decyzji swoją opinią
  7/1/18
 • Student logistyki

  Fakt, na pierwszym roku połowa odpadła, ale tylko dlatego, że przyszła do szkoły raz po to, aby odebrać legitymację i taniej jeździć po Warszawie... wbrew pozorom to są chyba najmądrzejsi studenci na tej uczelni... gdybym wiedział przed wyborem szkoły to co wiem teraz to bym na pewno tu nie studiował. Studiując rok na AON A teraz na Aszwoj mam wrażenie, że to całkowita strata czasu... Teraz wziąłem się za siebie i zaczynam studiowanie na innej uczelni i staram się nadrobić zmarnowany czas i pieniądze na Aszwoj. Oczywiście spróbuje dokończyć te studia ale nie wiem czy mam ochotę jeszcze tu przyjeżdżać. Atmosfera na uczelni jest słaba. Zdecydowana większość studentów na uczelni to ludzie bez pasji czy planu na przyszłość (są wyjątki ale zazwyczaj z tymi ciężko się zaprzyjaźnić, bo rzadko przychodzą na zajęcia). Zajęcia są nudne... jedyne co się tam robi to prezentację, jakieś referaty i czasem może nawet trzeba jakiś projekt przygotować... Niektórzy piszą, że na uczelni zrobiło się trudno. Prawda jest taka, że to wykładowcy zrobili się upierdliwi i ciężko się z nimi dogadać teraz... prawdę mówiąc nie polubiłem żadnego wykładowcy. To są typowi etatowcy, tak jak w każdej innej uczelni państwowej: gdzieś tam na państwówce całe życie pracował, bo bezpieczna posadka i nie zwolnią... ale czy są specjalistami w swoich dziedzinach? Nawet jak byli to 20 lat temu Reasumując, jak ktoś ceni swój czas to wystarcza mu dwa dni na tej uczelni, żeby dojść do wniosku, że ta uczelnia to dno. Jak ktoś zamierza Jeszce płacić za te szkole żeby studiować zaocznie to niech się dwa razy zastanowi albo trzy razy. Przez te dwa lata zamiast się rozwijać dokonał się regres u mnie. Całe szczęście, że w pracy bardzo dużo mówię po angielsku bo nie wiem czy bym był w stanie wydukać cokolwiek po tej szkole... Jedyną trudnością jest przechodzenie na zajęcia, bo jedyna motywacja do chodzenia jest papierek na koniec studiow, który jest wyjątkowo bezwartosciowy ... To nie są studia, po których łatwo znaleźć pracę. Tutaj trzeba się bardzo dobrze zastanowić nad swoją przyszłością. W spedycji można pracować bez studiów... warto przed rozpoczęciem studiowania, wysłać parę CV, pójścia na dwie, trzy rozmowy i szybko się okaże czy logistyka Cię jara, jak tak to lepiej poszukać innej szkoły, jak nie to lepiej poszukać innej szkoły. Pozdrawiam
  5/29/18
 • Paweł

  Dzień dobry, Chciałbym się dowiedzieć, czy studia III stopnia z zakresu bezpieczeństwa są "przyjazne" dla studenta? Mianowicie pytanie dotyczy stosunku osób na uczelni - prowadzący są ludźmi, którzy chcą przygotować studentów do przyszłej pracy, wykorzystując przy tym swoją wiedzę i umiejetności ? Czy jednak ma się tutaj do czynienia z ludźmi, którzy chcą studentowi uprzykrzyć życie? Wiążę swoją przyszłość z poszerzaniem swoich horyzontów na tle wiedzy i chciałbym na tej uczelni zdobyć tytuł doktora. Pozdrawiam.
  5/27/18
 • rozważam

  Na ile w tej uczelni są wpływy obecnej partii rządzącej? Czy jest to uciążliwe dla studenta?
  4/25/18
 • kandydat

  Jestem zainteresowany studiami na ASZWOJ, lecz po tym co widziałem na dniach otwartych mam mieszane uczucia. Organizacja tak kiepska, że brakuje słów aby to opisać. Nic tam w praktyce nie grało- nie dowiedziałem się nic, poza tym iż prowadzą program Erazmus (jak niemal każda uczelnia w Polsce), oraz że na Erazmusie poznaje się inne kultury i jest dobra zabawa. Licealiści ze szkół mundurowych oczywiście noszeni w lektykach, jakby byłą to ich prywatna impreza. Tak nikogo do studiowania nie zachęcicie. Szkoła z wielkimi tradycjami, a połowa oprowadzania podczas dni otwartych to zwiedzanie czytelni oraz hali sportowej wraz z oglądaniem turnieju badmintona (sic!). Studenci Akademii uczestniczyli w tym wydarzeniu ewidentnie za karę. Jechałem ponad 400 kilometrów...
  3/22/18
 • Laura

  Bardzo zainteresował mnie kierunek lotnictwo. Czy studiuje tam wiele dziewczyn? Jakie są wasze opinie na temat tego kierunku?
  2/28/18
 • maturzysta

  potrzebuje jakiejs szczerzej opinii na temat logistyki i lotnictwa tutaj, ktoś coś? warto?
  11/14/17
 • Administrator

  Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu.
  11/12/17
 • Kandydat

  Witam, Zastanawiam się nad podjęciem studiów II st niestacjoinarnych , aktualnie trwa rekrutacja dodatkowa . Czy warto zacząć kierunek Bezpieczeństwo Narodowe ( I stopień to ukończone Administracja i Nauki Społeczne na Politechnice Warszawskiej ) . Czy na kierunek wojskowy mogą kandydować osoby cywilne ? Proszę o pomoc . Katarzyna
  10/13/17
 • Viki

  WBN znacznie różni się od WZID. Dziekanat i system to całkowita pomyłka, ale za to wykładowcy z PASJĄ. Ostatnio dużo się zmieniło i trudno o racjonalny pogląd. Jest to najstarsza uczelnia wojskowa, a o lotnictwo powinna walczyć pełną parą.
  9/25/17
 • Rocco

  Jedynym ciekawym kierunkiem na tej uczelni jest logistyka. Co nie znaczy że po logistyce w Aszwoj będziecie pracować w branży. A jeśli już to w jakiejś korporacji gdzie będą po was jeździć. Znam z doświadczenia. Zamiast studiów dziennych czy zaocznych lepiej zrobić kurs na wózki widlowe i CE, podszkolić angielski, niemiecki i jeździć tirem u Niemców. Bo inaczej daremna krwawica starych na wasze dzienne studia lub wasza na oplacenie zaocznych. Serio.
  8/27/17
 • Basia

  Cześć :). Znajdzie się ktoś kto studiował bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarnie 2 stopień? Nie mam dostępu do planu, a chciałabym zorientować się o ilości zajęć I czy da się to pogodzić z pracą. Z góry dzieki :)
  8/22/17
 • Fokus

  Ola, na pewno się dostaniesz, na wbn na pewno będą miejsca, śledź stronę aszwoju . 30 osob to jest limit, ale w jednej grupie a grup na kierunku bn jest 5, wiec jezei wgl jakie limity na 1 roku 150 os :)
  8/4/17
 • Ola

  Witam :) Mam pytanie odnośnie przyjęcia na studia stacjonarne, WBN kierunek bezpieczenstwo narodowe. Zakwalifikowałam się w pierwszym etapie rekrutacji, a dziś po publikacji listy osób przyjętych jestem na liście rezerwowej. Czy tu chodzi o to, że mam szansę się dostać dopiero jak zwolni się miejsce? zakwalifikowało się niby tylko 30 osób, czyli taki jest limit miejsc? proszę o pomoc ;)
  7/28/17
 • Prestiż

  Jestem absolwentem ASzWoj. bardzo sie cieszę że ukończyłem tą uczelnie z rewelacyjną historią. POLECAM!
  7/16/17
 • Absolwent'16

  Nie wiem jak było na innych kierunkach, ale Zarządzanie na WZiD pod koniec działalności Akademii to był kierunek WYMAGAJĄCY nauki. Na same studia magisterskie tego kierunku nie dostały się nawet osoby które studiowały na I stopniu! Z niektórymi zaliczeniami miały problem osoby po renomowanych uczelniach. A najlepszym świadectwem uczelni są jej absolwenci. Osoby, które kończyły studia w tym okresie - rozkręcają niezłe kariery zawodowe (a jesteśmy na starcie!). To przykre, że ktoś na siłę próbuje przypiąć taką łatkę tej uczelni.
  7/13/17
 • Skyfall

