Farmacja

Studia na kierunku farmacja obejmują dają szeroką wiedzę o leku oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

Idealny kandydat na studia farmaceutyczne ma dobrą pamięć, zainteresowania naukowe z dziedziny chemii i biologii, lubi się uczyć, widzi potrzebę ciągłego dokształcania, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi.

Rolę farmaceuty kojarzymy z wytwarzaniem i sprzedażą leków. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych farmaceuty wynika ze specyfiki miejsca pracy (tworzenie receptur nowych leków, nadzorowanie produkcji medykamentów, prowadzenie analiz w laboratoriach i szpitalach).

W programie studiów realizowane są takie przedmioty nauczania, jak:

 • anatomia, fizjologia, patofizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, biofizyka, chemia leków, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozja, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne, ekonomika i zarządzanie w farmacji, historia farmacji, etyka zawodowa.

Specjalności oferowane na farmacji:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska

Po ukończeniu farmacji absolwenci najczęściej pracują w: aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, prowadzących badania kliniczne oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych.

Znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych oraz samorządowych, działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, zakładach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Wielu farmaceutów przyjmuje oferty pracy w charakterze przedstawiciela medycznego. Niektórzy realizują się poprzez karierę naukową na uczelni.

Jakie uczelnie oferują kierunek Farmacja

Total 13 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Farmacja

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 468

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 244

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 325

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 197

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 72
Kierunki: 597

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found