Farmacja

Studia na kierunku farmacja obejmują dają szeroką wiedzę o leku oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

Idealny kandydat na studia farmaceutyczne ma dobrą pamięć, zainteresowania naukowe z dziedziny chemii i biologii, lubi się uczyć, widzi potrzebę ciągłego dokształcania, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi.

Rolę farmaceuty kojarzymy z wytwarzaniem i sprzedażą leków. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych farmaceuty wynika ze specyfiki miejsca pracy (tworzenie receptur nowych leków, nadzorowanie produkcji medykamentów, prowadzenie analiz w laboratoriach i szpitalach).

W programie studiów realizowane są takie przedmioty nauczania, jak:

 • anatomia, fizjologia, patofizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, biofizyka, chemia leków, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozja, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne, ekonomika i zarządzanie w farmacji, historia farmacji, etyka zawodowa.

Specjalności oferowane na farmacji:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska

Po ukończeniu farmacji absolwenci najczęściej pracują w: aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, prowadzących badania kliniczne oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych.

Znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych oraz samorządowych, działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, zakładach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Wielu farmaceutów przyjmuje oferty pracy w charakterze przedstawiciela medycznego. Niektórzy realizują się poprzez karierę naukową na uczelni.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 13 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,

Komentarze (0)

Brak komentarzy