  Aszwoj umożliwia Ci 2 rzeczy - pracę w trakcie studiów i zdobywanie doświadczenia na własną rękę. Jeżeli ogarniesz sobie coś fajnego, to super, ale jeżeli nie będziesz robił nic - stracisz tylko czas, bo na pewno nie będziesz musiał poświęcać go na naukę. Na prawdę radzę się mocno zastanowić, bo o pracy w spc. służbach, straży granicznej itp to możesz zapomnieć po tej szkole. Tam potrzeba analityków, specjalistów od IT, technologii i ogólnie nauk ścisłych. Poza tym, na wbn czy wzidzie to nie ma to NIC wspólnego z wojskiem ;)
  7/7/17
 • Studentka 1 roku

  Akademia dumnie brzmi, a od środka wygląda to tak. Wbn... albo masz farta i lecisz, za dużo się nie nauczysz.. w pierwszym semestrze poziom wydawał sie wysoki... teraz... lekko mówiąc ... samo dno. Nie polecam, chyba że liczysz na papier.
  6/26/17
 • Studentka ASzWoj

  Przyszli studenci Akademii Sztuki Wojennej! Jeśli ktoś z Was chciałby porozmawiać na temat Akademii, poziomu uczelni, progów punktowych itp. to zapraszam do kontaktu mailowego :) postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości. studentka.aszwoj@o2.pl
  6/11/17
 • malfoj

  jaki jest poziom uczelni (obecnie)?
  6/9/17
 • Maturzysta

  Jakie są progi punktowe na bezpieczeństwo wewnętrzne , obronność i lotnictwo ? Z góry dzięki za pomoc :)
  6/7/17
 • Max

  Jak sama nazwa wskazuje jest to akademia sztuki a we wojsku (nawet teraz) sztuka się liczy. Chyba była taka sekwencja w filmie "Kroll", że "Nam jest wszystko jedno, sztuka to sztuka". W większości cywilizowanych krajów tego typu uczelnie mają w nazwie obrona/ obrony itp. a u nas sztuki wojennej- taki resentyment ministra ON do tego co było dawno temu. Niestety, po czystkach w AON w obecnej formie jest to tzw. "przyzakładówka". Ile rekrutowali studentów cywilnych np. 2-3 lata temu, a ilu obecnie? Wynik, chyba mówi sam za siebie.
  6/7/17
 • Administrator

  Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu.
  5/29/17
 • WBN

  jest wielu studentów, którzy pracują w służbach i potrafią pogodzić prace z uczelnia (nawet jeśli czasem są 3 zjazdy po kolei-pozniej masz np 2 tyg wolnego). Jeśli chodzi o kierunki jakie polecamy to juz jest kwestia tego co cie bardziej interesuje. Po WBN masz łatwiej do państwówek itp. Po WBW np policja, a nawet zwykłe firmy w których możesz być specjalista od spraw bezpieczeństwa firmy, danych osobowych itp
  5/12/17
 • studenciakk

  Prawda jest taka, że zmieniła się nie tylko "nazwa szkoły" poziom sukcesywnie jest podnoszony. Nie wystarczy chodzić żeby zaliczyć, te czasy już się skończyły. Jeżeli chodzi o NWBN (niestacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe) z semestru na semestr trzeba co raz bardziej się starać, nie ma lekko. Chcesz się utrzymać na uczelni to musisz się uczyć. Prostym przykładem jest obecny I rok studiów niestacjonarnych WBN. Ze 130 studentów przyjętych na 1 semestr po sesji zostało 21 osób, wiec dostać się można, ale żeby zdać musisz mieć wiedzę. Obecnie nie idą na ilość(bo akademik już wybudowali) tylko na jakość. Oczywiście trzeba też pamiętać ze jeśli zaliczysz "na farcie" 1 rok to nie znaczy ze nie odpadniesz na 2 lub nawet 3 roku. Na 3 roku na egzaminach ustnych czy pisemnych pytają o rzeczy które były na 1 semestrze wiec jeśli nie masz wiedzy to nie masz tam czego szukać. Jeśli chodzi o przedmioty, które są dodatkowo punktowane, to można je znaleźć na stronie szkoły w zakładce rekrutacja, ale z tego co pamiętam na WBN punktowana jest Historia, język obcy, Geografia, Wos.
  5/12/17
 • Przyszły student

  Ja Ciężko dostać się na Aszwoj ? Jaki kierunek polecanie ?
  5/10/17
 • Zawiedziony

  Byłem na szumnie zapowiadanym dniu otwartym i niestety ale poczułem, że są lepsi kandydaci - Ci z klas mundurowych i gorsi, jak ja. To dla mundurowych był ten dzień, chyba kazali im przyjść na te wszystkie wykłądy inauguracujne, dostawali pakiety z gadźetami, a pozostali mogli się poczęstować jedynie olówkiem. Nierówne traktowanie już od początku, mało konkretnych informacji. Na pytanie co mogę robić po skończeniu tych studiów, Pani na stoisku promocyjnym powiedziała mi "Może Pan u nas pracować". Wspaniale...
  4/17/17
 • Admin

  Komentarz usunięty.
  4/12/17
 • pm

  Oczywiście od 1.10.2016. Pozdrawiam Absolwenta.
  4/9/17
 • pm

  Jako uzupełnienie - właśnie pracuję w Akademii od 1.10.2017. Zapewniam Cię, Absolwencie, że to, co piszesz to wierutne bzdury.
  4/9/17
 • pm

  Stary, dobry Absolwencie. Kilka słów komentarza-jeżeli uważasz, że osoba z tytułami naukowymi, która skończyła uczelnie zarówno w kraju, jak i w Wielkiej Brytanii, z 22 letnim doświadczeniem zawodowym (jako min. wykładowca akademicki) jest kimś, kto nie ma doświadczenia dydaktycznego, to............Bez komentarza! PS: Szanowny Absolwencie-proponuję kupić sobie słownik poprawnej polszczyzny - napisałeś swój komentarz z błędem. pozdrawiam.
  4/9/17
 • Stary dobry absolwent WBN .

  Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce . To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję , że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...
  4/7/17
 • Żal

  Byłem na targach i Pani na stoisku nie była w stanie powiedzieć nic konkretnego, dają tylko foldery i do widzenia... Najgorsza promocja uczelni jaką widziałem, aż się odechciało w ogóle próbować, jak już na początku tak traktują kandydata. Żadnych odpowiedzi na pytania to stoisko to była jakaś pomyłka.
  3/31/17
 • Administrator

  komentarz usunięty - naruszenie regulaminu
  3/30/17
 • dobrazmiana

  Tak dla zastanowienia: jak uczelnia ma być najbardziej prestiżową uczelnią wojskową, gdy dostaje się na nią każdy kto tylko zdał maturę? Bądźmy szczerzy tu jest przyjmowany byle dureń i pod te osoby dostosowuja się prowadzący, którzy nawet mając ambicje obniżają poziom zaliczenia zajęć, bo inaczej nikt z tych nieuków by nie zdał. To jest uczelnia do któej idą ludzie, któzy nigdzie się nie dostali i nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem, byle tylko przebalować te kilka lat. Prawdziwych studentów któzy pragną się tu ksztacić jak ze świecą szukać, a jak już są to często rezygnują patrząc na ten żenujący poziom...
  3/30/17
 • Brat

  Ludzie , wstrzymanie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie .Zwolniono ponad 100 wykładowców , bo byli nieporadności politycznie! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego .To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze ( w przypadku lzaocznych)
  3/26/17
 • 🌈🌈🌈🌈🌈

  jakie wypadaloby wziac rozszerzenia na maturze
  3/26/17
 • Lena

  Czy ktoś z Bezpieczeństwa narodowego, mógłby napisać trochę o samym kierunku, wykładowcach i wykładach??? (wolę subiektywne oceny, niż politycznie poprawne opisy na stronach)
  3/22/17
 • vsvs4

  Prestiż!
  3/17/17
 • Kackos

  Poważnie mysle na kontynuowaniu swojej nauki w tej uczelni. Mógłby ktoś napisać jakie były progi punktowe by dostać się do uczelni? Interesują mnie kierunki Zarządzanie i Dowodzenie lub Obronność. Na maturze rozszerzam angielski i geo i chciałbym wiedzieć jakie mam szanse się dostać
  3/16/17
 • Otejporzekazdywypicmoze

