Bałtologia-filologia litewska

Bałtologia-filologia litewska to specjalność na kierunku Filologia.

Studia stanowią kontynuacja nauki i poszerzanie już zdobytej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki czy historii. Pozwalają dodatkowo na zdobycie kolejnych umiejętności, jak chociażby znajomość drugiego języka bałtyckiego – łotewskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację czy też umiejętność wykonywania tłumaczeń z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki:

 • językoznawczą
 • literaturoznawczą.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Bałtologia-filologia litewska

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Dedykowane są miłośnikom kultury, literatury czy historii Litwy i Łotwy.

Program kształcenia studentów na kierunku Bałtologia-filologia litewska

Przedmioty typowo baptystyczne w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka litewskiego
 • Praktyczna nauka języka łotewskiego
 • Folklor i mitologia Bałtów
 • Diabeł w literaturach i folklorze Bałtów
 • Kowno magiczne
 • Zarys literatur bałtyckich
 • Translatoryka
 • Dialektologia języków bałtyckich
 • Gramatyka historyczna języków bałtyckich.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bałtologia-filologia litewska

O przyjęciu na studia decyduje ocena na dyplomie studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku Bałtologia-filologia litewska

Absolwenci, doskonale posługujący się językiem litewskim, znający język łotewski i inny język europejski to fachowcy, którzy swoje kompetencje mogą wykorzystać przykładowo w:

 • branży turystycznej
 • wydawnictwach
 • mediach
 • biurach tłumaczeń
 • instytucjach kultury
 • administracji
 • instytucjach międzynarodowych
 • biznesie.
Kierunki pokrewne do kierunku Bałtologia-filologia litewska
Jakie uczelnie oferują kierunek Bałtologia-filologia litewska
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Bałtologia-filologia litewska

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found