Farmacja

Studia na kierunku farmacja obejmują dają szeroką wiedzę o leku oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci zdobywają wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

Rolę farmaceuty kojarzymy z wytwarzaniem i sprzedażą leków. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych farmaceuty wynika ze specyfiki miejsca pracy (tworzenie receptur nowych leków, nadzorowanie produkcji medykamentów, prowadzenie analiz w laboratoriach i szpitalach).

Przykładowe specjalizacje podyplomowe oferowane farmaceutom:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska.
Dla kogo studia na kierunku Farmacja

Od kandydatów na studia oczekuje się zamiłowania do przedmiotów biologiczno-chemicznych, dużej pracowitości i cierpliwości.

Wiele leków, maści, mikstur wykonywanych jest wg konkretnego zalecenia lekarza, wymaga więc od farmaceuty dokładności, precyzji, odpowiedzialności, aby dobrane składniki i proporcje medykamentu nie były błędne i nie zaszkodziły pacjentowi.

Farmaceuta jest często doradcą pacjenta, powinien być zatem osobą empatyczną, wyrozumiałą, umiejącą nawiązać dobry kontakt.

Ważnym aspektem branży farmaceutycznej jest działalność handlowa - osoby, które wybiorą taką drogę zawodową powinny mieć predyspozycje sprzedażowe, menedżerskie.

Program kształcenia studentów na kierunku Farmacja

Program studiów na farmacji obejmuje m.in takie przedmioty:

 • anatomia
 • fizjologia
 • biologia i genetyka
 • botanika
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • matematyka
 • statystka
 • biofizyka
 • chemia (organiczna, fizyczna, analityczna, ogólna i nieorganiczna)
 • psychologia i socjologia
 • filozofia
 • chemia leków
 • synteza i technologia środków leczniczych
 • farmakologia
 • toksykologia
 • bromatologia
 • technologia postaci leku
 • higiena i epidemiologia
 • farmacja praktyczna w aptece
 • biofarmacja
 • farmakokinetyka
 • analiza leków
 • farmacja praktyczna w aptece
 • technologia postaci leków
 • chemia leków farmacja praktyczna w aptece.

Znaczna część zajęć odbywa się w laboratoriach, gdzie studenci uczą się syntetyzować i przygotowywać leki.

Studenci odbywają praktykę w aptece ogólnodostępnej, szpitalnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Farmacja

Rekrutacja na farmację odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze. Najczęściej pod uwagę brane są następujące przedmioty:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • matematyka.

Wyżej punktowany jest poziom rozszerzony, niekiedy wyniki tylko z tego poziomu są uwzględniane podczas rekrutacji.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku Farmacja

Przykładowe miejsca pracy dla osób z dyplomem magistra farmacji:

 • apteki
 • hurtownie farmaceutyczne
 • laboratoria
 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące badania kliniczne oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych
 • zakłady i laboratoria w branży kosmetycznej i chemicznej
 • ośrodki badawczo-rozowojowe.

Wielu absolwentów farmacji pracuje w charakterze przedstawiciela medycznego.

Niektórzy realizują karierę naukową na uczelni.

Opinie o kierunku Farmacja

Farmacja to jeden z elitarnych kierunków medyczny.

Wysokie progi rekrutacyjna dają szansę tylko najlepszym.

To długie, 5-letnie studia jednolite, oferowane tylko przez uczelnie medyczne lub wydziały medyczne szkół publicznych.

Dużo ciekawych informacji usłyszycie w relacji Moniki, która opowiada o swoich studiach farmaceutycznych:


Kierunki pokrewne do kierunku Farmacja
Jakie uczelnie oferują kierunek Farmacja
Total 13 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Farmacja

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (1)
 • Ania

  Myślę o farmacji w Bydgoszczy. Jak się studiuje? Czy jest trudno?
  10/17/19