  Student logistyki tu. Na mój kierunek przyjmowali wszystkich a jeszcze ze 100 miejsc wolnych zostało więc nie ma najmniejszego problemu tam się dostać. pierwszy semestr zaliczyłem bez wysiłku, wystarczyło przychodzić. Nie zdawali tylko ci którzy naprawdę tego chcieli. Sesja-błagam, poziom 3m mułu, wszystko zdane w pierwszym terminie. Najwięcej problemów było o zgrozo z w-f'em, po prostu mi się nie chciało na to chodzić. Teraz w drugim semestrze może poziom się trochę podwyższył bo doszło parę zajęć a z jednego trzeba się nawet uczyć. Po I semestrze czuję się, jakbym zmarnował ten czas. Te studia mają niewiele wspólnego z logistyką mimo, że wiele kierunków używa w nazwie słowa "logistyka". Jedyna nadzieja w kole naukowym logistyków (które podobno jest najlepsze w Polsce). Organizują oni różne wyjazdy do magazynów w ramach warsztatów itd. Nie poszedłbym drugi raz na tę uczelnię ale dam jeszcze jedną szansę tej szkole, jak po tym semestrze będzie to samo to zmieniam na coś konkretniejszego
  3/6/17
 • Slamo

  Totalny bałagan. Spędziłem w AON 2.5 roku.d obecnie to chya filia KULu. Strach pomyśleć co będzie w wypadku wojny. Brak autorytetów, choćby takich jak Kalinowski...
  2/28/17
 • kadra

  wszyscy zostali zwolnieni?? o co kaman? możesz to jakoś wyjaśnić?
  2/21/17
 • Brat

  Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona , a obecnie działa nowa grupa pseudo kadra złożona z ludzi bez doświadczenia !
  2/20/17
 • Administrator

  Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu.
  2/19/17
 • Administrator

  Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu (NIE używamy wulgaryzmów Panowie).
  2/13/17
 • Lisz

  Do tych którzy już skończyli: wy studiowaliście na AON, a nie na ASzWoj. Zmiany są. Jak szedłem na studia czytałem opinie, że zrobisz prezentacje i zaliczysz. Może tak było. Z pierwszego roku WBN oblała ponad połowa. Z ćwiczeń z polityki zdali jak na razie tylko i wyłącznie ci zwolnieni z kolosów. Kilkanaście osób. Reszta? No cóż z teg co mówią legendy tylko dwie osoby z czterech grup zaliczyły 1 z 2 kolosów. Drugą sprawą jest organizacja na akademii. W trakcie semestru od prowadzących zajęcia wypłynęła informacja o braku warunków na 1 roku. W umowach warunki sa, w regulaminie również. Gdy poszliśmy do dziekanatu zapytać jak się ma sprawa panie dały nam o tym wykład że warunki są. I to bezpłatne (w przeciwieństwie do tekstu umowy). Najlepsze jednak sformułowanie padło na koniec. Okazało się że panie nie wiedzą jak to po zmianach wygląda. Trzecią rzeczą jest opiekun roku. Przez pierwsze dni opiekunem pierwszego roku WBN była jedna osoba. Potem nagle się okazało że jest nią już ktoś inny. Pierwszy opiekun pokazał się nam i wiemy chociaż jak wygląda. Co do drugiego to ani razu nam się nie pokazał. I do osób myślących o studiach na Akademii: OSTRZEGAM pojawiła się informacja, płynąca z kilku źródeł, że mają zostać wprowadzone obowiązkowe testy sprawnościowe dla pierwszego roku studiów cywilnyc
  2/8/17
 • Studentxdddd

  Studia zaoczne,nie polecam poziom jest za wysoki jeśli ktos ma lrace szkolenie w sluzbach to jest to praktycznie nie mozliwe zeby zaliczyc przedmioty w 1 semestrze wgl nie sa związane z kierunkiem
  2/4/17
 • olaa

  Ja również się nie zgodzę, że na uczelni nic się nie robi i każdy zdaje, trzeba się trochę wysilić aby pozaliczać kolowia i sesje :) ja polecam serdecznie AON czy tam Aszwoj - jak zawał tak zwał :)
  2/1/17
 • siemema

  Mimo wszystko polecam uczelnie, jeśli intresuje Cię dana tematyka nie koniecznie wojsko to serio bardzo fajne studia Cię tu spotkają
  2/1/17
 • opiniodawczy

  To już się robi nudne słuchając jaki to AON (Aszwoj) jest zły, zrobiłem tutaj licencjat i robie magistra, to nie prawda, że nic nie trzeba robić i każdy zdaje, jeśli naprawdę nie masz pojęcia o danej tematyce to nie zaliczysz. Nie ma na pewno takiego poziomu jak na Jagiellońskim, ale jeśli chcesz coś osiągnąc to musisz się uczyć. Ja osobiście polecam uczelnie, mili ludzie i profesorowie, nie zawsze jest kolorowo i fajnie ale myślę, że takiej uczelni nie zajdziecie zeby wszystko było super. Pozdro
  2/1/17
 • sesja 2017

  Możesz się uczyć lub nie uczyć - to nie ma większego znaczenia. Pozaliczasz wszystkie kolokwia, a i tak prowadzący bez żadnych wyjaśnień cię "uwali", bo taki ma kaprys. Może jakieś losowanie robił. Taka tu jest praktyka. Lepiej się opłaca nie wysilać. Ludzie rezygnują, bo maja dość być traktowani jak śmieci. W końcu przejrzą na oczy i będą szukać sensowniejszej uczelni.
  1/30/17
 • KOCHANI

  na ile trzeba zdac mature by sie dostac i na jakie rozszerzone matury chetnie patrza
  1/26/17
 • student hehe student 🎓

  Dzieci w trzeciej podstawówce musza więcej umieć i robić niż studenci aonu, albo jakiejś tam sztuki wojennej, magisterka, a poziom mniej niż zero. Ludzie czytaja, a nie nawet przedstawiają prezentacje, trzeba zrobić jedna prezke na semestr i starczy, i mieć obecności czasami na wykładach, to wtedy sie zaliczy, ewentualnie dobrze siąść na niby egzaminie. A te prezentacje, lipa, ludzie nawet nie wiedza o czym czytaja, a wszyscy inni patrzą w telefony, nikogo to nie interesuje, każdy ma w dupie, łącznie z wykladowca. Czasami jakas niby dyskusja. A wykłady jeszcze gorzej, odbębnienie, słuchania jakiś tam definicji... Jakby można było nie chodzić, to by wcale nikt nie chodził na wykłady. Zaliczenie, czasami wygląda tak, ze kto chce 3 wychodzi z egzaminu. Te studia uwsteczniają człowieka. Przynajmniej magisterka. Te studia to bubel, branie pieniędzy za nic... Macierewicz wcale sie za to nie wzial, tylko zmienił nazwę na jeszcze gorsza... Jak chcesz mieć labe, luz bluz... To idź tam, ale za dużo nie wyniesiesz. Poza dokumentem skonczenia. Pisze to, bo nikt nie chce sie za to zabrać. Wydawanie pieniędzy państwowych na taka uczelnie? Po co.
  12/14/16
 • student hehe student 🎓

  Dzieci w trzeciej podstawówce musza więcej umieć i robić niż studenci aonu, albo jakiejś tam sztuki wojennej, magisterka, a poziom mniej niż zero. Ludzie czytaja, a nie nawet przedstawiają prezentacje, trzeba zrobić jedna prezke na semestr i starczy, i mieć obecności czasami na wykładach, to wtedy sie zaliczy, ewentualnie dobrze siąść na niby egzaminie. A te prezentacje, lipa, ludzie nawet nie wiedza o czym czytaja, a wszyscy inni patrzą w telefony, nikogo to nie interesuje, każdy ma w dupie, łącznie z wykladowca. Czasami jakas niby dyskusja. A wykłady jeszcze gorzej, odbębnienie, słuchania jakiś tam definicji... Jakby można było nie chodzić, to by wcale nikt nie chodził na wykłady. Zaliczenie, czasami wygląda tak, ze kto chce 3 wychodzi z egzaminu. Te studia uwsteczniają człowieka. Przynajmniej magisterka. Te studia to bubel, branie pieniędzy za nic... Macierewicz wcale sie za to nie wzial, tylko zmienił nazwę na jeszcze gorsza... Jak chcesz mieć labe, luz bluz... To idź tam, ale za dużo nie wyniesiesz. Poza dokumentem skonczenia. Pisze to, bo nikt nie chce sie za to zabrać. Wydawanie pieniędzy państwowych na taka uczelnie? Po co.
  12/14/16
 • kacper

  co masz na myśli? czy "dobra zmiana" spowodowała aż takie zmiany kadrowe? czy ma to wpływ także na wykładowców?
  11/29/16
 • Mat

  Powiem tak, skończyłem licencjat na Aonie. Nie mogę nazwać tych 3 lat jako zmarnowane ale super ciężko nie było. Zdaje tam praktycznie każdy, wystarczy chodzić na zajęcia. Dziekanat to przeprawa przez męki, aby coś załatwić to najlepiej ze święconą wodą tam wchodzić. Kadra nauczycielska jest w większości mega fajna, lecz są wyjątki. Zastanawiam się nad studiami magisterskimi tam, wszystko stoi pod znakiem zapytania ze względu na tzw. "dobrą zmianę"...
  9/26/16
 • QAZ

