Kognitywistyka

Kognitywistka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami związanymi z działaniem umysłu. Składa się z bardzo wielu płaszczyzn, gdyż między innymi dotyczy biologii, fizyki, informatyki, psychologii, logiki, filozofii.

Nie jest sprecyzowana przynależność kierunku do nauk ścisłych czy humanistycznych.

Studenci uczą się spoglądać wieloaspektowo na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz dysfunkcjami. Posługują się logiką, metodami analizy psychologicznej, społecznej oraz podstawami działania ludzkiego mózgu.

Przyswajają wiedzę powiązaną z udziałem komputerów w przetwarzaniu przez człowieka informacji. Zdobywają umiejętności projektowania systemów edukacyjnych i konstruowania systemów sztucznej inteligencji.

Perspektywy pracy po ukończeniu kognitywistyki

Absolwent kognitywistyki jest odpowiednim kandydatem na projektanta interfejsów, projektanta stron internetowych, specjalistę od neuromarketingu, specjalistę ds. reklamy, eksperta od public relations, brokera informacji oraz specjalistę ds. zasobów ludzkich.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (1)

  • eoo

    Jest może tu absolwent/student kognitywistyki lub ktoś kto zna kognitywistykę i zechciałby odpowiedzieć w jakiej branży pracuje. Czy poleca ten kierunek?
    30.07.2014