Kognitywistyka

Kognitywistka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami związanymi z działaniem umysłu. Składa się z bardzo wielu płaszczyzn, gdyż między innymi dotyczy biologii, fizyki, informatyki, psychologii, logiki, filozofii.

Nie jest sprecyzowana przynależność kierunku do nauk ścisłych czy humanistycznych.

Studenci uczą się spoglądać wieloaspektowo na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz dysfunkcjami. Posługują się logiką, metodami analizy psychologicznej, społecznej oraz podstawami działania ludzkiego mózgu.

Przyswajają wiedzę powiązaną z udziałem komputerów w przetwarzaniu przez człowieka informacji. Zdobywają umiejętności projektowania systemów edukacyjnych i konstruowania systemów sztucznej inteligencji.

Perspektywy pracy po ukończeniu kognitywistyki

Absolwent kognitywistyki jest odpowiednim kandydatem na projektanta interfejsów, projektanta stron internetowych, specjalistę od neuromarketingu, specjalistę ds. reklamy, eksperta od public relations, brokera informacji oraz specjalistę ds. zasobów ludzkich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Kognitywistyka

Total 7 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Kognitywistyka

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 478

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 199

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (1)

  • Jest może tu absolwent/student kognitywistyki lub ktoś kto zna kognitywistykę i zechciałby odpowiedzieć w jakiej branży pracuje. Czy poleca ten kierunek?
    7/30/14