  Czy ktoś z Was studiował Bezpieczeństwo Narodowe na innej uczelni a na studia II lub III stopnia dostał się na AON?
  9/23/16
 • Oli

  Czy ktoś może coś więcej powiedzieć o Bezpieczeństwie Narodowym st.I, niestacjonarne. Czy jest trudno, jak wyglądają egzaminy itd. ?
  9/19/16
 • Radek

  Cześć wam, Czy na AON można uzyskać stopień wojskowy ?
  9/8/16
 • funny

  Tak, znajoma z roku zawsze nocowała , tylko trzeba dzwonić 2 tygodnie wcześniej żeby miejscówkę zaklepać. Ceny nie pamiętam tak chyba coś 50-60 zł.
  9/2/16
 • @funny

  Serio jest opcja noclegów dla zaocznych? To oficjalne, czy jakoś po znajomości trzeba pytać? Ktoś wie, ile to kosztuje?
  9/1/16
 • funny

  Obserwuj strony wydziałów i szukaj w dokumentach do pobrania, we wrześniu powinno się coś pojawić. Zaoczni często nocują na terenie AON-u.
  8/29/16
 • Vialey

  Hej, podobno dostałam się tam na studia II stopnia , ale nie ma żadnych informacji gdzie jak kiedy itp. Czy ktoś wie ile jest zjazdów w miesiącu jak wyglądają zajęcia i czy można gdzieś się załapać na nocleg weekendowy?
  8/23/16
 • sdadsasd

  interesuje mnie rozpoznanie, jaki kierunek wybrać i jaką specjalizacje? jest to gdzieś napisane? czy z czasem to sie jakoś wybiera? na studia idę za rok ale już teraz mnie to interesuje
  8/19/16
 • marianek

  Powie mi ktos o logistyce na aonie? Sprawnosciowka wymagana?
  8/12/16
 • musk

  Ok, rozumiem:)
  7/29/16
 • @musk

  Dzięki za info! Tak, orientuję się, że w ogóle na żadnej uczelni ten kierunek nie jest najlepszą opcją, po prostu interesują mnie te zagadnienia, a studia chcę zrobić całkiem dodatkowo, jako hobby.
  7/29/16
 • musk

  Na niestacjonarne Cię wezmą, na stronie jest napisane, że będzie teraz rekrutacja od jutra do końca sierpnia. Jednak nie polecam Uczelni i tego kierunku. Jak już masz płacić to chociaż za coś konkretnego. Przynajmniej ja tak uważam.
  7/29/16
 • Studia niestacjonarne

  Czy nie mając wyszczególnionych przedmiotów na maturze nie ma szans dostać się na BN? (nie pisałam matury z geogr, hist, inf czy wosu) Czy jest może jakaś dodatkowa rekrutacja w późniejszym terminie?
  7/28/16
 • KAR

  W tym roku pisałam maturę i szczerze mówiąc poszła mi średnio jak na moje możliwości mam ponad 50% ze wszystkich przedmiotów i 77 z polskiego. Czy mam szansę dostać się na aon?
  7/6/16
 • Pinki

  Nikt o zdrowych zmysłach dobrowolnie tam nie pójdzie studiować. Ja poszłam, bo nie miałam innego pomysłu, teraz żałuję. Zmarnowane 3 lata. Poziom nauczania- dno nie jest wystarczającym określeniem tego, jedyne co musisz umieć robić to obsługiwać Power Pointa, no i oczywiście kopiować z wikipedii, bez większego wysiłku prześlizgiwać się z roku na rok i wreszcie skończyć z dyplomem, który jest takim dość drogim papierem toaletowym, kadra naukowa- owszem można spotkać kompetentnych i do tego sympatycznych ludzi, szkoda że tych można policzyć na palcach jednej ręki. Dziekanat- jak Boga kocham, ciężka przeprawa. Paniom się wydaje, że to my jesteśmy tam dla nich, tymczasem jest zupełnie odwrotnie- ich pieprzonym obowiązkiem jest udzielenie mi potrzebnych informacji, a nie robienie łaski i dawanie elaboratu nt. jacy to ci studenci są nierozgarnięci. One dostają w końcu za to pieniądze.
  7/3/16
 • Kinga

  Witam. Chciałabym się zapytać, czy na AON jest wymagana tak jak na WAT-cie sprawnościówka Pytam tak na serio ponieważ na stronie nie mogę znaleść o tym informacji. Z góry dziękuję za odpowiedzi
  7/2/16
 • Kinga

  Witam. Chciałabym się zapytać, czy na AON jest wymagana tak jak na WAT-cie sprawnościówka Pytam tak na serio ponieważ na stronie nie mogę znaleść o tym informacji. Z góry dziękuję za odpowiedzi
  7/2/16
 • hhjjh

  wierzcie mi porazka, studiuje tam teraz i zastanawiams ie nad odejsciem, wykladowcy co niektorzy to rynsztok, chamstwo podejscie do studenta jak do psa
  6/26/16
 • Kate

  poza tym poziom nauczania coraz gorszy - miałam dwa laty przerwy w studiowaniu i poziom spadł drastycznie, co potwierdzają również wykładowcy. Samo to że od października nie będzie to AON a Akademia Sztuki Wojennej - chcesz mieć taką nazwę na dyplomie? niepolecam!
  6/15/16
 • Kate

  Nie idź tam - ja kończę tą hmm.. uczelnie i nikt i nic nie zmusi mnie żeby moja noga znów tam postała. Praca dziekanatu jest poniżej krytyki - gubią dokumenty.. ba kiedyś mi zgubili indeks przez co dostałam info że wyrzucają mnie z uczelni ( z resztą nie tylko mnie ). Ze wszystkim jest wielki problem. Oszukują w żywe oczy, wszystko trzeba mieć na piśmie bo się wypierają ze wszystkiego. PORAŻKA
  6/15/16
 • studentka

  hej, słuchajcie ja chciałabym składać na aon na wydział zarządzania i dowodzenia, czy to jest dobry wybór? pozniej wybrałabym specjalizacje finanse i rachunkowosc w zarządzaniu. podpowiedzcie, z góry dzięki :)
  6/3/16
 • Paula

  Jak wygląda obrona pracy licencjackiej na aoniee? Pomocy
  5/31/16
 • weronika

  Kontakt mailowy- nie polecam. Tydzień oczekiwania na odpowiedź z sekretariatu to zdecydowanie za długo. Jak na razie tydzień. Czy w ogóle ją dostanę.
  2/22/16
 • Magda

  Witam. W tym roku piszę maturę i już powoli zastanawiam się nad studiami. Na celowniku mam Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Bardzo zależy mi na szczerych, obiektywnych opiniach, i o jakichkolwiek informacjach jakie są progi dostania się na uczelnie :) Pomożecie ?
  2/9/16
 • Absolwent ASG WP

  Akademia Obrony Narodowej powinna przygotowywać absolwentów (oficerów) do działań bojowych i wojny, jak to robiła Akademia Sztabu Generalnego. Ponadto AON powinna prowadzić zajęcia kursowe dla kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej, a nawet posłów, przynajmniej z sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej. Studia ekomoniczne, czy z zakresu bezpieczeństwa narodowego powinny być dodatkiem, a są źródłem zarabiania pieniędzy. Absolwenci ASG, po opanowanu języka, bez trudu dawali sobie radę w strukturach NATO. Jeszcze przed naszym wstąpieniem do Sojuszu brałem udział w jednym z kursów specjalistycznych w kraju NATO. Gospodarze przygotowali jedne z zajęć w taki sposób, że najpierw sami zaprezentowali swoje procedury planowania działań bojowych, a potem ja, w imieniu całej polskiej grupy, zaprezentowałem nasze. Zajecia były bardzo otwarte i szczerze wymienialiśmy poglądy. Przybył na nie bardzo ważny dwugwiazdkowy generał z ich Sztabu Generalnego. Po zajęciach stwierdziłł, że nasze i ich procedury niewiele się różnią. O słowach podziękowania za szczerość nie wspomnę. Poza tym gospodarze pokazali nam arykuł w gazecie wojskowej, w którym oficer ich sił zbrojnycn studiował 3 lata na ASG WP i bardzo sobie te studia chwalił.
  1/31/16
 • jkl

