Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują w zakresie procesów globalizacyjnych, handlu międzynarodowego, procesów integracji ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków finansowych. Dodatkowo studia pozwalają na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji gospodarczych, technik handlu międzynarodowego oraz tych niezbędnych do pełnienia funkcji operacyjnych, menadżerskich oraz analitycznych.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: międzynarodowe transakcje gospodarcze, rozliczenia w obrocie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, finanse międzynarodowe, transport i logistyka, międzynarodowa integracja gospodarcza, negocjacje handlowe, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, kulturowe uwarunkowania biznesu, logistyka międzynarodowa, koniunktura i analiza rynku, strategie marketingowe, rachunkowość zarządcza.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • gospodarka światowa,
 • dyplomacja i polityka międzynarodowa,
 • bezpieczeństwo europejskie,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • handel zagraniczny,
 • international business,
 • logistyka międzynarodowa,
 • zarządzanie biznesem międzynarodowym,
 • biznes w gospodarce światowej,
 • przedsiębiorstwo na międzynarodowym rynku finansowym,
 • studia europejskie.

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka i specjalisty średniego szczebla administracji samorządowej i państwowej, a także w instytucjach międzynarodowych, organizacjach i przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 9 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
53-345 Wrocław , ul. Komandorska 118/120
+48 (71) 36 80 982,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy