Studia bułgarystyczne

Studia bułgarystyczne funkcjonują jako specjalność w ramach Studiów slawistycznych. Studia bułgarystyczne w swoim zakresie badawczym obejmuje: literaturę i języki i kulturę Słowiańszczyzny (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Słowenii oraz Czech).

Studenci zdobywają praktyczną wiedzę językową, opanowują język bułgarski, opanowują język zachodnioeuropejski (różne stopnie zaawansowania). Przyswajają wiedzę z zakresu literatury: bułgarskiej i powszechnej, wiedzę z zakresu językoznawstwa, translatoryki, historii: Bułgarii.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • przekład funkcjonalny,
 • turystka kulturowa.


Dla kogo studia na kierunku Studia bułgarystyczne

Studia na tym kierunku dedykowane są osobom zainteresowanym kulturą, historią oraz językiem Bułgarii.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje językowe, łatwość komunikacji, zamiłowanie do czytania, poznawania innych kultur.

Program kształcenia studentów na kierunku Studia bułgarystyczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Historia języka
 • Język i społeczeństwo
 • Literatura Słowian południowych na tle kultury Półwyspu Bałkańskiego
 • Leksykologia i leksykografia
 • Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego
 • Analiza i interpretacja
 • Język bułgarski
 • Kultura europejska
 • Łacina
 • Historia
 • Filozofia
 • Gramatyka historyczna
 • Literatura powszechna
 • Teoria i metodologia badan językoznawczych
 • Teoria i praktyka przekładu
 • Poetyka opisowa
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa jęz. bułgarskiego
 • Kultura europejska.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Studia bułgarystyczne

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.
Perspektywy pracy po kierunku Studia bułgarystyczne

Po ukończeniu filologii bułgarskiej absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych (nauczanie języka bułgarskiego na wszystkich poziomach zaawansowania), placówkach dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej. Mogą pracować w służbach mundurowych (Służby Celne, Straż Graniczna), turystyce i hotelarstwie, szeroko rozumianych mediach i firmach prywatnych.

Kierunki pokrewne do kierunku Studia bułgarystyczne
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia bułgarystyczne
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Studia bułgarystyczne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found