  Złe opinie się z niczego nie biorą. Dziwnym nie jest , że w Warszawie wśród publicznych uczelni najgorsze opinie mają AON i UKSW. Nawet na tej stronie o UW SGGW PW nie ma aż tylu negatywów i przede wszystkim nie dotyczą one poziomu nauki. Sorry, ale jak dla mnie to na AON-ie to była wieczna laba w ciągu semestru, tylko trochę pouczyć się do sesji i tyle. Już większy poziom miałam w liceum, bo zapieprz przez cały rok. Także mam porównanie do SGGW i tam było o niebo trudniej ale inżynierski kierunek to może dlatego, bo jednak ta uczelnia nie słynie z ekonomicznych kierunków. Na AON-ie jak dla mnie, osoby ambitnej jest niski poziom, do przejścia na spokojnie. Większość osób z mojego roku to "olewusy" i przez nich chyba kadra mało wymagała. Jest kilka perełek jeżeli chodzi o wykładowców. Ludzie! żeby na studiach ćwiczenia zaliczała prezentacja bez żadnego testu to coś nie tak. Jak ktoś ma 5 z prezentacji ( co nie jest trudne) to często ma przepisana tę ocenę i taki egzamin toć to śmiech na sali. Potem przeglądam indeksy ludzi z AON-u a tak same 5 i 4 no proszę Was na studiach oceny lepsze niż w podstawówce... Co do wiedzy to kadra jakąś tam ma ale ocenianie studentów beznadziejne. Przyjmują każdego jak leci to potem tak jest, że na ćwiczeniach tylko kilka osób ma coś do powiedzenia a reszta nic. Jednak kierunki tej uczelni są dla ludzi z pasją, zainteresowaniem więc na tychże kierunkach można byłoby poprowadzić ciekawą dyskusję no ale z kim?
  1/8/16
 • m851

  Z tego co widzę, większość opinii to eksperci od wszystkiego, którzy zapisali się na najprostsze zarządzanie albo bezpieczeństwo wewnętrzne, bo nie poszła im matura i teraz mają wielki ból dupy że poziom nie taki, że zajęcia złe i ogólnie to wszystko się nie podoba. Wielcy karierowicze słoiki, które przyjechały do Warszawy i myślą że złapały Boga za nogi. MACIE TO NA CO ZASŁUGUJECIE. Studiowałem przez chwilę na SGGW, więc mam jakieś tam porównanie. Na AONie tragedii nie ma, SGGW ma nieco lepsze warunki studiowania, nowsze budynki (normalne toalety) ale jeśli chodzi o część przedmiotów to wygląda to bardzo podobnie na logistyce. Jak to na studiach są lepsi i gorsi wykładowcy, więc z poziomem jest podobnie, są ćwiczeniowcy którzy urywają uszy i tacy którzy nic nie robią, ale fakt jest taki, że na obu uczelniach wyglądało to podobnie.
  12/9/15
 • AON1987

  Czytając wypociny niektórych o tej uczelni widać że do tej pory nie wiedzą co to znaczy studiowanie. Wykładowcy ćwiczeniowcy mają tylko naprowadzać studenta na szukanie wiedzy a nie was uczyc. AON to przede wszystkim 1. Jak tu ktoś pisał słabo wypada w rankingu. Widać braki w wyszukiwaniu i analizie wiedzy. AON jako Uczelnia podległa pod MON w rankingach w wielu kryteriach ma 0 procent np pozyskiwanie funduszy unijnych. takich kryterium jest akurat 7. Dlaczego 0 % ? bo niema możliwości takowych pozyskiwać i ranking leci w dół . Nagle patrzymy a tu kryterium habilitacja kadry 100% szukamy innej takiej uczelni w Polsce a jest UJ, AGH no i nikt 2. Prekursor kierunku Bezpieczeństwo narodowe Wszystkie sesje, wejsciówki, kolosy, prezentacje i prace licencjacką napiszesz korzystając z książek wykładowów tej uczelni . W innych uczelniach na kierunku BN korzystasz z tego co stworzone w większości na AON. 3. Prestiż W Polsce poza Warszawą robi wrażenie. Zdziwienie znana za granicą i ceniona. Mówi to Oficer policji w Dużej Brytanii Można wiele pisać dobrego o tej uczelni nigdy nie żałowałem ze tu zrobiłem magistra ale jak bedzie długie to nikt nie przeczyta tacy są dzisiejsi pseudo studenci Super kadra rozwijanie pasji, zawsze dostaniesz odpowiedz na zadane pytanie. Przepraszam za błędy i interpunkcje. Polecam dla tych którzy szukają wiedzy Dla tych którzy chcą dostać świstek też polecam bo nikt ci nie bedzie robił problemu ale wówczas nie bedzie on miał wrtości bez wiedzy.
  12/8/15
 • bakos

  A więc a AON-ie wiem co nieco. Teraz tylko chce się dowiedzieć jaka uczelnia jest dobra z kierunkiem logistyka
  11/18/15
 • AON

  Czytając komentarze niektórych osób nie wiem czy mam się śmiać czy płakać... Moim zdaniem jeżeli ktoś chce rozwijać swoją pasję to z pewnością nie na AON-ie. Jestem studentką 3 roku i nieco wiem o tej uczelni. Traci się tu jakikolwiek zapał to studiowania i pogłębiania wiedzy. Zajęcia można porównać do zajęć w gimnazjum. Chociaż muszę przyznać, że z dwóch przedmiotów bardzo wiele wyciągnęłam, jednak zależy to tylko i wyłącznie od osób prowadzących zajęciach, do których ( mimo dużych wymagań jak na AON) chodziłam z przyjemnością i którzy przede wszystkim wiedzą co to znaczy przekazywanie wiedzy i wiedzą o czym mówią. Jednak trafienie na takie osoby graniczy tu z cudem. Jeżeli chodzi o sesje, na pierwszą jeszcze się uczyłam i robiłam notatki. Kolejne zaliczyłam bez jakiegokolwiek wysiłku. Do wyzwań tej uczelni można zaliczyć, np. złożenie wniosku o stypendium, zdobycie zaświadczenia w dziekanacie ( co jest możliwe lecz najpierw trzeba znieść humorki pań tam pracujących). Studiuje w systemie stacjonarnym a w tygodniu pojawiać się muszę AŻ dwa razy ( dodam, że od godz. 8.00 do godz. 13.00) - czego nie muszę komentować... Chociaz dla osób chcących studiować i jednocześnie pracować jest to moim zdaniem wymarzona uczelnia.
  11/17/15
 • AON

  Czytając komentarze niektórych osób nie wiem czy mam się śmiać czy płakać... Moim zdaniem jeżeli ktoś chce rozwijać swoją pasję to z pewnością nie na AON-ie. Jestem studentką 3 roku i nieco wiem o tej uczelni. Traci się tu jakikolwiek zapał to studiowania i pogłębiania wiedzy. Zajęcia można porównać do zajęć w gimnazjum. Chociaż muszę przyznać, że z dwóch przedmiotów bardzo wiele wyciągnęłam, jednak zależy to tylko i wyłącznie od osób prowadzących zajęciach, do których ( mimo dużych wymagań jak na AON) chodziłam z przyjemnością i którzy przede wszystkim wiedzą co to znaczy przekazywanie wiedzy i wiedzą o czym mówią. Jednak trafienie na takie osoby graniczy tu z cudem. Jeżeli chodzi o sesje, na pierwszą jeszcze się uczyłam i robiłam notatki. Kolejne zaliczyłam bez jakiegokolwiek wysiłku. Do wyzwań tej uczelni można zaliczyć, np. złożenie wniosku o stypendium, zdobycie zaświadczenia w dziekanacie ( co jest możliwe lecz najpierw trzeba znieść humorki pań tam pracujących). Studiuje w systemie stacjonarnym a w tygodniu pojawiać się muszę AŻ dwa razy ( dodam, że od godz. 8.00 do godz. 13.00) - czego nie muszę komentować... Chociaz dla osób chcących studiować i jednocześnie pracować jest to moim zdaniem wymarzona uczelnia.
  11/17/15
 • bakos

  Wiec jaką uczelnie polecacie z kierunkiem logistyka w Warszawie?
  11/4/15
 • Damiann

  Żeby się dostać na inżynierię systemów albo bezpieczeństwo wewnętrze to trzeba 2 rozszerzenia zdawać? :o
  11/3/15
 • Nie polecam- Anulka

  Nie idźcie na AON! Nic nie uczą, mają wszystko w dupie. Twoim głównym zadaniem będzie robienie prezentacji w power pointcie (ja tak miałam na kierunku BN). Atmosfera panująca tam dość dziwna, słaby poziom, słaby prestiż uczelni...
  10/31/15
 • ROBERT

  czy ktos wie czemu na dzien dzsiejszy odmawia sie nauczania indywidualnego
  10/28/15
 • bakos

  Siema. Zastanawiam się nad aon-em, a dokałdnie kierunek logistyka. Chce się dowiedziec opini na temat całej uczelni jak i tego kierunku. Dziękuje za odpowiedź
  10/16/15
 • ania...

  Czy ktoś wie jakie są progi i kwoty stypendium socjalnego na studiach niestacjonarnych na wydziale zarządzania i dowodzenia?
  9/8/15
 • ania...

  Czy ktoś wie jakie są progi i kwoty stypendium socjalnego na studiach niestacjonarnych na wydziale zarządzania i dowodzenia?
  9/8/15
 • szelagem

  A ja studiuję na Akademii (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) i BARDZO mi się podoba - fakt, ćwiczeniowcy nie cisną, ale można to łatwo obrócić w zaletę. Pozwalają nam samym zainteresować się konkretnym tematem, starają się wejść z nami w dyskusje i na nią kładą nacisk. Nie robimy nic na siłę, zaczynamy sami odkrywać i obierać kierunek, którym chcielibyśmy podążyć w przyszłości. Oklepywane prezentacje z Power Pointa? - bo się studenci nie chcą przyłożyć. Jak studenta interesuje jego prezentacja, to nawet na ekran nie zerknie, a jak sobie wybiera byle co, byle zdać, to takie są efekty. Jeśli komuś zależy na super wyrafinowanych i perfekcyjnych prezentacjach, gdzie student trzęsie się ze stresu, a po wygłoszeniu prezentacji gówno zapamięta lub poziom nauczania typowo książkowy, szablonowy, nie angażujący umysłu studenta, to śmiało polecam się wybrać na najwyższe uczelnie. Wyjdziecie z niej z mnóstwem wkutych niepotrzebnie informacji, które nijak przydadzą się w Waszym konkretnym fachu :) A osobom, które chcą i interesują się wojskowością, polityką i bezpieczeństwem na jakimkolwiek stopniu i wiążą z nimi swoją przyszłość - serdecznie polecam :) Wiedza wojskowych szeroko przekracza poziom wiedzy niejednego mgr. czy dr po cywilu, a jak potrafią zainteresować! - jeśli tylko chcesz posłuchać :)
  8/26/15
 • Bestion

  Aleksandra to chyba studiowaliśmy na innych uczelniach...
  8/19/15
 • luki

  cześć chciałbym się dowiedzieć jak jest na kierunku logistyka ? czy fajny kierunek czy ciężko zaliczyć przedmioty ? pozdrawiam
  8/19/15
 • Aleksandra

  Witam. Mam za sobą pierwszy rok studiów na AON-ie na kierunku lotnictwo. Długo przed swoją maturą zastanawiałam się nad wyborem dobrej uczelni, AON był dosyć spontanicznym wyborem, ale do tej pory nie pożałowałam go. Zarówno ćwiczenia jak i wykłady są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę doktorów oraz profesorów posiadających ogromną wiedzę, którzy są gotowi przedyskutować ze studentem każde zagadnienie na konsultacjach. Większość z nich jest bardzo otwarta, przyjaźnie nastawiona i pomaga zainteresowanym w samokształceniu. Owszem, szeroko praktykowane są znane prezentacje w Power Point'cie, lecz na lotnictwie stanowią one zaledwie dodatek do omawianych zagadnień. Studenci prowadzą dyskusję z ćwiczeniowcami w dobrej atmosferze. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zaspokojenia ciekawości. Nie polecam uczelni osobom, którym nie chce się uczyć ;) Na AON-ie trzeba się solidnie przyłożyć, by pozytywnie zdać egzaminy sesyjne. Wejściówki są bardzo często. Wymagania wysokie, nauki dużo. Studenci z przypadku szybko opuszczają mury uczelni. Polecam AON ludziom z pasją, którzy kochają lotnictwo a na zajęcia będą chodzić z przyjemnością.
  8/3/15
 • karol

  Polecam kierunek inżynieria systemów bezpieczeństwa na AON :)
  7/31/15
 • KAROL

  polecam kierunek inżynieria systemów bezpieczeństwa na tej uczelni :)
  7/31/15
 • Bestion

  Słaba jest ta Uczelnia i rankingi akurat tu nie kłamią. Kangur wątpię żeby była praca w zawodzie po tych kierunkach jedynie znam osoby po sm ale kończyły kierunek na Uniwersytetach i biedy nie klepią. Ja po 3 latach już na AON nie wracam... żenada jednym słowem na każdych ćwiczeniach prezentacja Power Point no ludzie juz w liceum było ciężej. Po za tym te kierunki to pic na wodę pogadać sobie o polityce, obronności ale nic konkretnie. Nie polecam dla ludzi ambitnych.
  7/30/15
 • Kangur

  Hej! :) chciałbym poznać zdanie studiujących na temat: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, stosunki międzynarodowe. Polecacie jakiś kierunek? Są perspektywy na życie? :)
  7/23/15
 • paweł

  Cześć wam jestem już po obronie licencjatu i zastanawiam się nad wyborem AONu na kierunku bezpieczeństwo narodowe czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć coś o tej uczelni o kierunku o ludziach którzy tam studiują?
  7/14/15
 • Dorota

  witam wszystkich ;) jestem tegoroczna maturzysta. mam wielki mętlik w głowie, która szkole wybrać. wielu moich znajomych chce isc do AON-u w Warszawie. przeważnie na kierunki związane z Bezpieczeństwem Narodowym oraz Wewnętrznym. czy może mi ktos powiedzieć czy jest sens pchać się na tą uczelnie? czy może jednak zrezygnować i wybrać UMCS w Lublinie? proszę o pomoc, z góry dziękuje ;)
  7/3/15
 • ZiD

  Cześć :) mogę liczyć na Jakieś komentarze dotyczące kierunku: zarządzanie i dowodzenie?
  7/2/15
 • mirella

  Nie polecam tej uczelni. Studiowałam niecały rok po czym się przeniosłam. Nuda, brak przekazywanej wiedzy, ciągłe wejściówki (testy przed każdymi ćwiczeniami, jak się nie zaliczy takiego testu to się dostaje 2). Ciągły stres. Wiedza? Prezentacje innych studentów. Szczerze odradzam. Atmosfera nie do zniesienia. Studentów ma się tam w d...pie.
  6/30/15
 • dajla

  hej, czy administracja na aonie ma rozliczenie roczne, jeżeli nie to który kierunek ma takie ?? z góry dzięki za odpowiedź ;)
  6/30/15
 • test

  Hej mam pytanie odnośnie testu kwalifikacyjnego ,w sytuacji gdy liczba kandydatów przekracza limit określony dla kierunku ... czy ten test piszą wszyscy ? niezależnie od tego czy ktoś jest na pierwszym miejscu z najlepsza średnią itd. na liście czy też jest ostatni ? jak to działa ? Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
  5/21/15
 • aon

  Jeśli mam być szczera to całkowicie odradzam aon. Studiowałam tam niecały rok, po czym mając już niezle zszarpane nerwy postanowiłam przenieść się na inną uczelnię. Pewnie zastanawia Was dlaczego miałam zszarpane nerwy? Otóż już wyjaśniam. Na każdych ćwiczeniach (byłam na bezpieczeństwie narodowym) przedstawiane są prezentacje w power point'cie. Niestety jedyną wiedzę jaką się wynosi z tej uczelni to jak robić poprawie prezentację. Można mieć pewność, że power point stanie się waszą mocną stroną po opuszczeniu murów aonu. Kolejną kwestią jest nieogar panujący wszędzie. Wykładowcy/ćwiczeniowcy mają totalnie gdzieś studentów. Wiedzy nie przekazują żadnej, całe ćwiczenia to prezentacje od studentów, profesorzy tylko siedzą, słuchają i coś skomentują. Szkoda, że umieją tylko wymagać i zgarniać pieniądze za nic, zamiast tłumaczyć i objaśniać nowe rzeczy. Rozumiem, że na wielu uczelniach profesorzy/wykładowcy mają wyebane na studentów, natomiast na aonie od zawsze panowała specyficzna atmosfera. Raz sam ćwiczeniowiec powiedział, że perspektywy po kierunkach na aonie są słabe. Wielu ludzi zmienia uczelnię, przenosi się, ponieważ czują rozczarowanie studiami na aonie. A na wykładach zazwyczaj wszyscy spali, ponieważ starsi wojskowi kompletnie nie umieli przekazywać wiedzy, mruczeli coś tam pod nosem do siebie, albo sami nie wiedzieli co oni tam umieścili w tej prezentacji
  5/3/15
 • nieAON

  lepiej idz na uw dobrze ci radze pozdrowiam.
  4/29/15
 • ADMINISTRACJA

  ADMINISTRACJA warto czy nie? Proszę o jakieś krótkie uzasadnienie + ewentualnie jaką uczelnię polecacie jeśli chodzi o ten kierunek. Dziękuję z góry! :)
  4/1/15
 • mk

  na kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego lub narodowego lepiej wybrać sie na AON czy UW i dlaczego? z góry dziękuje :)
  3/27/15
 • sddd

  nie idz lepije na inna uczelnie
  3/19/15
 • zosia121

  ADMINISTRACJA Czy warto studiować na AON administrację rządową? Ma ktoś jakieś informacje na ten temat ?:)))
  3/4/15
 • Aga

  Mam pytanie, czy po studiach jest możliwość uzyskania tytułu oficerskiego?
  12/2/14
 • smok

  Mam pytanie do użytkownika Edyta :) Mianowicie też wybierałem się na ten kierunek co Ty, ale zrezygnowałem i teraz bardzo żałuję. Mam do Ciebie kilka pytań odnośnie właśnie tego kierunku. 1 moje pytanie jak kolegi poniżej czy trudno się tam dostać? 2 czy to jest kierunek czystko wojskowy? 3 jak wygląda atmosfera na uczelni ? 4 i jak wygląda tam nauka, a nawet jakie są przedmioty realizowane na tym kierunku. Byłbym wdzięczny o przybliżenie mi oto informacji :) Z góry dziękuje :D
  4/1/14
 • Pablo

  a trudno się dostać na tą inżynierię ??
  2/26/14
 • edyta

  Polecam w szczególności kierunek INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA!!!! Jestem studentką tego kierunku. Moim zdaniem jest to o wiele lepszy kierunek niż bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Perspektywy pracy po tym kierunku są o wiele większe. W dodatku kierunek jest we współpracy z WOJSKOWA AKADEMIĄ TECHNICZNĄ. Większość wykładowców dobrze przekazuje wiedzę (chociaż część powinni wyrzucić :-P)
  2/26/14
 • lukas

  Moim zdaniem na uczelni coraz bardziej sie psuje, wczesniej nie bylo odsetek za niezaplacone studia, a pozatym plan studiow magisterskich jest fantastyczny. Kiedy kazdy mysli o pracy magisterskiej na ostatnim roku mamy doczynienia z super przedmiotem PPiSL z dr Smykiem, Przedmiot przedmiotem ale zrobienie projektu wymaga zbyt duzej ilosci czasu. Mowie o studiach niestacjonarnych. Osobiscie jakbym mial jeszcze raz wybirerac szkole AON juz bym nie wybral.
  6/14/13
 • pink92

  Mam pytanie jak jest z językiem obcym na studiach II stopnia na AON? :)
  5/31/13
 • xxx

  Witam.mam pytanie ciężko dostać się na Bw lub BN ? Chodzi mi o próg punktowy...
  5/15/13
 • aneta91

  Ktoś może orientuje się jak jest na bezpieczeństwie narodowym na magisterce?warto iść?jaką najlepiej wybrać specjalność?
  4/28/13
 • pypec

  AON zawsze sie dobrze bronil na tle innych uczelni, tez slyszalem ze jest w porzo
  4/15/13
 • Logistyka

  Studiuję Logistykę. Na uczelni panuje bardzo przyjazna atmosfera! Chyba jak wszędzie- cześć wykładowców i prowadzących ćwiczenia średnia ale są i znakomici! (dla mnie osobiście autorytetami są dr Król oraz dr Zielony, którzy potrafią 'zarazić' pasją do pogłębiania wiedzy w obszarze ich przedmiotów oraz dr Jałowiec, dr Szeląg, prof Parulski czy też mgr Hynowski i jeszcze mogłabym wielu wymienić) niestety są też tacy, którzy kompletnie demotywują, ale na szczęście to pojedyncze jednostki i tak już chyba musi być. Jest to uczelnia zdecydowanie przyjazna studentom. Ośrodek sportu AON jest czynny dla studentów praktycznie bez ograniczeń (basen, siłownia, hale sportowe, sala walki wręcz,boiska), koła naukowe, stypendia socjalne i naukowe, akademik na kampusie (2 min drogi do Instytutu Logistyki) Największym mankamentem moim zdaniem jest słaby przepływ informacji na linii: Dziekanat-Studenci, ale mam nadzieję, ze to w najbliższym czasie się poprawi. Reasumując, uczelnia (pod kątem logistyki) warta polecenia.
  4/11/13
 • lupo

  AON jako uczelnia zasluguje na wysoka ocenę! Studia na kierunku obronnosc prowadzone bardzo prfesjonalnie. Nie widze osobiscie minusow, poza koniecznoscia uczenia sie, co chyba jest na wszystkich studiach oczywiste.
  4/2/13
 • Administrator

  Komentarz usuniety ze względu na naruszenie zasad regulaminu.
  3/24/13
 • anulak88

  Studia na AON-e były moim marzeniem po zakończeniu liceum. Pech chciał że niestety nie dostałam się tam w pierwszym podejściu. Po 3 latach licencjatu na innej uczelni dostałam się na wymarzony AON. I tu po pół roku nauki nastąpiło rozczarowanie:( Moje wyobrażenie o AON-e prysło jak bańka mydlana. Rozczarował mnie przede wszystkim sposób prowadzenia zajęć przez ćwiczeniowców zamiast praktycznych ciekawych zajęć cały czas prezentacje w power point to jakaś paranoja po prostu. Co jeszcze działa na minus przede wszystkim dojazd na uczelnię jeśli nie mieszkasz na Rembertowie to niestety co dziennie masz dodatkowe godziny wyciągnięte z życiorysu. Rozczarowuje również organizacja na uczelni a praca osób w planowaniu pozostawia wiele do życzenia. Na plus uczelni działa fakt że od obecnego roku niektóre osoby będą miały szanse na uzyskanie tytułu oficerskiego po opuszczeniu murów uczelni. Dodatkowym plusem jest jeszcze atmosfera na uczelni chodzi tu głównie o ludzi są fantastyczni. Jeśli miałabym wybrać ponownie uczelnie to nie ze względu na jej ofertę kształcenia ale na fakt że panuje tam fajna atmosfera i można poznać sympatyczne osoby.
  3/9/13
 • obronność

  czy obronność to jest samodzielny kieruek studiow, czy specajalnosc na bezpieczenstwie narodowym? jak ja na to patrze, to niby oddzielny kierunek? czy macie porownanie, co w takim razie lepiej wybrac: - czy bezpieczenstwo na AON-ie - czy obronnosc?
  2/10/13
 • ciociaswatka

  Muszę przyznać,że wybór kierunku był przypadkowy, ale wiązał się z moimi planami na przyszłość. AON nie rozczarował mnie:) Wręcz przeciwnie oczarował. I piszę to z pełną odpowiedzialnością. W tym roku spotkałam niesamowitego człowieka, który jak nikt inny potrafi zmotywować, rozsiać wizję przyszłości, doradzić jakie kroki powinniśmy podjąć. I wielu wykłądowców ćwiczeniowców to zrobi... Nie żałuję wyboru uczelni-pomimo moich marzeń o Dęblinie- jestem usatysfakcjonowana.
  12/4/12
 • Daniel

  Pewnie, że nie jest lekko. Nikomu zapewne nie jest i nie zanosi się na jakąkolwiek poprawę. ale trzeba zrobić coś ze swoim życiem, trzeba skończyć jakieś studia, to pomaga w znalezieniu pracy, a na pewno nie przeszkadza. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie jest taką uczelnią, że raczej będziecie zadowoleni z jej wyboru. Nauka jest na wysokim poziomie, wszystko tak jak trzeba. Studiowałem tam i mogę polecić
  11/17/12
 • Olga

  Niestety, państwo nie do końca pomaga studentom. Prawda jest taka, że jeśli komuś nie pomogą rodzice czy bliscy to na studia dzienne nie pójdzie. Bo zwyczajnie nie będzie miał czasu na pracę, a co za tym idzie pieniędzy na utrzymanie. A zaoczne tez potrafią kosztować... Więc ludzie często rezygnują z nauki ze względów finansowych. Sama znam kilka takich osób...
  11/13/12
 • adam

  w dzisiejszych czasach nigdzie nie jest kolorowo, Ja studiuję i mieszkam w łodzi i prawda jest taka że jak się chce znaleźć pracę to można, ale trzeba chcieć. Niestety może nie zawsze wszystko będzie nas satysfakcjonowało, bo zarobki są zbyt niskie, wydatków zawsze więcej niż dochodów, ale za siedzenie w domu nikt nam nie zapłaci, wiec trzeba zakasać rękawy i niezależnie od miasta ciężko pracować! Taka jest moja rada, bo może kiedyś to zaowocuje taką pracą jaka nam się marzy. Pozdrawiam.
  11/7/12
 • fakt - roboty w Warszawie wiecej, ale...

  powiem tak, moge sie zgodzic z tym, ze rynek pracy w warzsawie jest duzo lepszy niz kazde inne miasto w Polsce, to prawda, ale: - zycie czyli koszty utrzymania tez sa wyzsze i to sporo - kup mieszkanie w stolicy - ceny kosmiczne - a uczelnie, choc jest ich najwiecej, to nie wszystkie z czolowki, Jasne ze Uniwerek Politechnika, SGH, SGGW, AON itak dalej, spoko, kilka prywatnych tez, ale mozna sie nadziac na niektore szkoly za kase, ze boli, wiec to nie jest tak, ze studia w Warszawie za wszelka cene, bo kazde inne bee
  10/30/12
 • j.piłsudski

  Właściwie to zastanawiałem się nad lotnictwem właśnie w AON, ale już nie po raz pierwszy czytam, że lepiej wybrać Dęblin, więc pewnie coś w tym jest. W końcu nawet ludzie z AON żałują że nie wybrali Dęblina... Ja nie chcę żałować, więc chyba jednak nie będę studentem AON w Warszawie!
  8/15/12
 • gdzie studiować? w wawie

  Nieważne jaka uczelnia, ważne że w warszawie! Tak przynajmniej sądzę! Wiadomo ze jeśli studiowałabym na sgh, uw albo pw to byłaby różnica, ale między pomniejszymi akademiami, szkołami wyższymi to już nie ma wielkich różnic. a jak już płacic za studia to lepiej w stolicy niż w każdym innym mieście tu są większe perpektywy
  7/23/12
 • xyz

  czy po studiach na kierunku ekonomika obronności łatwo jest znaleźć pracę? zastanawia mnie to ponieważ złożylam już papiery i z moimi wynikami racze się dostanę, ale nie wiem czy ostateczni wybrac ten kierunek, czy może udać się na politechnikę w warszawie...
  7/6/12
 • Martyna

  co do lotnictwa to bardziej polecam Dęblin. Oczywiście jest dużo dziewczyn, na pewno nie w większości, ale dajemy radę :). Jednak ja żałuję, że nie wybrałam Dęblina tylko AON.
  7/3/12
 • osoba

  nie no ja z chęcią bym udała się na lotnictwo, ale są tam w ogóle jakieś kobiety? i w ogóle jaki poziom kształcenia, bo taki kierunek nie należy do popularnych, więc przydałoby się żeby kadra miała dobre kwalifikacje.
  6/28/12
 • lj

  Witam. Jakie były progi przyjec na BW i NW w ubieglych latach ?? I co polecacie BN czy BW?
  6/5/12
 • aonjakmanu

  Na dwóch uczelniach? To podziwiam ! Ja jestem tegorocznym maturzystom, właściwie już po maturach i potrzebuję szybkiej, a nawet bardzo szybkiej, opinii na temat administracji na AON'ie .. jest ktoś kompetentny, kto mógłby się wypowiedzieć ?
  5/17/12
 • adioss

  Myślałem, że to państwowy chłam, a tutaj niespodzianka. Miła w dodatku, że aż wzbudziła moją nieufność. No ale zobaczymy jak to będzie, mam zamiar studiować jednocześnie na dwóch uczelniach, także jak coś się nie spodoba, to adios
  4/2/12
 • Zosiak

  Byłam dzisiaj na dniu otwartym na AON. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona, wszystko zostało mi wytłumaczone, spotkałam samych przyjaznych i pomocnych ludzi. Jeśli na studiach wszystko będzie wyglądało chociaż w połowie tak pięknie, jak na dniu otwartym, to jestem pewna, że bardzo miło spędzę na nich okres nauki
  3/31/12
 • damian

  studiuję w tej szkole bezpieczeństwo narodowe i musze stwierdzić, że jestem bardzo zadowolony, jestem juz na 2 roku i jak na razie nie miałem żadnych problemów z nauką lub wykładowcami, gorąco polecam
  2/24/12
 • młodszy

  Właśnie interesuje mnie logistyka na tej uczelni. Możesz powiedzieć coś więcej ? Kogo się ustrzegać? Jaką specjalizację najlepiej wybrać? Jak wyglądają zaliczenia ? Z czego jest najciężej? Byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam !
  2/24/12
 • mlody

  Prestiżowa uczelnia z dobrą kadrą (logistyka)
  2/18/12
 • adSpecjalizacji

  Specjalności rzeczywiście można wyczytać na stronie, ale interesowałoby mnie jakieś obiektywne źródło tj. studenci wyższych lat. Nazwy rzeczywiście ładne, ale co się za nimi kryje w praktyce ?
  2/17/12
 • Wiolka

  polecam przejść do bazy uczelni i wybrać wg województwa w uczelniach prywatnych. tutaj raczej dowiesz się czegoś nt. AON
  2/15/12
 • gdzie na administracje?

  Pytanie otwarte mam; mysle o administracji, podrzuccie kilka propozycji warszawskich szkol prywatnych wedlug was najlepszych. Najchetniej z uzasadnieniem, dlaczego ta uczelnia. Interesuje mnie kadra, skad wykladowcy, jaki poziom cwiczen, ile ludzi oppada po pierwszym roku? Dzieki.
  2/15/12
 • janek

  Jeśli jesteś zainteresowany zarządzaniem na tej uczelni zapraszam do odwiedzenia strony internetowej. Rozumiem, że w niektórych przypadkach strony odrzucają i są mało czytelne, ale na tej stronie tej uczelni wszystko jest jasne i przejrzyste, Z racji, ze dzisiaj jest poniedziałek, a nikt chyba nie lubi poniedziałku pomogę Ci z tym problemem i odpowiem na Twoje pytanie :) Specjalności dowodzenie zarządzanie lotnictwem zarządzanie bezpieczeństwem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie w środowisku informacyjnym finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  2/13/12
 • doAnnna

  Jakie są specjalizacje do wyboru na zarządzaniu? Interesuje mnie obrót nieruchomościami, co zazwyczaj jest powiązane z tym kierunkiem. Możesz powiedzieć coś więcej ?
  2/12/12
 • Annna

  Witam, studiuję zarządzanie. Śmiało mogę polecić uczelnię. Wg mojej opinii jest na bardzo wysokim poziomie.
  2/6/12
 • Uti

  Mają fajnie rozbudowany system Erasmus - zajęcia za granicą. Byłem, polecam.
  2/2/12
 • praca

  Pracy nie masz zapewnionej w 100% po żadnej szkole - jeśli się nie wykażesz, to sama do Ciebie nie przyjdzie. Co do samej uczelni dobrze, że ma kontakt z zagranicą. Kształcenie na wysokim poziomie, ale zawsze mógł być wyższy, jednak nie narzekam. Może wszystko jest trochę zbyt \"oficjalne\"
  1/30/12
 • proctor

  Chciałabym studiować logistykę. czy ktoś mógłby wyrazić swoją opinię o tym kierunku oraz ogólnie o uczelni?
  1/23/12
 • Dick

  mają fajną stronę na FB
  1/18/12
 • RLM

  jestem z zamiłowanie historykiem. mam w planach ukończenie tej uczelni i pracę w IPN.
  1/18/12
 • przedsiębiorca

  jestem na rynku pracy od kilku lat, skończyłem studia, odbyłem wszystkie praktyki i biegle panowałem językiem angielskim i gdy zacząłem szukać pracy zaczęły się schody. Jedna rozmowa kwalifikacyjna, druga, trzecia i za każdym razem proszę czekać na telefon, a gdy zadzwonili to zawsze z ofertą pracy za kilka groszy i w dodatku na umowę zlecenie... kpina!!
  12/9/11
 • krzysiek

  studiuję na 2 roku na tym kierunku i nic mi nie wiadomo na ten temat, że masz zapewnioną pracę na 100%, to chyba jakaś plotka
  12/7/11
 • damian

  Jestem studentem Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej. Szkoli obecnych wojskowych jak i przyszłych. Uczą się w niej osoby cywilne oraz powiązane z rożnymi służbami. Poziom jest dosyć wysoki, duże wymagania wykładowców co się przekłada na dobre wyniki w nauce, atmosfera jest luźna, każdy stara się pomagać każdemu.
  12/6/11
 • Marian

  Czy to prawda, ze po bezpieczenstwie narodowym w Akademii Obrony Narodowej ma sie zapewniona prace niemalze na 100% odgórnie?
  5/30/11